From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Using/Model Boiler and the translation is 100% complete.

Other languages:
English • ‎российский • ‎українська

Динамічна модель реального часу парового котлоагрегату металургійного комбінату
Статус:

Засновано: Січень 2007
Версія: 2.0 — BlockCalc.{boiler9,boiler9_cntr,CM*0*}, 2.0 — VCA.Boiler
Учасники: Роман Савоченко
   Максим Лисенко(2007-2012), Ксенія Яшина(2007-2008)
Опис: Проект присвячено створенню повної динамічної моделі парового котла №9 Дніпровського Металургійного Комбінату (ДМК).
Адреса:

 • постачається пакетом Linux дистрибутиву на кшталт "openscada-model-boiler";
 • безпосередньо із репозиторію subversion та перетворене у файли БД SQLite шляхом:
$ wget http://oscada.org/svn/trunk/OpenSCADA/data/ModelsDB/Boiler/Model.sql
$ sqlite3 -init Model.sql Model.db .exit
Model Boiler so gen uk.png

Об'єктом моделювання цього проекту, зі створення повної динамічної моделі реального часу, є багатопаливний паровий котлоагрегат Дніпровського Металургійного Комбінату (ДМК) №9. Відмінною особливістю цього котлоагрегату є саме його багатопаливна сутність та, як наслідок — особливості у оптимізації керування його паливним навантаженням.

1 Призначення

Функціонально, розробка призначена для створення динамічної моделі реального часу багатопаливного котлоагрегату металургійного комбінату.

Експлуатаційним призначенням розробки є:

 • тестування алгоритмів керування АСУ ТП;
 • тестування адекватності функціювання SCADA-системи;
 • навчання технологічного персоналу;
 • "жива" демонстрація функцій та приклад проекту у SCADA-системі OpenSCADA, як фактична, та наразі кінцева, мета.

2 Розробка

З метою прискорення, використання досвіду попередніх розробок, а також для удосконалення технології та інструментарію розробки повних динамічних моделей реального часу, прийнято рішення будувати модель у середовищі відкритої SCADA-системи OpenSCADA. OpenSCADA має достатньо потужний механізм користувацького програмування, а також напрацювання для створення повних динамічних моделей реального часу, які дозволяють швидко створювати великі динамічні моделі реального часу. Більше дивіться у концепції-бібліотеці моделей апаратів технологічних процесів.

Концептуально, комплексні моделі технологічних процесів поділяються та складаються з трьох чітко-визначених структурних одиниць, які так само чітко окреслені у практичному застосуванні та можуть використовуватися незалежно, після спільного відпрацювання, а саме це (з низу на гору):

 • технологічний процес — математична модель реального часу, що описує роботу технологічного процесу у динаміці;
 • Програмований Логічний Контролер (ПЛК) — фактично це алгоритми та регулятори, призначені для здійснення контролю за стабільністю технологічного процесу у межах режимів визначених технологічним регламентом, та такі що відтворюються комплексною моделлю;
 • Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) — диспетчерська система збору даних, що безпосередньо є вікном до технологічного процесу, отримуючи дані від ПЛК та видаючи керуючі дії.

2.1 Технологічний процес

Перед створенням моделі котлоагрегату було сформовано принципову схему моделі його технологічного процесу, засновану на принциповій схемі реального технологічного процесу. Отриману схему зображено на рисунку 1.

Рис.1. Схема технологічного процесу котлоагрегату №9 ДМК.

2.2 Моделювання

Для побудови моделі технологічного процесу, на основі доступних моделей апаратів, була безпосередньо використана початкова принципова схема та блоковий обчислювач (BlockCalc) OpenSCADA. Моделі апаратів технологічної схеми додавалися до блокової схему відповідно до принципової. Частину блоків було додано для допоміжного обладнання, а також вузлів потоків. Номери блоків вузлів на принциповій схемі вказано номерами біля вузлів потоків.

Модель реалізовано у вигляді двох блокових схем блокового обчислювача. Склад та властивості блокових схем наведено у таблиці 1.

Таблиця 1. Блокові схеми моделі

Ідентифікатор Ім'я Призначення Період виконання, секунди
boiler9 ДМК Котел9 Містить модель котлоагрегату №9 Дніпровського Металургійного Комбінату. 0.005
boiler9_cntr ДМК Котел9 Контролер Містить модель системи керування котлоагрегату №9 Дніпровського Металургійного Комбінату. 1

У таблиці 2 наведено перелік використаних моделей апаратів, відповідно до принципової схеми.

Таблиця 2. Моделі використаних технологічних апаратів

Модель технологічного апарату Апарати (блоки моделі)
Бібліотека "Технологічні апарати"
Котел: барабан (boilerBarrel) boiler9.Drum
Котел: топка (boilerBurner) boiler9.FireChamber
Компресор газовий (compressor) boiler9.SEA, boiler9.SEB, boiler9.BFA, boiler9.BFB
Теплообмінник (heatExch) boiler9.OhS, boiler9.AH1, boiler9.AH2, boiler9.DS, boiler9.EC1, boiler9.EC2
Клапан (klap) boiler9.3FW, boiler9.5FW, boiler9.7FW, boiler9.5GBF, boiler9.6GBF, boiler9.7GBF, boiler9.8GBF, boiler9.9GBF, boiler9.10GBF, boiler9.3GC, boiler9.4GC, boiler9.6GC, boiler9.5GC, boiler9.3GN, boiler9.4GN, boiler9.5GN, boiler9.6GN, boiler9.4GN3, boiler9.1G, boiler9.2G, boiler9.11G, boiler9.13G
Мережа (навантаження) (net) boiler9.ParNet, boiler9.Atmosph
Труба 1->2 (pipe1_2) boiler9.Node3, boiler9.Node5, boiler9.Node6, boiler9.Node7, boiler9.Node10
Труба 2->1 (pipe2_1) boiler9.Node1, boiler9.Node2, boiler9.Node9, boiler9.Node12
Труба 3->1 (pipe3_1) boiler9.Node8
Джерело (тиск) (src_press) boiler9.SrcGBF, boiler9.SrcGC, boiler9.SrcWater, boiler9.SrcNG, boiler9.SrcAir
Бібліотека "Функції Complex1"
ПІД регулятор (pid) boiler9_cntr.TCA1, boiler9_cntr.F_air_gas, boiler9_cntr.QAC151, boiler9_cntr.LC121, boiler9_cntr.PCA51, boiler9_cntr.FC101, boiler9_cntr.FC102, boiler9_cntr.FC103, boiler9_cntr.FC104, boiler9_cntr.FC105, boiler9_cntr.PSA76
Бібліотека "Котел К9" (JavaLikeCalc.lib_boiler9, з цим проектом)
Дільник (Divider) boiler9_cntr.Air_Gas
Сумарні витрати палива у котлі (Fsum) boiler9_cntr.Fsum
Інверсія (Inversion) boiler9_cntr.5FW_inv

Завдяки використанню бібліотеки моделей апаратів та концепції побудови динамічних моделей була отримана динамічна модель, з якої можна взяти параметри у будь-якому місті принципової схеми як для вивчення, так і для відпрацювання алгоритмів керування.

Для отримання інформації про технологічний процес були створені параметри (таблиця 3), які представляють дані з окремих вузлів моделі.

Таблиця 3. Параметри технологічного процесу

Шифр Опис Властивості Джерело
ДМК Котел9 (BlockCalc.boiler9)
LC121 Рівень води у барабані котла Drum.Lo
LСA122, LSA124 Рівень води у чистому відсіку барабану, праворуч  %, (0;100), Точність 0 Drum.Lo
LSA123 Рівень води у чистому відсіку барабану, ліворуч  %, (0;100), Точність 0 Drum.Lo
LCVG121 Положення 3ВПл  %, (0;100), Точність 0 3FW.l_kl1
LCVG122 Положення 3ВПп  %, (0;100), Точність 0 3FW.l_kl1
G_11SH Положення 11Ш 11G.l_kl1
G_12SH Положення 12Ш 11G.l_kl2
G_13SH Положення 13Ш 13G.l_kl1
G_14SH Положення 14Ш 13G.l_kl2
l_5FW Положення 5ВП(1) 5FW.l_kl1
l_5FW_2 Положення 5ВП(2) 5FW.l_kl2
l_7FW Положення 7ВП 7FW.l_kl1
l_4GN Положення 4ГП 4GN.l_kl1
l_5GN Положення 5ГП 5GN.l_kl1
l_7GBF Положення 7ГД 7GBF.l_kl1
l_8GBF Положення 8ГД 8GBF.l_kl1
FCVG102 Положення 5ГП 5GN.l_kl1
FCVG103 Положення 7ГД 7GBF.l_kl1
FCVG104 Положення 8ГД 8GBF.l_kl1
FCVG105 Положення 4ГК 4GC.l_kl1
TCVG1_1 Положення 7ВП 7FW.l_kl1
TCVG1_2 Положення 5ВПл 5FW.l_kl1
PCVG76 Продуктивність ДСА об/хвил, (0;100), Точність 1 SEA.N
PCVG77 Продуктивність ДСБ об/хвил, (0;100), Точність 1 SEB.N
FCV106 Продуктивність ДВА об/хвил, (0;100), Точність 1 BFA.N
FCV107 Продуктивність ДВБ об/хвил, (0;100), Точність 1 BFB.N
PCA51 Тиск пару після ГПЗ ат, (0;50), Точність 2 4GN3.Po
PSA52 Тиск пару у барабані котла ат, (0;40), Точність 2 Drum.Po1
PCA52 Тиск пару у барабані котла ат, (0;50), Точність 2 Drum.Po1
PSA52_1 Тиск пару у барабані котла ат, (0;40), Точність 2 Drum.Po1
PSA53 Тиск ГП до регулюючої засувки ат, (0;40), Точність 2 3GN.Po
PSA53_1 Тиск ГП перед діафрагмою ат, (0;40), Точність 2 3GN.Po
PSA53_2 Тиск ГП перед діафрагмою ат, (0;40), Точність 2 3GN.Po
PSA54 Тиск ГП після регулюючої засувки ат, (0;1.5), Точність 3 5GN.Po
PA55 Тиск ГП перед лівою горелкою ат, (0;40), Точність 2 6GN.Po
PA56 Тиск ГП перед правою горелкою ат, (0;40), Точність 2 6GN.Po
PSA57_1, PSA57_2 Тиск ГД на загальному трубопроводі ат, (0;2), Точність 2 Node3.Pi
PSA59 Тиск ГД після засувки на лівому газопроводі ат, (1;2), Точність 3 10GBF.Po
PSA60 Тиск ГД після засувки на правому газопроводі ат, (1;2), Точність 3 9GBF.Po
P61 Тиск ГД перед лівою горелкою ат, (0;1.6), Точність 2 9GBF.Po
P62 Тиск ГД перед правою горелкою ат, (0;1.6), Точність 2 10GBF.Po
PSA63_1 Тиск ГК після 5ГК ат, (0;2), Точність 2 5GC.Po
PSA63_2 Тиск ГК після 3ГК ат, (0;2), Точність 2 3GC.Po
PSA64 Тиск ГК після регулюючого клапану ат, (0;2), Точність 3 4GC.Po
P65 Тиск ГК перед лівою горелкою ат, (0;1.6), Точність 2 6GC.Po
P66 Тиск ГК перед правою горелкою ат, (0;1.6), Точність 2 6GC.Po
P67 Тиск повітря перед першим ступенем В/П ліворуч. ат, (0;1.2), Точність 2 Node9.Po
P68 Тиск повітря перед першим ступенем В/П праворуч ат, (0;1.2), Точність 2 Node9.Po
PSA70 Тиск повітря після другого ступеня повітря-підігрівача ат, (0;1.2), Точність 2 AH2.Po2
PSA71 Тиск повітря після другого ступеня повітря-підігрівача ат, (0;1.2), Точність 2 AH2.Po2
P72 Тиск повітря на верхньому ярусі лівої горелки ат, (0;1.2), Точність 2 Node2.Po
P73, PSA73 Тиск повітря на верхньому ярусі правої горелки ат, (0;1.16), Точність 2 Node2.Po
P74 Тиск повітря на нижньому ярусі лівої горелки ат, (0;1.16), Точність 2 Node2.Po
P75, PSA75 Тиск повітря на нижньому ярусі правої горелки ат, (0;1.16), Точність 2 Node2.Po
PCSA76 Розрідження у топці ліворуч ат, (0.9;1), Точність 3 FireChamber.Po
PCSA77 Розрідження у топці праворуч ат, (0.9;1), Точність 3 FireChamber.Po
P78 Розрідження перед "ДС-А" ат, (0.9;1), Точність 2 1G.Po
P79 Розрідження перед "ДС-Б" ат, (0.9;1), Точність 2 2G.Po
PSA80 Тиск ВП по лівій лінії живлення ат, (0;60), Точність 2 SrcWater.Po
PSA81 Тиск ВП по правій лінії живлення ат, (0;60), Точність 2 SrcWater.Po
PSA85 Тиск повітря після повітря-підігрівача ат, (0;2), Точність 3 AH2.Po2
P103 Тиск ГД на діафрагмі ліворуч ат, (0;2), Точність 2 Node3.Po2
P104 Тиск ГД на діафрагмі праворуч ат, (0;2), Точність 2 Node3.Po1
Src_GN_Pi Вхідний тиск на джерелі ГП SrcNG.Pi
P_GN_S Тиск ГП після джерела SrcNG.Po
P_4GN Тиск ГП після 4ГП 4GN.Po
l_3FW_1 Положення 3ВП(1) 3FW.l_kl1
l_3GN Положення 3ГП 3GN.l_kl1
l_6GN_1 Положення 6ГП_1 6GN.l_kl1
l_6GN_2 Положення 6ГП_2 6GN.l_kl2
l_5GC Положення 5ГК 5GC.l_kl1
Pdrum Тиск у барабані котла Drum.Po1
TCA1 Температура пару після ГПЗ 4GN3.To
F_3FW Витрати води після 3ВП 3FW.Fo
F_5FW Витрати води після 5ВП 5FW.Fo
F_7FW Витрати води після 7ВП 7FW.Fo
Fdrum Витрати води до барабану Drum.Fi1
F_Node8 Витрати води після Вуз8 Node8.Fo
FC101 Витрати пару з котла т/год, (0;100), Точність 2 4GN3.Fo
FC102 Витрати природного газу 3GN.Fo
FC102_0 Витрати природного газу після джерела SrcNG.Fo
FC102_1 Витрати природного газу після 4ГП 4GN.Fo
FC102_2 Витрати природного газу після 5ГП 5GN.Fo
FC102_3 Витрати природного газу після 6ГП 6GN.Fo
FC103 Витрати ГД по лівому газопроводу 5GBF.Fi
FC104 Витрати ГД по правому газопроводу 6GBF.Fi
FC105 Витрати коксового газу після 5ГК 5GC.Fo
FC106 Витрати повітря на ліву горелку т/год, (0;100), Точність 1 Node2.Fi1
FC107 Витрати повітря на праву горелку т/год, (0;100), Точність 1 Node2.Fi2
FA108 Витрати повітря-перегрівача по правій лінії живлення т/год, (0;200), Точність 2 SrcWater.Fo
F109 Витрати води на терморегулятор т/год, (0;200), Точність 2 7FW.Fo
FA110 Витрати повітря-перегрівача по лівій лінії живлення т/год, (0;200), Точність 2 SrcWater.Fo
QA151 Вміст кисню у ДГ після пароперегрівача  %, (0;20), Точність 2 FireChamber.O2
QA152 Вміст CO у ДГ після пароперегрівача  %, (0;20), Точність 2 FireChamber.CO
QA153 Вміст кисню у відхідних ДГ  %, (0;20), Точність 2 FireChamber.O2
T2 Температура природного газу град.К, (223;323), Точність 2 3GN.To
T3 Температура ГД град.К, (273;373), Точність 2 5GBF.Ti
T5 Температура ГК на котел град.К, (273;373), Точність 2 4GC.To
T7 Температура повітря після другого ступеню повітря-перегрівача ліворуч град.К, (273;773), Точність 2 AH2.To2
T8 Температура повітря після другого ступеню повітря-перегрівача праворуч град.К, (273;773), Точність 2 AH2.To2
T13 Температура ДГ перед пароперегрівачем ліворуч град.К, (273;1027), Точність 2 Drum.To2
T14 Температура ДГ перед пароперегрівачем праворуч град.К, (273;1027), Точність 2 Drum.To2
T15 Температура ДГ перед другим ступенем економайзеру ліворуч град.К, (273;873), Точність 2 OhS.To1
T16 Температура ДГ перед другим ступенем економайзеру праворуч град.К, (273;873), Точність 2 OhS.To1
T17 Температура ДГ після другого ступеня економайзеру ліворуч град.К, (273;873), Точність 2 EC2.To1
T18 Температура ДГ після другого ступеня економайзеру праворуч град.К, (273;873), Точність 2 EC2.To1
T19 Температура ДГ перед першим ступенем повітря-перегрівача ліворуч град.К, (273;873), Точність 2 EC1.To1
T20 Температура ДГ перед першим ступенем повітря-перегрівача праворуч град.К, (273;873), Точність 2 EC1.To1
T21 Температура ДГ перед другим ступенем повітря-перегрівача ліворуч град.К, (273;873), Точність 2 EC2.To1
T22 Температура ДГ перед другим ступенем повітря-перегрівача праворуч град.К, (273;873), Точність 2 EC2.To1
T23 Температура ДГ перед першим ступенем економайзеру ліворуч град.К, (273;873), Точність 2 AH2.To1
T24 Температура ДГ перед першим ступенем економайзеру праворуч град.К, (273;873), Точність 2 AH2.To1
TA25 Температура ДГ перед "ДС-А" град.К, (273;673), Точність 2 1G.To
TA26 Температура ДГ перед "ДС-Б" град.К, (273;673), Точність 2 1G.To
T35 Температура повітря-перегрівача по лівій лінії живлення град.К, (273;473), Точність 2 3FW.To
T36 Температура повітря-перегрівача по правій лінії живлення град.К, (273;473), Точність 2 3FW.To
T37 Температура води після економайзеру ліворуч град.К, (273;673), Точність 2 EC2.To2
T38 Температура води після економайзеру праворуч град.К, (273;673), Точність 2 EC2.To2
ДМК Котел9 Контролер (BlockCalc.boiler9_cntr)
TCA1 Температура пару на виході К, (273;800), Точність 0 TCA1.*
QAC151 Відсоток кисню у димових газах  %, (0;15), Точність 1 QAC151.*
LC121 Рівень у барабані котла  %, (0;100), Точність 1 LC121.*
5FW  %, (0;100), Точність 1 5FW_inv.OVar
FC101 Витрати пару з котла т/год, (0;150), Точність 0 FC101.*
FC102 Витрати природного газу т/год, (0;6), Точність 1 FC102.*
FC103 Витрати доменного газу по лівому газопроводу т/год, (0;70), Точність 1 FC103.*
FC104 Витрати доменного газу по правому газопроводу т/год, (0;70), Точність 1 FC104.*
FC105 Витрати коксового газу т/год, (0;10), Точність 1 FC105.*
PSA76 Розрідження у топці ат, (0.9;1), Точність 3 PSA76.*

2.3 Регулювання

Сама по собі динамічна модель без регулювання може бути нестійкою. Наприклад, параметр рівня у барабані не має саморегуляції та уходить до крайніх позицій, у випадку відсутності балансу керуючих параметрів, що є типовим для чистого інтегралу. З цієї причини, а також для створення самодостатньої моделі, спроможної працювати автономно та без ПЛК у ролі регулятору, було створено об'єкт контролеру регуляторів для моделі котла відповідно до схем регулювання на рисунку 2-4.

Рис.2. Регулювання рівня у барабані та температури пару.
Рис.3. Регулювання розрідження у топці.
Рис.4. Регулювання витрат пару та газів.

3 Інтерфейс користувача

Користувацький інтерфейс моделі містить одинадцять об'єктів сигналізацій (рис.5). Кожен об'єкт сигналізації містить по декілька мнемосхем, груп графіків, груп контурів та оглядових груп.

Рис.5. Загальний вигляд вікна інтерфейсу користувача.

3.1 Об'єкт сигналізації "Пускова"

Рис.6. Мнемосхема об'єкту сигналізації "Пускова".
Рис.7. Група графіків об'єкту сигналізації "Пускова".
Рис.8. Група контурів об'єкту сигналізації "Пускова".
Рис.9. Група оглядів об'єкту сигналізації "Пускова".

3.2 Об'єкт сигналізації "Розпал"

Рис.10. Мнемосхема об'єкту сигналізації "Розпал".
Рис.11. Група графіків об'єкта сигналізації "Розпал".
Рис.12. Група контурів об'єкта сигналізації "Розпал".
Рис.13. Група оглядів об'єкта сигналізації "Розпал".

3.3 Об'єкт сигналізації "Дим.гази"

Рис.14. Мнемосхема об'єкта сигналізації "Дим.гази".
Рис.15. Мнемосхема 2 об'єкта сигналізації "Дим.гази".
Рис.16. Група графіків об'єкта сигналізації "Дим.гази".
Рис.17. Група контурів об'єкта сигналізації "Дим.гази".
Рис.18. Група оглядів об'єкта сигналізації "Дим.гази".

3.4 Об'єкт сигналізації "Дренажі"

Рис.19. Мнемосхема об'єкта сигналізації "Дренажі".
Рис.20. Група графіків об'єкта сигналізації "Дренажі".
Рис.21. Група контурів об'єкта сигналізації "Дренажі".
Рис.22. Група оглядів об'єкта сигналізації "Дренажі".

3.5 Об'єкт сигналізації "ГД"

Рис.23. Мнемосхема об'єкта сигналізації "ГД".
Рис.24. Група графіків об'єкта сигналізації "ГД".
Рис.25. Група контурів об'єкта сигналізації "ГД".
Рис.26. Група оглядів об'єкта сигналізації "ГД".

3.6 Об'єкт сигналізації "ГП"

Рис.27. Мнемосхема об'єкта сигналізації "ГП".
Рис.28. Група графіків об'єкта сигналізації "ГП".
Рис.29. Група контурів об'єкта сигналізації "ГП".
Рис.30. Група оглядів об'єкта сигналізації "ГП".

3.7 Об'єкт сигналізації "ГК"

Рис.31. Мнемосхема об'єкта сигналізації "ГК".
Рис.32. Група графіків об'єкта сигналізації "ГК".
Рис.33. Група контурів об'єкта сигналізації "ГК".
Рис.34. Група оглядів об'єкта сигналізації "ГК".

3.8 Об'єкт сигналізації "ПАР"

Рис.35. Мнемосхема об'єкта сигналізації "ПАР".
Рис.36. Група графіків об'єкта сигналізації "ПАР".
Рис.37. Група контурів об'єкта сигналізації "ПАР".
Рис.38. Група оглядів об'єкта сигналізації "ПАР".

3.9 Об'єкт сигналізації "ВП"

Рис.39. Мнемосхема об'єкта сигналізації "ВП".
Рис.40. Група графіків об'єкта сигналізації "ВП".
Рис.41. Група контурів об'єкта сигналізації "ВП".
Рис.42. Група оглядів об'єкта сигналізації "ВП".

3.10 Об'єкт сигналізації "Економайзер"

Рис.43. Мнемосхема об'єкта сигналізації "Економайзер".
Рис.44. Група графіків об'єкта сигналізації "Економайзер".
Рис.45. Група контурів об'єкта сигналізації "Економайзер".
Рис.46. Група оглядів об'єкта сигналізації "Економайзер".

3.11 Об'єкт сигналізації "ВЗП"

Рис.47. Мнемосхема "ВЗП" об'єкта сигналізації "ВЗП".
Рис.48. Мнемосхема "ВЗП-УПР" об'єкта сигналізації "ВЗП".
Рис.49. Група графіків об'єкта сигналізації "ВЗП".
Рис.50. Група контурів об'єкта сигналізації "ВЗП".
Рис.51. Група оглядів об'єкта сигналізації "ВЗП".

4 Результати

Результатом розробки стала повноцінна динамічна модель технологічного процесу багатопаливного парового котлоагрегату на високий тиск та велику продуктивність. Ця модель доступна на трьох мовах та включена до дистрибутивів OpenSCADA для демонстрації функцій та можливостей.

Модель передбачає можливість керування ТП від особи оператору, включаючи операції:

 • керування регуляторами:
  • зміна режиму регулятора: "Автомат", "Ручний" або "Каскад";
  • встановлення потрібного значення завдання або ручного виходу виконавчого механізму;
  • налаштування параметрів ПІД-регулятору.

В цілому, у схемі керування, повноцінно приймають участь наступні регулятори:

 • LC121 — рівень води у барабані котла;
 • PSA76 — розрідження у топці котла;
 • FC101 — витрати пару у паровий колектор;
 • FC102 — витрати природного газу;
 • FC103, FC104 — витрати доменного газу;
 • FC105 — витрати коксового газу;
 • QAC151 — відсоток кисню у димових газах;
 • TCA1 — температура пару.

У прикладному сенсі модель дозволила відпрацювати алгоритми керування подачею декількох родів палива.

Ресурсомісткість моделі загалом, до центрального процесору Athlon 64 3000+ (2000МГц) складає 22%, до центрального процесору 800 МГц складає 70%.

5 Посилання