From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search

Галузі застосування

OpenSCADA призначена для виконання як звичних функцій SCADA систем або телемеханіки, так і для використання у суміжних галузях інформаційних технологій: