From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Libs/Regulation elements and the translation is 100% complete.

Other languages:
English • ‎российский • ‎українська
Назва Версія Ліцензія Джерело Мови Автор Опис
Бібліотека елементів регулювання 1.0 GPLv2 OscadaLibs.db (SQL, GZip) > DAQ.JavaLikeCalc.regEl en, uk, ru Роман Савоченко Бібліотека елементів регулювання блокових схем модуля DAQ.BlockCalc.
- перевести у DAQ-шаблони після розширення їх концепції щодо внутрішніх посилань та розширення DAQ.BlockCalc до використання DAQ-шаблонів.

Бібліотека створюється для надання функцій різних алгоритмів контролю та вона може бути використана у програмованих логічних контролерах (PLC) заснованих на OpenSCADA для побудови схем контролю у модулі DAQ.BlockCalc. Бібліотека не є статичною, а будується на основі модуля JavaLikeCalc, який дозволяє створювати обчислення на мові схожій на Java. Назви функцій та їх параметрів доступні на мовах: Англійська, Українська та Російська.

Для адресації до функцій цієї бібліотеки можна використати статичну адресу виклику DAQ.JavaLikeCalc.lib_regEl.{Func}() або динамічну SYS.DAQ.JavaLikeCalc["lib_regEl"]["{Func}"].call(), SYS.DAQ.JavaLikeCalc["lib_regEl"].{Func}(). Де {Func} — ідентифікатор функції у бібліотеці.

Для підключення бібліотеки до проекту станції OpenSCADA Ви можете отримати файл БД як:

  • такий що постачається з готовим та відповідним пакетом дистрибутиву Linux на кшталт "openscada-libdb-main", "openscada-LibDB.Main";
  • найбільш актуальний та безпосередньо отриманий з репозиторію subversion, перетворений у файл БД SQLite шляхом:
$ wget http://oscada.org/svn/trunk/OpenSCADA/data/LibsDB/OscadaLibs.sql
$ sqlite3 -init OscadaLibs.sql OscadaLibs.db .exit

Цей завантажений файл Ви надалі можете розмістити у теці проекту станції та створити об'єкт бази даних модуля БД "SQLite", зареєструвавши файл бази даних у конфігурації.


1 ПІД уніфікований (pidUnif)

1.0 GPLv2 * en, uk, ru Роман Савоченко

Суміщений-уніфікований аналоговий та імпульсний ПІД-регулятор. У основі регулятора лежить ядро стандартного аналогового ПІД-регулятора з бібліотеки "FLibComplex1" та реалізація ШІМ для імпульсної частини.

Параметри

Ідентифікатор Параметр Тип Режим Прихований По замовченню
var Змінна Реальний Вхід false 0
sp Завдання Реальний Вхід false 0
max Шкала: максимум Реальний Вхід false 100
min Шкала: мінімум Реальний Вхід false 0
manIn Ручний ввід Реальний Вхід false 0
out Вихід, % Реальний Повернення false 0
impQup Імпульсний вихід у гору Логічний Вихід false 0
impQdwn Імпульсний вихід до низу Логічний Вихід false 0
analog Аналоговий Логічний Вхід false 1
auto Автомат Логічний Вхід false 0
casc Каскад Логічний Вхід false 0
Kp Kп Реальний Вхід false 1
Ti Tі, мілісекунд Цілий Вхід false 1000
Kd Кп диференціалу Реальний Вхід false 1
Td Tд, мілісекунд Цілий Вхід false 0
Tzd T фільтру диференціалу, мілісекунд Цілий Вхід false 0
TImpPer T період імпульсів, мілісекунд Цілий Вхід false 5000
TImpMin Мінімальна довжина імпульсу, мілісекунд Цілий Вхід false 500
KImpRfact Рейтинг фактор імпульсів Реальний Вхід false 1
Hup Верхня границя виходу, % Реальний Вхід false 100
Hdwn Нижня границя виходу, % Реальний Вхід false 0
Zi Нечутливість, % Реальний Вхід false 0
followSp Відслідковувати завданням за змінною у ручному Логічний Вхід false 1
K1 Коефіцієнт входу 1 Реальний Вхід false 0
in1 Вхід 1 Реальний Вхід false 0
K2 Коефіцієнт входу 2 Реальний Вхід false 0
in2 Вхід 2 Реальний Вхід false 0
K3 Коефіцієнт входу 3 Реальний Вхід false 0
in3 Вхід 3 Реальний Вхід false 0
K4 Коефіцієнт входу 4 Реальний Вхід false 0
in4 Вхід 4 Реальний Вхід false 0
impAnOut Аналогове положення імпульсного регулятора Реальний Вхід false 0
impAnImit Імітація аналогового положення Логічний Вхід false 0
impQupTm Імп. вихід вгору утримано для GUI Цілий Вихід false 0
impQdwnTm Імп. вихід додолу утримано для GUI Цілий Вихід false 0
f_frq Частота обчислення, Гц Цілий Вхід true 1
f_start Перший запуск Логічний Вхід true 0
f_stop Останній запуск Логічний Вхід true 0
int Накопичення інтегралу Реальний Вихід true 0
dif Знач. диференціалу Реальний Вихід true 0
lag Накопичення затримки Реальний Вихід true 0
impLag Час утримання імпульсу Реальний Вихід true 0
perLag Час генерації нового імпульсу Реальний Вихід true 0

Структура
RegEls pid unif.png

2 ПІД динамічний (pidUnifD)

1.0 GPLv2 * en, uk, ru Роман Савоченко

Цілковито ідентичний уніфікованому ПІД-регулятору, але реалізований динамічно на JavaLikeCalc. Динамічна реалізація дозволяє легко адаптувати регулятор під потрібні вимоги, просто відредагувавши його.

Параметри

Ідентифікатор Параметр Тип Режим Прихований По замовченню
var Змінна Реальний Вхід false 0
sp Завдання Реальний Вхід false 0
max Шкала: максимум Реальний Вхід false 100
min Шкала: мінімум Реальний Вхід false 0
manIn Ручний ввід Реальний Вхід false 0
out Вихід, % Реальний Повернення false 0
impQup Імпульсний вихід у гору Логічний Вихід false 0
impQdwn Імпульсний вихід до низу Логічний Вихід false 0
analog Аналоговий Логічний Вхід false 1
auto Автомат Логічний Вхід false 0
casc Каскад Логічний Вхід false 0
Kp Kп Реальний Вхід false 1
Ti Tі, мілісекунд Цілий Вхід false 1000
Kd Кп диференціалу Реальний Вхід false 1
Td Tд, мілісекунд Цілий Вхід false 0
Tzd T фільтру диференціалу, мілісекунд Цілий Вхід false 0
TImpPer T період імпульсів, мілісекунд Цілий Вхід false 5000
TImpMin Мінімальна довжина імпульсу, мілісекунд Цілий Вхід false 500
KImpRfact Рейтинг фактор імпульсів Реальний Вхід false 1
Hup Верхня границя виходу, % Реальний Вхід false 100
Hdwn Нижня границя виходу, % Реальний Вхід false 0
Zi Нечутливість, % Реальний Вхід false 0
followSp Відслідковувати завданням за змінною у ручному Логічний Вхід false 1
K1 Коефіцієнт входу 1 Реальний Вхід false 0
in1 Вхід 1 Реальний Вхід false 0
K2 Коефіцієнт входу 2 Реальний Вхід false 0
in2 Вхід 2 Реальний Вхід false 0
K3 Коефіцієнт входу 3 Реальний Вхід false 0
in3 Вхід 3 Реальний Вхід false 0
K4 Коефіцієнт входу 4 Реальний Вхід false 0
in4 Вхід 4 Реальний Вхід false 0
QO Відкритий стан виконавчого механізму Логічний Вхід false 0
QZ Закритий стан виконавчого механізму Логічний Вхід false 0
impAnOut Аналогове положення імпульсного регулятора Реальний Вхід false -1
impAnImit Імітація аналогового положення Реальний Вхід false -1
impQupTm Імп. вихід вгору утримано для GUI Логічний Вихід false 0
impQdwnTm Імп. вихід додолу утримано для GUI Логічний Вихід false 0
f_frq Частота обчислення, Гц Реальний Вхід true 1
f_start Перший запуск Логічний Вхід true 0
f_stop Останній запуск Логічний Вхід true 0
impLag Час утримання імпульсу Реальний Вихід true 0
perLag Час генерації нового імпульсу Реальний Вихід true 0
integ Накопичення інтегралу Реальний Вихід true 0
difer Накопичення диференціалу Реальний Вихід true 0
dlag Фільтр диференціалу Реальний Вихід true 0

Структура
RegEls pid unif.png

3 ПІД імпульсний (pidImp)

1.0 GPLv2 * en, uk, ru Роман Савоченко

Спеціалізований імпульсний ПІД-регулятор реалізований за особливим алгоритмом із компенсацією подвійного інтегрування.

Параметри

Ідентифікатор Параметр Тип Режим Прихований По замовченню
var Змінна Реальний Вхід false 0
sp Завдання Реальний Вхід false 0
max Шкала: максимум Реальний Вхід false 100
min Шкала: мінімум Реальний Вхід false 0
manIn Ручний ввід Реальний Вхід false 0
out Вихід, % Реальний Повернення false 0
outPID Вихід ПІД Реальний Вихід false 0
impQup Імпульсний вихід у гору Логічний Вихід false 0
impQdwn Імпульсний вихід до низу Логічний Вихід false 0
auto Автомат Логічний Вхід false 0
casc Каскад Логічний Вхід false 0
Kp Kп Реальний Вхід false 1
Ki Кп інтегралу Реальний Вхід false 1
Ti Tі, мілісекунд Цілий Вхід false 1000
Kd Кп диференціалу Реальний Вхід false 1
Td Tд, мілісекунд Цілий Вхід false 0
Tzd T фільтру диференціалу, мілісекунд Цілий Вхід false 0
TImpPer T період імпульсів, мілісекунд Цілий Вхід false 5000
TImpMin Мінімальна довжина імпульсу, мілісекунд Цілий Вхід false 500
KImpRfact Рейтинг фактор імпульсів Реальний Вхід false 1
Hup Верхня границя виходу, % Реальний Вхід false 100
Hdwn Нижня границя виходу, % Реальний Вхід false 0
Zi Нечутливість, % Реальний Вхід false 0
followSp Відслідковувати завданням за змінною у ручному Логічний Вхід false 1
K1 Коефіцієнт входу 1 Реальний Вхід false 0
in1 Вхід 1 Реальний Вхід false 0
K2 Коефіцієнт входу 2 Реальний Вхід false 0
in2 Вхід 2 Реальний Вхід false 0
K3 Коефіцієнт входу 3 Реальний Вхід false 0
in3 Вхід 3 Реальний Вхід false 0
K4 Коефіцієнт входу 4 Реальний Вхід false 0
in4 Вхід 4 Реальний Вхід false 0
impAnOut Аналогове положення імпульсного регулятора Реальний Вхід false 0
impAnImit Імітація аналогового положення Логічний Вхід false 0
impQupTm Імп. вихід вгору утримано для GUI Цілий Вихід false 0
impQdwnTm Імп. вихід додолу утримано для GUI Цілий Вихід false 0
f_frq Частота обчислення, Гц Реальний Вхід true 1
f_start Перший запуск Логічний Вхід true 0
f_stop Останній запуск Логічний Вхід true 0
impLag Час утримання імпульсу Реальний Вихід true 0
perLag Час генерації нового імпульсу Реальний Вихід true 0
integ Накопичення інтегралу Реальний Вихід true 0
difer Накопичення диференціалу Реальний Вихід true 0
dlag Фільтр диференціалу Реальний Вихід true 0
err1 Помилка крок назад Реальний Вихід true 0
err2 Помилка два кроки назад Реальний Вихід true 0

Структура
RegEls pid imp.png