From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Libs/Main graphical elements and the translation is 67% complete.

Other languages:
English • ‎российский • ‎українська
Constr.png Moving from the old Wiki, appending, the translation checking and actualizing
Назва Версія Ліцензія Джерело Мови Автор Опис
Бібліотека основних елементів інтерфейсу користувача 1.7 GPLv2 vcaBase.db (SQL, GZip) > VCA.wlb_Main en, uk, ru Роман Савоченко
  Максим Лисенко (2011-2012)
Надає бібліотеку основних елементів користувацького інтерфейсу загальної та промислової автоматизації.
 • Засновано: Вересень 2007
 • Початково створено: у старій Wiki

Бібліотека створюється для надання основних елементів користувацького інтерфейсу. Будується бібліотека на основі примітивів віджетів та мови внутрішнього програмування JavaLikeCalc.

Для підключення бібліотеки до проекту станції OpenSCADA Ви можете отримати файл БД як:

 • такий що постачається з готовим та відповідним пакетом дистрибутиву Linux на кшталт "openscada-libdb-vca", "openscada-LibDB.VCA";
 • найбільш актуальний та безпосередньо отриманий з репозиторію subversion, перетворений у файл БД SQLite шляхом:
$ wget http://oscada.org/svn/trunk/OpenSCADA/data/LibsDB/vcaBase.sql
$ sqlite3 -init vcaBase.sql vcaBase.db .exit

Бібліотека містить біля двох десятків графічних елементів, які часто затребувано при формуванні користувацького інтерфейсу автоматизації технологічних та загальних процесів. Назви елементів та їх текстові параметри доступно на трьох мовах: Англійська, Українська та Російська.

Contents

1 Віджети — графічні елементи

1.1 Відображення аналогового (anShow)

1.1 GPLv2 * en, uk, ru Роман Савоченко

Елемент на рисунку 1.1 слугує для відображення поточного значення аналогового параметру та режиму регулятору, якщо параметр є таким. Також цей елемент генерує повідомлення про порушення за відповідними уставками параметру. Елемент загалом використовує та представляє представницьку структуру DAQ-шаблону "Аналоговий сигнал".

Рис.1.1. Елемент "Відображення аналогового" у режимі розробки та виконання (зліва праворуч).

Використання — розробка
Цей віджет може бути використано розробником при створені мнемосхем з відображенням значень аналогових параметрів та ПІД-регуляторів. Для використання потрібно додати цей віджет на мнемосхему, підлаштувати горизонтальний, вертикальний розмір масштабом та зв'язати з параметром джерела даних.

Використання — виконання
У режимі виконання, у основному полі елементу, відображається назва параметру, режим регулятору (тільки для регулятору) та поточне значення-змінна цього параметру; які, залежно від наявності порушення, відображаються кольором стилю: labColorGood, labColorWarning, labColorAlarm; та яким зображення незквітованого параметру може блимати. За апаратних помилок та недостовірності даних, останнє значення відображається сірим кольором та перекреслюється.

У активному режимі елементу можна отримати паспорт, натиском правої клавіші миші на полі віджету. У паспорті будуть представлені всі властивості параметру. За натиском лівої клавіші миші у області віджету з'явиться панель управління параметром, та вибір даного віджету буде відображатися блимаючою рамкою.

Властивості зв'язування та конфігурації

Ідентифікатор Ім'я Тип Конфігурація Конфігураційний шаблон Опис
pErr Параметр: помилка Рядок Вхідний зв'язок Parameter|err Код та текст помилки за параметром. Використовується для формування сигналізації про порушення. Коди помилок, що обробляються:
 • 1,2 — відмова, параметр недостовірний, відображається сірим та перекресленим окрім випадку з redEVAL;
 • 3,4 — вище та нижче аварійної границі, відображається кольором стилю labColorAlarm;
 • 5,6 — вище та нижче попереджувальної границі, відображається кольором стилю labColorWarning;
 • 10,11 — коди користувацьких порушень статусу попередження та аварія, відповідно відображається кольором стилю labColorWarning та labColorAlarm.
pModeA Параметр: режим регулятору: автомат Логічний Вхідний зв'язок Parameter|auto Відображається велика літера "А" ліворуч від значення, при встановленні.
pModeC Параметр: режим регулятору: каскад Логічний Вхідний зв'язок Parameter|casc Відображається велика літера "К" ліворуч від значення, при встановленні.
pName Параметр: ім'я Рядок Вхідний зв'язок Parameter|NAME Коротке найменування параметру, що відображається над значенням та вставляється у повідомлення про порушення.
pPrec Параметр: точність Цілий Вхідний зв'язок Parameter|prec Кількість знаків після точки, для позитивних значень, та точність (знаків загалом), для негативних, для відображення кінцевого реального значення на екрані.
pVal Параметр: значення Реальний Вхідний зв'язок Parameter|var Інженерне реальне значення параметру.
redEVAL Червоне ім'я параметру у випадку відмови Логічний Стала По замовченню, колір ім'я при "відмові" (значення EVAL) параметру сірий. Для деяких критичних для технологічного процесу параметрів стан відмови має бути яскраво виражено на мнемосхемі червоним кольором.
spName Ім'я для синтезу Рядок Стала Ім'я параметру для синтезу мови при формуванні аварійних повідомлень з урахуванням наголосу слів, пауз та інше. Порожнє значення вимикає повідомлення мовою!

1.2 Відображення аналогового 1 (anShow1), Відображення аналогового 1 (короткий) (anShow1s)

1.1 GPLv2 * en, uk, ru Роман Савоченко

Елемент на рисунку 1.2 слугує для відображення поточного значення аналогового параметру та короткого префіксу виміряного значення. Також цей елемент генерує повідомлення про порушення за відповідними уставками параметру. Елемент загалом використовує та представляє представницьку структуру DAQ-шаблону "Аналоговий сигнал".

Ці два елементи відрізняються один від одного лише початковим горизонтальним розміром, тобто другий "Відображення аналогового 1 (короткий)" є коротким варіантом для дуже коротких випадків та він прямо успадковується від першого.

Рис.1.2. Елемент "Відображення аналогового 1" у режимі розробки та виконання (зліва праворуч).

Використання — розробка
Цей віджет може бути використано розробником при створені мнемосхем з відображенням значень аналогових параметрів із префіксом та/або як елемент статичної екранної таблиці. Для використання потрібно додати цей віджет на мнемосхему, підлаштувати горизонтальний, вертикальний розмір масштабом та зв'язати з параметром джерела даних.

Використання — виконання
У режимі виконання, у основному полі елементу, відображається короткий префікс та поточне значення-змінна цього параметру; які, залежно від наявності порушення, відображаються кольором стилю: labColorGood, labColorWarning, labColorAlarm; та яким зображення незквітованого параметру може блимати. За апаратних помилок та недостовірності даних, останнє значення відображається сірим кольором та перекреслюється.

У активному режимі елементу можна отримати паспорт, натиском правої клавіші миші на полі віджету. У паспорті будуть представлені всі властивості параметру. За натиском лівої клавіші миші у області віджету з'явиться панель управління параметром, та вибір даного віджету буде відображатися блимаючою рамкою.

Властивості зв'язування та конфігурації

Ідентифікатор Ім'я Тип Конфігурація Конфігураційний шаблон Опис
pErr Параметр: помилка Рядок Вхідний зв'язок Parameter|err Код та текст помилки за параметром. Використовується для формування сигналізації про порушення. Коди помилок, що обробляються:
 • 1,2 — відмова, параметр недостовірний, відображається сірим та перекресленим;
 • 3,4 — вище та нижче аварійної границі, відображається кольором стилю labColorAlarm;
 • 5,6 — вище та нижче попереджувальної границі, відображається кольором стилю labColorWarning;
 • 10,11 — коди користувацьких порушень статусу попередження та аварія, відповідно відображається кольором стилю labColorWarning та labColorAlarm.
pNAME Параметр: ім'я Рядок Вхідний зв'язок Parameter|NAME Коротке найменування параметру, що вставляється у повідомлення про порушення.
prec Параметр: точність Цілий Вхідний зв'язок Parameter|prec Кількість знаків після точки, для позитивних значень, та точність (знаків загалом), для негативних, для відображення кінцевого реального значення на екрані.
pVal Параметр: значення Реальний Вхідний зв'язок Parameter|var Інженерне реальне значення параметру.
spName Ім'я для синтезу Рядок Стала Ім'я параметру для синтезу мови при формуванні аварійних повідомлень з урахуванням наголосу слів, пауз та інше. Порожнє значення вимикає повідомлення мовою!
pName Коротка назва Рядок Стала Значення короткої назви-префіксу
pNameSz Розмір короткої назви Ціле Стала Розмір короткої назви-префіксу, використовуйте 0 для вимкнення поля


1.3 Текстова мітка (TextLab)

1.0 GPLv2 * en, uk, ru Роман Савоченко

Елемент на рисунку 1.3 слугує для відображення динамічних текстових міток, що формується на основі дискретних сигналів. Також цей елемент генерує повідомлення про порушення за локально визначеною умовою, атрибут ntf. Елемент загалом використовує та представляє представницьку структуру DAQ-шаблонів дискретного блоку та стану за кодом.

Рис.1.3. Елемент "Текстова мітка" у режимі розробки та виконання (зліва праворуч).

Використання — розробка
Цей віджет може бути використано розробником при створені мнемосхем з відображенням текстових міток та/або як елемент статичної екранної таблиці. Для використання потрібно додати цей віджет на мнемосхему, підлаштувати горизонтальний, вертикальний розмір та зв'язати з параметром джерела даних.

Використання — виконання
У режимі виконання, у основному полі елементу, відображається текстова мітка та на фоні, що відповідає значенням дискретних сигналів параметру та конфігурації станів у атрибуті digStts; де фон, залежно від наявності порушення відповідного до умов атрибуту ntf, встановлюється у колір порушення; та яким зображення незквітованого параметру може блимати. За апаратних помилок та недостовірності даних, фон відображається сірим кольором.

У активному режимі елементу можна отримати паспорт, подвійним кліком лівої клавіші миші на полі віджету. У паспорті будуть представлені всі властивості параметру. За натиском лівої клавіші миші у області віджету з'явиться панель управління параметром, та вибір даного віджету буде відображатися блимаючою рамкою. Команди дублюються у контекстному меню, яке з'являється за натиском правої клавіші миші у області віджету.

Властивості зв'язування та конфігурації

Ідентифікатор Ім'я Тип Конфігурація Конфігураційний шаблон Опис
NAME Параметр: ім'я Рядок Вхідний зв'язок Parameter|NAME Коротке найменування параметру, що вставляється у повідомлення про порушення та дії оператору-користувача.
DESCR Параметр: опис Рядок Вхідний зв'язок Parameter|DESCR Опис або розгорнута назва параметру, що вставляється у повідомлення про дії оператору-користувача.
st_open Параметр: статус-відкрито Логічний Вхідний зв'язок Parameter|st_open Статус параметру "Відкрито" або загальний статус перемикача за відсутності сигналу стану "Закрито".
st_close Параметр: статус-закрито Логічний Вхідний зв'язок Parameter|st_close Статус параметру "Закрито".
st_text Параметр: статус (текст) Рядок Вхідний зв'язок Parameter|st_text Текст стану параметру, за режимом "Стан за кодом".
digStts Параметр: статуси Рядок Вхідний зв'язок Parameter|digStts Конфігурація статусів параметру зі структурою {openedLabel}-{color};{closedLabel}-{color}, для дискретного блоку.
com Параметр: команда Логічний Повний зв'язок Parameter|com Команда параметру "Відкрити" або загальна команда перемикача за відсутності сигналу команди "Закрити".
close Параметр: закрити Логічний Повний зв'язок Parameter|close Команда параметру "Закрити".
stop Параметр: зупинка Логічний Повний зв'язок Parameter|stop Команда параметру "Зупинити".
com_text Параметр: текст команди (з digComs) Рядок Повний зв'язок Parameter|com_text Текст команди параметру, за режимом "Стан за кодом".
digComs Параметр: команди Рядок Вхідний зв'язок Parameter|digComs Конфігурація команд параметру зі структурою {openLabel}-{color};{closeLabel}-{color};{stopLabel}-{color}, для дискретного блоку, та {com1Label}-{color};{com2Label}-{color};...;{comNLabel}-{color}, для статусу за кодом.
ntf Повідомлення "{st}:{modes}:{Текст мови}" Рядок Стала Конфігурація формування повідомлення за статусом (st) [0|1] та режимами-методами повідомлення (modes), як рядок чисел методів, та мовою, якщо вказано такий метод.


1.4 Мітка зображенням (ImgLab)

1.0 GPLv2 * en, uk, ru Роман Савоченко

Елемент на рисунку 1.4 слугує для відображення динамічних міток зображень, що формується на основі дискретних сигналів. Також цей елемент генерує повідомлення про порушення за локально визначеною умовою, атрибут ntf. Елемент загалом використовує та представляє представницьку структуру DAQ-шаблонів дискретного блоку та стану за кодом.

 • Спонсорування: Вінницька Птахофабрика
Рис.1.4. Елемент "Мітка зображенням" у режимі розробки та виконання (зліва праворуч).

Використання — розробка
Цей віджет може бути використано розробником при створені мнемосхем з відображенням міток зображення та/або як елемент статичної екранної таблиці. Для використання потрібно додати цей віджет на мнемосхему, підлаштувати горизонтальний, вертикальний розмір та зв'язати з параметром джерела даних.

Використання — виконання
У режимі виконання, у основному полі елементу, відображається зображення мітки на фоні, що відповідає значенням дискретних сигналів параметру та конфігурації станів у атрибуті imgs; де фон, залежно від наявності порушення відповідного до умов атрибуту ntf, встановлюється у колір порушення; та яким зображення незквітованого параметру може блимати. За апаратних помилок та недостовірності даних, фон відображається сірим кольором.

У активному режимі елементу можна отримати паспорт, подвійним кліком лівої клавіші миші на полі віджету. У паспорті будуть представлені всі властивості параметру. За натиском лівої клавіші миші у області віджету з'явиться панель управління параметром, та вибір даного віджету буде відображатися блимаючою рамкою. Команди дублюються у контекстному меню, яке з'являється за натиском правої клавіші миші у області віджету.

Властивості зв'язування та конфігурації

Ідентифікатор Ім'я Тип Конфігурація Конфігураційний шаблон Опис
NAME Параметр: ім'я Рядок Вхідний зв'язок Parameter|NAME Коротке найменування параметру, що вставляється у повідомлення про порушення та дії оператору-користувача.
DESCR Параметр: опис Рядок Вхідний зв'язок Parameter|DESCR Опис або розгорнута назва параметру, що вставляється у повідомлення про дії оператору-користувача.
st_open Параметр: статус-відкрито Логічний Вхідний зв'язок Parameter|st_open Статус параметру "Відкрито" або загальний статус перемикача за відсутності сигналу стану "Закрито".
st_close Параметр: статус-закрито Логічний Вхідний зв'язок Parameter|st_close Статус параметру "Закрито".
st_img Параметр: статус "{img}:{bCol}:{blink}" Рядок Вхідний зв'язок Parameter|st_text Зображення стану параметру, за режимом "Стан за кодом", де:
 • img — ім'я зображення, дивіться атрибути зображення;
 • bCol — фоновий колір;
 • blink — ознака блимання [0|1] фону.
imgs Зображення, для "{openedImage}-{bCol}:{closedImage}-{bCol}:{EVAL}-{bCol}" Рядок Стала Конфігурація станів параметру зі структурою {openedLabel}-{color};{closedLabel}-{color};{EVALLabel}-{color}, для дискретного блоку.
digStts Параметр: статуси Рядок Вхідний зв'язок Parameter|digStts Стандартна конфігурація статусів параметру зі структурою {notUsed}-{openedColor};{notUsed}-{closedColor}', для дискретного блоку та відсутності атрибуту imgs.
com Параметр: команда Логічний Повний зв'язок Parameter|com Команда параметру "Відкрити" або загальна команда перемикача за відсутності сигналу команди "Закрити".
close Параметр: закрити Логічний Повний зв'язок Parameter|close Команда параметру "Закрити".
stop Параметр: зупинка Логічний Повний зв'язок Parameter|stop Команда параметру "Зупинити".
com_text Параметр: текст команди (з digComs) Рядок Повний зв'язок Parameter|com_text Текст команди параметру, за режимом "Стан за кодом".
digComs Параметр: команди Рядок Вхідний зв'язок Parameter|digComs Конфігурація команд параметру зі структурою {openLabel}-{color};{closeLabel}-{color};{stopLabel}-{color}, для дискретного блоку, та {com1Label}-{color};{com2Label}-{color};...;{comNLabel}-{color}, для статусу за кодом.
ntf Повідомлення "{st}:{modes}:{Текст мови}" Рядок Стала Конфігурація формування повідомлення за статусом (st) [0|1] та режимами-методами повідомлення (modes), як рядок чисел методів, та мовою, якщо вказано такий метод.


1.5 Порушення — активне (alarmsAct)

1.1 GPLv2 * en, uk, ru Роман Савоченко

Елемент на рисунку 1.5 слугує для динамічного відображення активних порушень у табличному вигляді та із виділенням їх за кольором та текстом. Порушення отримуються із буферу поточних-активних порушень OpenSCADA. Фактично елемент реалізує функції примітиву "Протокол" для порушень та із розширенням можливостей.

Сортування повідомлень зафіксовано за правилом "активні + найбільший рівень + останні" для повідомлень нагорі, що можна змінити лише редагуванням вихідного тексту елементу.

Для детального вивчення актуальних порушень елементом передбачено функцію збільшення висоти угору або униз за отриманням фокусу.

Елемент створено, та він зазвичай використовується, у парі з кадром повноформатного представлення історії порушень, який наділено більшістю функцій цього елементу, але і для історії порушень.

Основним користувацьким розширенням є можливість визначення видимих полів таблиці із переліку варіантів:

 • atm — час виникнення порушення;
 • qttm — час підтвердження (квітації) порушення, для підтверджених порушень;
 • lev — рівень порушення;
 • cat — категорія порушення;
 • mess — повний та нерозібраний текст повідомлення порушення;
 • prm — адреса DAQ-параметру джерела порушення;
 • dscr — опис порушення із DAQ-параметру джерела;
 • dscrCust{N} — опис користувацького поля N;
 • alrm — текст порушення;
 • cmnt — коментар до порушення.

At.png Цей елемент та його поля загалом репрезентують структуру повідомлення порушення, яку детально описано у посібнику користувача.

Як можна бачити із переліку можливих полів таблиці, цей елемент підтримує механізм підтвердження (квітації), коментування та користувацькі поля.

 • Спонсорування: Устьянцев Михайло
Рис.1.5. Елемент "Порушення — активне" у режимі розробки та виконання (згори додолу).

Використання — розробка
Цей віджет може бути використано розробником при створені мнемосхем з постійним відображенням активних порушень або для загального їх відображення на кореневій сторінці. Для використання потрібно додати цей віджет на мнемосхему або кореневу сторінку, підлаштувати горизонтальний, вертикальний розмір, налаштувати вертикальне розширення та відкоригувати інші властивості на кшталт переліку та послідовності відображуваних полів таблиці.

Якщо треба виключити функцію підтвердження то ви маєте виключити час підтвердження "qttm" з переліку полів та зробити елемент неактивним.

Використання — виконання
У режимі виконання будується таблиця із переліку активних порушень, за визначеними полями, правилом сортування та виокремлення; вміст якої періодично та динамічно оновлюється. За обранням таблиці, отримання фокусу, її висота може розширюватися, відобразивши більше повідомлень, якщо цю функцію увімкнено та є відповідність умови із визначеної кількості порушень.

Користувачу надається можливість підтвердити порушення, змінивши значення поля часу підтвердження або за допомогою панелі керування, що спливе за обранням елементу та рядка порушення.

Ще користувач може залишити коментар до порушення, відкоригувавши відповідне поле таблиці.

Властивості зв'язування та конфігурації

Ідентифікатор Ім'я Тип Опис
active Активний Логічний Вимкнути якщо виключено підтвердження, розширення за отримання фокусу та редагування взагалі — суто відображення.
hHdrVis Показувати заголовок: горизонтальний Логічний
vHdrVis Показувати заголовок: вертикальний Логічний
formDtTm Формат дати та часу (%Y-%m-%d %H.%M.%S[.%MS,%US]) Рядок Формат відображення часу порушення та підтвердження.
expOnItems Розширяти при фокусі: елементів (<=0-відключено) Цілий Гранична кількість повідомлень для спрацювання функції розширення елементу, збільшення висоти, за отримання фокусу.
expOnFocus Розширяти при фокусі: пікселів (0-відключено,>-донизу,<-догори) Цілий Встановити у потрібне значення розширення елементу, збільшення висоти, за набуттям фокусу.
colms Стовпчики, за ',' (atm,qttm,lev,cat,mess,prm,dscr,dscrCust{N},alrm,cmnt) Рядок Визначити у потрібну послідовність та наповнення полів.
highLght Правила підсвітлення, {lev}{quitt}:{color}:{font}:{fontColor} Текст Правила підсвітлення, де:
 • lev — рівень повідомлення [0...7];
 • quitt — ознака підтвердження (квітації) повідомлення [0|1];
 • color — колір фону рядка з повідомленням;
 • font — шрифт тексту рядка з повідомленням;
 • fontColor — колір тексту рядка з повідомленням.

Наприклад:

5:gray
4:red
1:yellow
colDscrCustNames Перелік назв користувацьких полів, поділених ';' Рядок За підтримки користувацьких полів, та їх видимістю, тут наводяться їх назви.


1.6 Властивості об'єкту (objProps)

1.1 GPLv2 * en, uk, ru Роман Савоченко

Елемент на рисунку 1.6 слугує для відображення властивостей джерела даних у табличному вигляді та із виділенням їх кольором, як об'єкт, та надання можливості зміни значення властивостей із правом запису. Також цей елемент генерує повідомлення про порушення згідно до особливостей об'єкту. Елемент загалом використовує та представляє представницьку структуру DAQ-шаблонів "Комплексний об'єкт".

 • Спонсоровано: ПАТ ХАРТРОН
Рис.1.6. Елемент "Властивості об'єкту" у режимі розробки та виконання (зліва праворуч).

Використання — розробка
Цей віджет може бути використано розробником при створені мнемосхем з консолідованим відображенням об'єкту як ціле та сутності із властивостями. Для використання потрібно додати цей віджет на мнемосхему, підлаштувати горизонтальний, вертикальний розмір масштабом та зв'язати з параметром джерела даних за DAQ-шаблоном "Комплексний об'єкт".

Використання — виконання
У режимі виконання відображається таблиця з властивостями у рядках, де перший стовпчик це назва властивості, а другий її значення. Рядок може підсвічуватися фоном аварійного кольору, у випадку порушення за цією властивістю. Особливе значення має й заголовок віджету де відображається назва об'єкту, фон кольору якого може набувати аварійних кольорів, за наявністю порушень у об'єкта.

Таблиця властивостей є активною та за обранням рядка властивості, що передбачає запис, знизу з'явиться поле встановлення значення властивості.

Властивості зв'язування та конфігурації

Ідентифікатор Ім'я Тип Конфігурація Конфігураційний шаблон Опис
objName Об'єкт: ім'я Рядок Вхідний зв'язок Object|NAME Ім'я об'єкту для заголовку.
objDescr Об'єкт: опис Текст Вхідний зв'язок Object|DESCR Опис об'єкту для підказки до заголовку.
objErr Об'єкт: помилка Рядок Вхідний зв'язок Object|err Помилка об'єкту для формування повідомлення та підсвітлення заголовку, опрацьовуються коди концепції.
objItems Об'єкт: елементи Об'єкт Вхідний зв'язок Object|items Описовий об'єкт властивостей фізичного об'єкту, згідно до концепції.


1.7 Календар (calendar)

1.0 GPLv2 * en, uk, ru Роман Савоченко

Елемент на рисунку 1.7 слугує для відображення місяця календаря за тижнями, який передбачає можливість обрання року, місяця та окремого дня, а також перехід на поточний день.

 • Спонсоровано: ТОВ "СВІТоВИР АВТоМАТИК"
Рис.1.7. Елемент "Календар" у режимі розробки та виконання (зліва праворуч).

Використання — розробка
Цей віджет може бути використано розробником при створені мнемосхем з відображенням календаря. Для використання потрібно додати цей віджет на мнемосхему, підлаштувати горизонтальний, вертикальний розмір масштабом, та використовувати атрибут "selTime" цього віджету для отримання та встановлення дати.

Використання — виконання
У режимі виконання відображається відповідний до обраного рік, місяць та підсвічено день, відповідно до значення атрибуту "selTime".

Користувач має можливість обрати рік та місяця з переліку, а також день у зображені тижнів. Для швидкого повернення до поточної доби передбачено відповідну кнопку.

Властивості зв'язування та конфігурації

Ідентифікатор Ім'я Тип Опис
selTime Обраний час Ціле Час календаря у секундах від UNIX-епохи.


2 Коренева сторінка (СО) (RootPgSo)

2.2 GPLv2 * en, uk, ru Роман Савоченко

Елемент-кадр, представлений на рисунку 2, слугує базою для створення користувацьких інтерфейсів, пачатково для управління технологічними процесами, заснованими на об'єктах сигналізації (СО).

Коренева сторінка містить чотири області:

 • область кнопок-індикаторів об'єктів сигналізації (нагорі);
 • область навігації за видами відображення (праворуч-нагорі);
 • контейнер основних кадрів користувацького інтерфейсу (у центрі);
 • контейнер панелей управління (праворуч-знизу).

Область кнопок-індикаторів об'єктів сигналізації слугує для надання інформації про наявність порушень у об'єкті сигналізації, а також для перемикання між ними.

Для відображення обраного об'єкту сигналізації використовується колір фону, за стилями: backColorButton та backColorButtonSel. А порушення відображаються кольором тексту, відповідно до стилів: labColorGood, labColorWarning, labColorAlarm; та яким текст незквітованого об'єкту сигналізації може блимати.

Кнопки наразі генеруються динамічно, шляхом копіювання першої та єдиної, відповідно до наявних у дереві проекту віртуальних сторінок об'єктів сигналізації з послідовною цифровою ідентифікацією від 1. Обмеження на кількість кнопок, або об'єктів сигналізації, полягає лише у сумарній довжині назв об'єктів сигналізації, які можна розташувати у два ряди цих кнопок. Тобто, за коротких назв можна отримати до близка 100 об'єктів сигналізація. Якщо об'єкт сигналізації один то навіть ця єдина-базова кнопка ховається.

Область навігації за видами відображення — індикація вибору та обрання виду відображення як, наприклад: "Мнемосхеми", "Групи графіків", "Групи контурів", "Документи" та інше; та кнопки гортання або комбобокс прямого обрання кадрів у об'єкті сигналізації.

Простір кнопок видів відображення є динамічним, у сенсі зайняття простору відсутніх, та значення самих видів відображення налаштовується на інше від типового значення, тобто передбачено два основних види відображення (view1 та view2), три допоміжних (view3, view4 та view5), а також один загальний на весь інтерфейс (view6).

Нижче також містяться кнопки квітації, які з'являються за виникнення порушень, а на горі зображення логотипу, яке налаштовується.

Контейнер основних кадрів користувацького інтерфейсу — область контейнеру для включення у нього основних кадрів за обранням їх кнопками режимів відображення або зміни об'єкту сигналізації.

Контейнер панелей управління — область контейнеру для включення до нього панелей управління різними об'єктами у області контейнеру основних кадрів, наприклад — панель параметру, документу, графіку та інше.

Під контейнером панелей управління розташовується кнопка запуску демонстраційного режиму — режиму за яким здійснюється періодичне перемикання показних кадрів, зміна режимів та інших операцій згідно сценарію.

 • Спонсорування динамізації: Вінницька Птахофабрика
Рис.2a. Кадр "Коренева сторінка (СО)" у режимі розробки.

Використання — розробка
Цей віджет може використовуватися лише у режимі кореневої сторінки, яка має розташовуватися у дереві проекту як елемент "so". Крім цього, довкола головної сторінки має бути розгорнута наступна деревоподібна ієрархія:

/control/* — логічний контейнер, містить різні панелі управління;
/so/ — цей кадр як контейнер, містить логічні контейнери об'єктів сигналізації:
{n}/ — логічний контейнер об'єкту сигналізації n (1...), містить логічні контейнери та шаблони видів відображення:
[view1|mn]/* — вид відображення 1 (зазвичай та раніш це мнемосхеми), містить багато сторінок кінцевих кадрів;
[view2|ggraph]/* — вид відображення 2 (зазвичай та раніш це шаблон групи графіків), містить багато сторінок кінцевих кадрів;
[view3|gcadr]/* — вид відображення 3 (зазвичай та раніш це шаблон групи контурів), містить багато сторінок кінцевих кадрів;
[view4|gview]/* — вид відображення 4 (зазвичай та раніш це шаблон групи оглядових кадрів), містить багато сторінок кінцевих кадрів;
[view5|doc]/* — вид відображення 5 (зазвичай та раніш це логічний контейнер документів), містить багато сторінок кінцевих кадрів;
greg/* — специфічний шаблон сторінки налаштування ПІД-регулятору, містить багато сторінок кінцевої конфігурації ПІД-регуляторів, підключених статично та які викликаються лише кнопкою "ПІД" елементу кадру.
[view6|rg]/ — логічний контейнер глобального виду відображення 6 (зазвичай та раніш це зведені графіки — спільні графіки для всього інтерфейсу):
[view6|rg]/* — вид відображення 6 (зазвичай та раніш це шаблон зведених графіків), містить багато сторінок кінцевих кадрів.

At.png Ідентифікатори сторінок видів відображення, вказані як [view1|mn], мають вказуватися у дереві або за новою схемою "view1", або за старою "mn". Їх змішування не підтримується!

У якості тексту кнопок об'єктів сигналізації використовується назва логічного контейнеру з відповідним ідентифікатором n. З опису цього контейнеру також береться і текст спливаючої підказки до цієї кнопки, якщо він не порожній.

Всі подальші налаштування та редагування довкола цього кадру треба здійснювати для його копії-посилання у дереві проекту, та наполегливо не рекомендується редагувати його у бібліотеці, інакше Ви втратите можливість оновлення бібліотеки або ці зміни, при її оновленні!

Текст та підказка кнопок видів відображення змінюються безпосередньо у відповідних властивостях цих віджетів. Швидкі клавіші виду відображення беруться з дужок спливаючої підказки, як то "Графіки (Ctrl+G)", та відповідно обробляються. Для зміни зображення виду відображення достатньо перевизначити іконку відповідного виду, як то "view1", шляхом завантаження зображення з відповідною назвою до Mime-даних проекту.

Зображення логотипу можна змінити так само, як і зображення виду відображення, тобто завантажити до Mime-даних проекту нове зображення із назвою "logo", після чого можна підкоригувати геометрію віджету логотипу під потрібні пропорції. Віджет зображення можна перенести ліворуч, посунувши попередньо кнопку об'єкту сигналізації праворуч на розмір логотипу. Якщо логотип у загалі не потрібен то онуліть ширину його віджету, але не видаляйте його!

Панель навігації та контейнер панелей управління потенційно також можна перенести ліворуч, посунувши контейнер основних кадрів, а може й кнопку об'єкту сигналізації праворуч.

За потреби, кореневу сторінку можна доповнити додатковими елементами, що не потребують особливої обробки, тобто — зміна початкової процедури кадру, що вже є не використанням, а редагуванням. Наприклад, часто коренева сторінка доповнюється загальною таблицею активних порушень, яку можна розташувати під контейнером основних кадрів та на всю його ширину, зменшивши його висоту на потрібний розмір таблиці. At.png Тут треба зауважити, що зменшення розмірів цього контейнеру, як і будь-якого іншого, призведе до появи полос гортання та-або вимагатиме коригування кадрів розташування у контейнер. У наведенному прикладі цього може бути не потрібно здійснювати, враховуючи розширення контейнеру на невикористані рядки кнопок об'єктів сигналізації.

У випадку відсутності Демо-режиму, можна вимкнути кнопку запуску демонстрації та розширити панель управління.

Використання — виконання
При запуску кадру у режимі виконання, спочатку здійснюється побудова кнопок об'єктів сигналізації, які формуються у два ряди, після чого контейнер основних кадрів розширюється у гору на ряд, якщо вистачило одного, або на два, якщо об'єкт сигналізації один. Далі формуються кнопки видів відображення, наявні з яких активуються та розширюються для заповнення місця відсутніх.

Після динамічного формування, кадр здійснює періодичний контроль за зміною кадру у контейнері основних кадрів, що відображається відповідним кольором фону у кнопці об'єкту сигналізації та виду відображення, до яких кадр належить. Між кнопками гортання оновлюється інформація про загальну кількість кадрів та позицію актуального, а також самі кнопки активуються згідно до можливості гортання у актуальній позиції кадру. Для комбобоксу прямого обрання кадру з переліку, відповідно здійснюється формування актуального переліку кадрів та встановлення назви поточного. Також здійснюється контроль стану порушення-повідомлення за об'єктами сигналізації, який відповідно відображається кольором тексту кнопок об'єкту сигналізації та його миготінням, а також активуються або дизактивуються кнопки квітації.

Зміна кадру у контейнері панелей управління не відстежуються та вони загалом викликаються із інтерфейсу основних кадрів, хіба-що він очищується зі зміною основного кадру шляхом відкриття панелі-заглушки.

З основних дій, кадром надається можливість користувачу обрати об'єкт сигналізації, вид відображення та відповідний кадр. Натиснувши кнопку об'єкту сигналізації, виду відображення, прямо обравши у комбобоксу або погортавши; результатом чого є виклик відповідного кадру у контейнері основних кадрів. Із допоміжних дій, користувач може сквітувати порушення-повідомлення та запустити Демо-режим, якщо він передбачений. Типове налаштування кадру передбачає обслуговування низки гарячих клавіш, як то Ctrl+[1...0] для виклику об'єктів сигналізації від 1 до 10, та Ctrl+[MGCVDR] для виклику відповідних видів відображення.

На рисунку 2b наведено приклад цього елементу у режимі виконання.

Рис.2b. Кадр "Коренева сторінка (СО)" у режимі виконання.

Властивості зв'язування та конфігурації

Ідентифікатор Ім'я Тип Опис
demoPlayProc Проц. програвання демо Текст Процедура на мові JavaLikeCalc для програвання деякої демонстрації. Вмикає кнопку Демо-режиму у режимі виконання. Для прикладу такої процедури дивіться демонстраційні-проекти АГЛКС та Котел!
Специфічні до візуалізатору атрибути для UI.Vision (більше) та UI.WebVision (більше)
keepAspectRatio Зберігати пропорцію при масштабуванні Логічний Зберігати пропорцію сторінок при масштабуванні.
stBarNoShow Не показувати рядок статусу Логічний Приховати рядок статусу головного вікна.
Специфічні до візуалізатору атрибути для UI.Vision (більше)
runWin Вікно виконання Обрання цілих чисел Встановлення режиму виконання головного вікна:
 • "Оригінальний розмір (0)".
 • "Максимізувати (1)".
 • "На весь екран (2)".
statLine Елементи рядку статусу Текст Текстове поле з описом елементів рядка статусу користувача.
winPosCntrSave Управління та збереження положення вікон Логічний Ввімкнення управління та збереження положення вікон виконання.
Основні процедури механізму повідомлень
notify2 Повідомлення: тип 2 (СинтезМови) Текст
notifyVisVision0 Повідомлення: Vision тип 0 (Світло) Текст
notifyVisVision1 Повідомлення: Vision тип 1 (Гудок) Текст
notifyVisVision2 Повідомлення: Vision тип 2 (СинтезМови) Текст

3 Основні кадри

3.1 Група графіків (grpGraph), Група графіків 10 (grpGraph10)

1.4 GPLv2 * en, uk, ru Роман Савоченко

Елемент-кадр, представлений на рисунку 3.1, слугує для одночасного спостереження трендів та управління параметрами у об'єкті сигналізації, включає у себе як екземпляри віджету "Елемент групи графіків (ElViewGraph)" кожного параметру (до 8 або 10), так і віджет "Діаграма" для спостереження за графіками параметрів та перегляду історії, а також горизонтальну стрічку гортання для швидкої навігації за доступною історією обраних для відображення параметрів.

Рис.3.1a. Віджет "Група графіків" у режимі розробки.

Використання — розробка
Віджет призначено для виконання ролі сторінки-шаблону, а, відповідно, він має безпосередньо розташовуватися у дерево проекту. У проекті-шаблоні "Групи сигналізацій", для кожного об'єкту сигналізації, цей віджет-кадр включено у ролі шаблону, що дозволяє створювати на його основі багато сторінок груп графіків. До кожного віджету-кадру можуть підключатися до восьми-десяти параметрів, шляхом встановлення зв'язків. Графіки, для яких не буде встановлено зв'язку, будуть приховані при виконанні або доступні для користувацького обрання у випадку наявності переліку обраних параметрів у атрибуті "Вибір: параметри доступні для обрання" (формат переліку описано у діалозі обрання параметрів).

Використання — виконання
У режимі виконання відображаються графіки, для яких встановлено зв'язки. Керування параметрами з елементів групи графіків детально описано у розділі віджету "Елемент групи графіків (ElViewGraph)". Додатково можна керувати властивостями відображення графіків, для чого автоматично з цією сторінкою відкривається панель управління графіком, або необхідно лівою клавішею миші натиснути у область графіку.

На рисунку 3.1b представлено приклад цього елементу у режимі виконання.

Рис.3.1b. Віджет "Група графіків" у режимі виконання.

Властивості зв'язування та конфігурації

Ідентифікатор Ім'я Тип Конфігурація Конфігураційний шаблон Опис
name Ім'я рядок Постійна Ім'я групи
allowSelLst Вибір: параметри дозволені для обрання Текст Немає Помістіть сюди параметри для обрання користувачем, переліком DAQ-шляхів до них (детальніше дивіться у діалозі "Вибір параметру графіку"):
/LogicLev/proc/prm_CPU/prm_load
/LogicLev/proc/prm_MEM/prm_use
/LogicLev/proc/prm_CPU/prm_T 
perUserSel Обрання: зберігати обрання за користувачем Логічний Немає Встановіть для збереження користувацького вибору окремо
Елемент {n} від 1 до 8(10)
el{n} Перелік пов'язаних атрибутів відповідає переліку віджету "Елемент групи графіків (ElViewGraph)"


3.1.1 Елемент групи графіків (ElViewGraph)

1.3 GPLv2 * en, uk, ru Роман Савоченко

Елемент, представлений на рисунку 3.1.1, слугує для створення груп графіків. Елемент містить інформацію про параметр, режим регулятору, якщо параметр є таким, одиницю виміру аналогового параметру, а також колір, що відповідає параметру тренда. Елемент загалом використовує та представляє представницьку структуру DAQ-шаблонів "Аналоговий сигнал" та "Дискретний блок".

Рис.3.1.1a. Віджет "Елемент групи графіків" у режимі розробки.

Використання — розробка
Хоча даний віджет не призначено для самостійного використання, у відриві від групи графіків, використовувати його можна, наприклад, помістивши на мнемосхему та встановивши зв'язок з параметром джерела даних.

Використання — виконання
У режимі виконання, у основному полі елементу, відображається назва параметру, режим регулятору (тільки для регулятору), поточне значення-змінна та одиниця виміру цього параметру; які, залежно від наявності порушення, відображаються кольором стилю: labColorGood, labColorWarning, labColorAlarm. За апаратних помилок та недостовірності даних, останнє значення відображається сірим кольором.

Окрім безпосередньо доступних візуальних даних, надається низка елементів контролю:

 • "Виділення" — за натиском лівою клавішею миші у області віджету, праворуч з'явиться панель управління параметром, а вибір даного віджету буде відображено блимаючою рамкою.
 • "Приховати/Показати" — за подвійним натиском у області віджету відбувається перемикання показу-приховування графіку даного елементу.
 • "Функції контекстного меню" — за посередництвом контекстного меню надається низка функцій:
  • "Паспорт" — отримання паспорту параметра, у якому буде представлено всі його властивості.
  • "Приховати/Показати" — перемикання показу або приховування графіку даного елементу, аналогічно до подвійного кліку.
  • "Показати один" — одиночний показ графіку обраного параметру у його рідній шкалі, шляхом приховування решти елементів у групі.
  • "Показати все" — показ всіх графіків параметрів у групі.
  • "Обчислення" — виклик діалогу обчислення над видимими даними обраного параметру.
  • "Обрати" — виклик діалогу обрання параметру з переліку доступних для обрання, атрибут "Вибір: параметри дозволені для обрання" кадру-власника. Цей пункт доступний тільки у випадку наявності переліку обрання.

Віджет зберігає обраний користувачем параметр у таблиці сеансу проекту та завантажує параметр при наступному запуску, включно з кольором тренду, типове значення якого зазвичай береться зі стилю.

На рисунку 3.1.1b наведено різні приклади цього елементу у режимі виконання.

Рис.3.1.1b. Віджет "Елемент групи графіків" у режимі виконання.

Властивості зв'язування та конфігурації

Ідентифікатор Ім'я Тип Конфігурація Конфігураційний шаблон Опис
name Ім'я Рядок Вхідний зв'язок Parametr|NAME Ім'я-шифр параметру, для відображення у полі назви.
dscr Опис Текст Вхідний зв'язок Parameter|DESCR Ім'я параметру, для розташування до tooltip та statusbar.
addr Адреса Адреса Вхідний зв'язок Parameter|var Адреса до атрибуту значення параметру для побудови графіку.
color Колір графіку Рядок Немає Робочій колір тренду
colorDef Типовий колір зі стилю Рядок Немає Типовий колір тренду на рівні кадру
Аналогові параметри
ed Одиниця виміру Рядок Вхідний зв'язок Parameter|ed
prec Точність Цілий Вхідний зв'язок Parameter|prec Кількість знаків після точки, для позитивних значень, та точність (знаків загалом), для негативних, для відображення кінцевого реального значення на екрані.
log Логарифмічна шкала Логічний Вхідний зв'язок Parameter|log
max Максимум Реальний Вхідний зв'язок Parameter|max Верхня межа значення параметру.
min Мінімум Реальний Вхідний зв'язок Parameter|min Нижня межа значення параметру.
aMax Границя верхня аварійна Реальний Вхідний зв'язок Parameter|aMax
aMin Границя нижня аварійна Реальний Вхідний зв'язок Parameter|aMin
wMax Границя верхня попереджув. Реальний Вхідний зв'язок Parameter|wMax
wMin Границя нижня попереджув. Реальний Вхідний зв'язок Parameter|wMin
pModeA Режим регулятору: автомат Логічний Вхідний зв'язок Parameter|auto Режим регулятору "Автомат".
pModeC Режим регулятору: каскад Логічний Вхідний зв'язок Parameter|casc Режим регулятору "Каскад".
Дискретні параметри
digComs Дискретний: команди Рядок Постійна Найменування та колір кнопок команд у форматі {On}[-color]:{Off}[-color][:{Stop}[-color]]. Кольори по замовченню: зелений, червоний та жовтий.
digStts Дискретний: стани Рядок Постійна Найменування та колір надписів станів у форматі {On}[-color]:{Off}[-color]. Кольори по замовченню: зелений та червоний.
digRevers Дискретний: реверс Логічний Постійна Реверс дискретного сигналу.


3.1.2 Вибір параметру графіку (graphSelPrm)

1.4 GPLv2 * en, uk, ru Роман Савоченко

Елемент, представлений на рисунку 3.1.2, реалізує діалог користувацького вибору джерел даних, часто архівних, для формування графіку у кадрі "Група графіків". Вибір надається з переліку вказаного у атрибуті "Вибір: параметри дозволені для обрання (allowSelLst)", кадру-ініціатору. Для обраного джерела можна вказати ім'я, шкалу, логарифмічність, одиницю вимірювання та колір графіку.

У атрибуті "Вибір: параметри дозволені для обрання (allowSelLst)" мають розташовуватися джерела даних у вигляді:

 • {DAQ_Arh_addr}[:Name[:min:max[:dim]], де:
  • "DAQ_Arh_addr" — адреса параметру, за групового зв'язування, або атрибуту з даними з підсистеми "Збір даних (DAQ)", а також адреса архіву значень, наприклад:
   • /LogicLev/gen/prm_F3 — адреса параметру "F3";
   • /DAQ/System/AutoDA/prm_CPULoad/load — адреса атрибуту "load", параметру "CPULoad";
   • /Archive/va_LC21_1_var — адреса архіву "LC21_1_var".
  • "Name" — назва джерела, для відображення. За групового зв'язування назва буде братися з атрибуту "NAME".
  • "min", "max" — шкала відображення. За групового зв'язування шкала буде братися з атрибуту "min" та "max", відповідно. У випадку відсутності шкали (min >= max) вмикається автоматичний вибір шкали.
  • "dim" — одиниця виміру параметру, для відображення. За групового зв'язування буде братися з атрибуту "ed".
 • <varhs> — шаблон групового обрання, при визначені якого до переліку обрання потраплять усе доступні у системі архіви.

Приклади вмісту атрибуту "Вибір: параметри дозволені для обрання (allowSelLst)":

/System/AutoDA/prm_CPULoad/load:CPU Load:0:100:%
/LogicLev/gen/prm_F3
<varhs>
Рис.3.1.2. Кадр "Вибір параметру графіка" у режимі розробки та виконання.

Використання — розробка
Цей кадр має бути розташовано у логічному контейнері панелей дерева проекту. У "Групах графіків", які повинні надавати можливість користувацького вибору джерела, має бути визначено атрибут "Вибір: параметри дозволені для обрання (allowSelLst)", переліком джерел згідно правил визначених вище. Як результат, у контекстному меню елементу графіка з'явиться пункт "Вибір".

Використання — виконання
Виклик діалогу здійснюється за посередництвом пункту "Вибір", контекстного меню елементу графіка. Діалогом користувачу надається вибір джерела даних з переліку, а також визначення основних його параметрів: назва, шкала, логарифмічність, одиниця вимірювання та колір графіку. За підтвердження, обрані параметри застосовуються до елементу графіка, замінюючи посилання. Обрання та підтвердження пункту "<Очистити>" призведе до очищення всіх посилань та елементу графіку. У текстовому полі, під переліком, можна швидко знайти потрібний параметр.


3.1.3 Обчислення параметру графіку (graphCalc)

1.0 GPLv2 * en, uk, ru Роман Савоченко

Елемент, представлений на рисунку 3.1.3, реалізує діалог користувацького обчислення параметру обраного графіку для видимих на графіку даних. Користувачу надається можливість обрати обчислення із вбудованої бібліотеки, привілейований користувач ("root" або у групі "ITW") має можливість відредагувати або написати власну процедуру обчислення.

Загалом, вбудована бібліотека наразі містить наступні функції користувацького обчислення:

 • Сума, на годину.
 • Середнє та діапазон.
Рис.3.1.3. Кадр "Обчислення параметру графіку" у режимі розробки та виконання.

Використання — розробка
Цей кадр має бути розташовано у логічному контейнері панелей дерева проекту.

Використання — виконання
Виклик діалогу здійснюється за посередництвом пункту "Обчислення", контекстного меню елементу графіка. Діалогом користувачу надається вибір функції обчислення видимих даних обраного параметру та можливість відредагувати-написати власну функцію, для привілейованого користувача. Результат обчислення розташовується у відповідному текстовому полі.


3.2 Contours group (grpCadr)

Constr.png Waiting for the translation and actualizing ...

Element, shown in Figure 5, provides for simultaneous monitoring and control of several contours up to eight, includes both instances of the widget "Element cadr for each contour, and a widget "Diagram" to monitor the trends of the contours and viewing history .

Fig.5. The "Contours group" widget in the development mode.

Using — Development
This widget is designed to perform the role of page-template, and should therefore be placed directly in the project's tree. The project-template "signal groups" for each signal object that widget-frame is included in the role of a template that allows you to create on its basis a set of pages of groups of contours. For each widget-frame, it can be connected up to eight parameters by setting the links. Contours for which there is no set links will be hidden at runtime.

Using — Runtime
In runtime mode, the contours and trends, for which links have been set, are displayed. Control of the parameters by contours, respectively described in detail in the section of the "Element cadr (ElCadr)" widget. In addition to this you can control the trends display properties, which requires the left mouse button to click in the trend's area and by means of appeared trend's control panel to make the necessary actions.

Figure 6 is an example of this element in the runtime mode.

Fig.6. The "Contours group" widget in the runtime mode.

Linking attributes

ID Parameter Data type Config Config template Description
grpName Group name String Constant Group's name
Element {n} from 1 to 8.
el{n} The list of linking parameters corresponds to the list of the "Element cadr (ElCadr)" widget

3.3 Overview frames panel (ViewCadr)

Constr.png Waiting for the translation and actualizing ...

Element, shown in Figure 9, serves to show the current trends for the parameters of the signal object up to 24 pieces, supports scaling elements depending on their number. Consists of widgets "views page's element (ElViewCadr)".

Fig.9. The "Overview frames panel" widget in the development mode.

Using — Development
This widget is designed to perform the role of template-page, and should therefore be placed directly in the project's tree. The project-template "signal groups" for each signal object that widget-frame is included in the role of a template that allows you to create on its basis a set of pages of groups of overview frames panel. To each widget-frame can be connected to the 24-parameter by setting the links. Trends for which there is no set links will be hidden at runtime, and when it is necessary the expansion and scaling of linked ones will be done to fill the area of the widget.

Using — Runtime
In the runtime mode the trends' contours are displayed, for which links have been set. Control of the parameters from contours, respectively described in details in the section "views page's element (ElViewCadr)" widget.

Figure 10 shows an example of this element in the runtime mode.

Fig.10. The "Overview frames panel" widget in the runtime mode.

Linking attributes

ID Parameter Data type Config Config template Description
name Name String Constant Frame's name
Element {r}_{c}, where {r} - rows from 1 to 4 and {c} - columns from 1 to 6.
el{r}_{c} The list of linked parameters corresponds to the list of ones of the "Views page's element (ElViewCadr)" widget

3.3.1 Views page's element (ElViewCadr)

Element, shown in Fig. 7, serves as the basis for overview frames panel and is not usually used independently. Element reflects the text information about a parameter in the form of the name and value, and a graph (trend) of the parameter for a small (adjustable) period of time to observe the current trend of the parameter with auto-scaling on the value's scale.

Fig.7. The "Views page's element" widget in the development mode.

Using — Development
Though this widget is not intended for independent use, in isolation from overview frames panel, it can be used, for example, by placing it to the mimic and linking with the data source parameter.

Using — Runtime
At runtime mode, you can obtain the passport for parameter by clicking the right mouse button on the body of the widget. The passport will present all the properties of the parameter. Pressing the left mouse button in the body of the widget the control panel will appear parameter, and the selection of this widget will be displayed with blinking frame.

Figure 8 shows various examples of this element in the runtime mode.

Fig.8. The "Views page's element" widget in the runtime mode.

Linking attributes

ID Parameter Data type Config Config template Description
name Name String Input link Parameter|NAME Parameter name, code, for display in the name's field.
addr Address Address Input link Parameter|var Address to the attribute of the parameter's values for trend's building.
var Variable Real Input link Parameter|var Direct value of the parameter to display in value's field.

3.4 Result graphics (ResultGraph)

Constr.png Waiting for the translation and actualizing ...

Element, shown in Figure 17, is used to display the trends of the parameters of the whole visualization project.

Fig.17. The "Result graphics" widget in the development mode.

Using — Development
This widget is designed to perform the role of page-template, and should therefore be placed directly in the project's tree. In the project-template "signal groups" on the root page level there is special virtual page "Result graphics" with the result graphics template, that allows you to create on its basis a set of pages of result graphics. To each widget-frame can be connected to the 16*5 parameters by setting the links. Trends, for which there is no set links, will be hidden at runtime, and when it is necessary the expansion and scaling of linked ones will be done to fill the area of the widget.

Using — Runtime
In runtime the contours of the trends, for which the links are set, are displayed.

Figure 18 shows an example of this element in the runtime mode.

Fig.18. The "Result graphics" widget in the runtime mode.

Linking attributes

ID Parameter Data type Config Config template Description
grpName Group name String Constant Group name
Element {n} from 1 to 16.
el{n} The list of linking parameters corresponds to the list of the "Result graphic's element (ResultGraphEl)" widget.

3.4.1 Result graphic's element (ResultGraphEl)

Element, shown in Figure 15, is provided to create result graphics. Element allows you to display trends on the five parameters for a specified period of time till the current time.

Fig.15. The "Result graphic's element" widget in the development mode.

Using — Development
Though this widget is not intended for independent use, in isolation from result graphics, it can be used, for example, by placing it to the mimic and linking with the data source parameter.

Figure 16 shows an example of this element in the runtime mode.

Fig.16. The "Result graphic's element" widget in the runtime mode.

Linking attributes

ID Parameter Data type Config Config template Description
title Title String Constant It is displayed above the graph. If the title is missing the trend's field will expand up.
Trend {n} from 1 to 5.
p{n}_addr Parameter{n}:address Address Input link Parameter_{n}|var Address to the value's attribute for {n} trend's building.
p{n}_clr Parameter{n}:color Color Constant Parameter_{n}
p{n}_max Parameter{n}:maximum Real Input link Parameter_{n}|max Upper limit of the trend.
p{n}_min Parameter{n}:minimum Real Input link Parameter_{n}|min Lower limit of the trend.
p{n}_name Parameter{n}:name String Input link Parameter_{n}|NAME The short name of the parameter to display in the field on the left.

3.5 Regulator's control panel (cntrRegul)

Constr.png Waiting for the translation and actualizing ...

Element, shown in Figure 19, is used for adjustment of PID regulator, includes information about the parameter-regulator, fields of the regulator's settings, and the "Diagram" widget to monitor the trends of the regulator and browsing history.

Sponsored by: DIYA LTD

Fig.19. The "Regulator's control panel" widget in the development mode.

Using — Development
This widget can be used as a panel, called from the control of panel of the parameters "ElCadr", as well as a template-page. Widget should be placed directly in the project's tree, namely to the panels' container, where the dynamic linking will be implemented to the regulator's parameter. To create the static list of the regulator's settings contours, with the possibility of paging in it, you must place them in a container of regulator's contours "greg" of each signal object and statically link them with the corresponding parameter, and to ensure equality of the panel's ID and linked parameter.

Using — Runtime
In the runtime mode the following fields are displayed:

 • name of the regulator's parameter;
 • field with the properties of regulator consisting of: identifier, name, description, units, set point, variable output, scale and mode;
 • coefficients of regulator's settings: Kp, Ki, Ti, Kd, Td, Tzd, Zi, H1, H2, K1, K2, K3, K4, Tpl, Tml и Rfkt.
 • area of the diagram with displaying trends: variable (green), set point (blue), the analog output (cyan), regulator's mode "Automatic" (magenta) and digital outputs.

Users have the ability to change the PID regulator's coefficients: mode, set point, out and immediately to see the reaction on the diagram. In addition, the user can learn the history of the regulator, which requires the left mouse button click in the graph area and by means of appeared trend's control panel to make the necessary navigation actions. To return the control panel of the parameter the left mouse button to click in an empty area of the frame is required.

Figure 20 shows an example of this element in the runtime mode.

Fig.20. The "Regulator's control panel" widget in the runtime mode.

Linking attributes

ID Parameter Data type Config Config template Description
SHIFR Code String Input link Parameter|SHIFR
NAME Name String Input link Parameter|NAME
DESCR Description String Input link Parameter|DESCR
max Scale maximum Real Input link Parameter|max
min Scale minimum Real Input link Parameter|min
ed Units String Input link Parameter|ed
prec Precision Integer Input link Parameter|prec Number of decimal places in value and set point of the PID.
var Variable String Input link Parameter|var
var_addr Variable address Address Input link Parameter|var Address for the trend's building of the value.
PID - regulator
auto_addr Mode Address Input link Parameter|auto Address for the "Automate" mode trend's building.
sp Set point Real Input link Parameter|sp
sp_addr Set point address Address Input link Parameter|sp Address for the trend's building of the set point.
out Out Real Input link Parameter|out
out_addr Out address Address Input link Parameter|out Address for the trend's building of the analog output.
Hdwn Bottom output border Real Full link Parameter|Hdwn Restricting the values of the analog output on the bottom.
Hup Top output border Real Full link Parameter|Hup Restricting the values of the analog output on the top.
Kp Gain coefficient Real Full link Parameter|Kp
Ki Coeff. of integration Real Full link Parameter|Ki
Ti Integration time Real Full link Parameter|Ti
Kd Coeff. of differential Real Full link Parameter|Kd
Td Differentiation time Real Full link Parameter|Td
Tzd Differential part lag time Real Full link Parameter|Tzd
Zi Insensitivity area Real Full link Parameter|Zi
K1 Input 1 coefficient Real Full link Parameter|K1
K2 Input 2 coefficient Real Full link Parameter|K2
K3 Input 3 coefficient Real Full link Parameter|K3
K4 Input 4 coefficient Real Full link Parameter|K4
Pulse PID - regulator
impQup_addr Address of impulse output up Address Input link Parameter|impQup Address for the trend's building of the pulse output "Up".
impQdwn_addr Address of impulse output down Address Input link Parameter|impQdwn Address for the trend's building of the pulse output "Down".
KImpRfact Rate factor Real Full link Parameter|KImpRfact The asymmetry in the generation of pulse-width up and down.
TImpMin Minimal impulse time Integer Full link Parameter|TImpMin There will be generated impulses, starting with the specified width.
TImpPer Impulses period Integer Full link Parameter|TImpPer Frequency of repetition of pulse generation.

3.6 Порушення — стан (alarmsSt)

1.2 GPLv2 * en, uk, ru Роман Савоченко

Елемент-кадр на рисунку 3.6 слугує для відображення історії порушень та динамічного їх оновлення на поточний час у повноформатному табличному вигляді, із виділенням їх за кольором та текстом та можливістю багаторівневого фільтрування. Порушення отримуються із буферу поточних-активних порушень OpenSCADA та архіву(ів), визначеного конфігураційним полем alArch. Фактично елемент реалізує функції примітиву "Протокол" для порушень та із розширенням можливостей.

Загалом кадр містить елементи:

 • таблиця повідомлень — основне поле;
 • кнопка масової квітації — угорі ліворуч;
 • комбобокс обрання правила сортування рівня моделі даних, передбачає сортування за обраним стовпчиком із переліку визначених у colms та по замовченню це час, як другий критерій, (останнє нагорі) — наступний нагорі ліворуч;
 • панель навігації за історією-архівом повідомлень — нагорі у центрі та праворуч, у складі:
  • часу вершини даних;
  • розміру — глибини запиту даних;
  • кнопок швидкого гортання — на один та п'ять інтервалів-глибин уперед та назад та у поточний час;
  • кнопка швидкого переходу до наступної частини великого інтервалу запиту, поділеного за лімітом на кількість повідомлень у таблиці — для дуже щільного-активної генерації повідомлень;
  • кнопка виклику-формування звітного документу за поточними даними таблиці.
 • елементи п'ятирівневого фільтру із відображенням елементів наступного рівня за активацією останнього, шляхом обрання стовпчику із переліку визначених у colms — нагорі після попереднього.

Згідно до оголошеного переліку елементів контролю, сортування повідомлень може змінюватися користувачем, як шляхом вбудованого механізму сортування стовпчиків окремо взятого візуалізатору, так і на рівні моделі даних, якщо візуалізатором такої функції не передбачено. Враховуючи основне призначення кадру — стан порушень (тобто історія), типовим правилом сортування є "останні" для повідомлень нагорі.

Кадр створено, та він зазвичай використовується, у парі з віджетом динамічного відображення активних порушень, який наділено основними функціями цього кадру, але лише для активних порушень та у малому віджеті.

Основним користувацьким розширенням є можливість визначення видимих полів таблиці із переліку варіантів:

 • atm — час виникнення порушення;
 • qttm — час підтвердження (квітації) порушення, для підтверджених порушень;
 • nrmtm — час переходу-повернення порушення у стан "НОРМА";
 • lev — рівень порушення;
 • cat — категорія порушення;
 • mess — повний та нерозібраний текст повідомлення порушення;
 • prm — адреса DAQ-параметру джерела порушення;
 • dscr — опис порушення із DAQ-параметру джерела;
 • dscrCust{N} — опис користувацького поля N;
 • alrm — текст порушення;
 • cmnt — коментар до порушення.

At.png Цей кадр та його поля загалом репрезентують структуру повідомлення порушення, яку детально описано у посібнику користувача.

Як можна бачити із переліку можливих полів таблиці, цей кадр підтримує механізм підтвердження (квітації), коментування та користувацькі поля.

 • Спонсорування: Устьянцев Михайло
Рис.3.6a. Кадр "Порушення — стан" у режимі розробки.

Використання — розробка
Віджет призначено для виконання ролі сторінки, а, відповідно, він має безпосередньо розташовуватися у дерево проекту. Після додання, для кадру треба відкоригувати властивості на кшталт переліку та послідовності відображуваних полів таблиці.

Комбобокс обрання правила сортування по замовченню вимкнено із міркувань використання вбудованої функції сортування за стовпчиком таблиці відповідного візуалізатору. Якщо такої функції візуалізатором не надається то увімкніть цей комбобокс.

Якщо треба виключити функцію підтвердження то ви маєте виключити час підтвердження "qttm" з переліку полів та зробити елемент таблиці неактивним.

Побудову звіту за поточними даними у таблиці також, по замовченню, вимкнено. Для увімкненням ви маєте розташувати кадр звіту порушень у логічному контейнері панелей дерева проекту, а потім увімкнути характерну кнопку генерації звітів у правому верхньому куту цьому кадрі.

Використання — виконання
У режимі виконання будується таблиця із переліку активних порушень, для поточного часу, та порушень з історії за визначеними полями, із контролем та відзначенням активності та правилом виокремлення; вміст якої періодично та динамічно оновлюється для поточного часу.

Визначити часовий проміжок даних у таблиці користувач може за допомогою панелі навігації, вказавши вершину та глибину потрібних даних. У процесі запиту надто щільних проміжків даних читатися буде лише визначена у властивості messLim кількість повідомлень та для переходу до наступного шматка користувач може скористатися кнопкою за панеллю навігації, яка з'явиться у такому випадку.

Отримані у таблиці дані можна відфільтрувати за вмістом відповідно обраного стовпчика, що можна здійснити на до п'яти рівнях, елементи фільтрування яких з'являтимуться за обранням останнього рівня фільтрування.

Користувачу надається можливість підтвердити порушення, змінивши значення поля часу підтвердження або за допомогою панелі керування, що спливе за обранням елементу таблиці та рядка порушення. Також користувач може підтвердити всі активні порушення, натиснувши кнопку масової квітації.

У випадку наявності у візуалізатору функції сортування за стовпчиком, або ввімкнення сортування на рівні моделі даних, користувач може обрати стовпчик за вмістом якого сортувати рядки таблиці.

Ще користувач може залишити коментар до порушення, відкоригувавши відповідне поле таблиці.

Для генерації окремого звіту користувач може натиснути характерну кнопку у правому верхньому куту, якщо таку функцію увімкнено.

Рис.3.6b. Кадр "Порушення — стан" у режимі виконання.

Властивості зв'язування та конфігурації

Ідентифікатор Ім'я Тип Опис
messCat Категорія повідомлень Рядок Категорія опрацьовуваних повідомлень, типово "al*:*".
messLim Обмеження повідомлень, кількість Цілий Максимальна кількість повідомлень у таблиці, типово 1000.
alArch Архіватор сигналів, "{ArhMod}.{Arh}" Рядок Архіватор з якого брати порушення, порожньо для всіх.
alarms.active Активний Логічний Вимкнути якщо виключено підтвердження, розширення за отримання фокусу та редагування взагалі — суто відображення.
hHdrVis Показувати заголовок: горизонтальний Логічний
vHdrVis Показувати заголовок: вертикальний Логічний
formDtTm Формат дати та часу (%Y-%m-%d %H.%M.%S[.%MS,%US]) Рядок Формат відображення часу порушення та підтвердження.
colms Стовпчики, за ',' (atm,qttm,nrmtm,lev,cat,mess,prm,dscr,dscrCust{N},alrm,cmnt) Рядок Визначити у потрібну послідовність та наповнення полів.
highLght Правила підсвітлення, {lev}{quitt}{act}:{color}:{font}:{fontColor} Текст Правила підсвітлення, де:
 • lev — рівень повідомлення [0...7];
 • quitt — ознака підтвердження (квітації) повідомлення [0|1];
 • act — ознака активності повідомлення [0|1];
 • color — колір фону рядка з повідомленням;
 • font — шрифт тексту рядка з повідомленням;
 • fontColor — колір тексту рядка з повідомленням.

Наприклад:

501:gray
401:red
101:yellow
511:gray:Arial 11 0 1
411:red:Arial 11 0 1
111:yellow:Arial 11 0 1
colDscrCustNames Перелік назв користувацьких полів, поділених ';' Рядок За підтримки користувацьких полів, та їх видимістю, тут наводяться їх назви.


3.6.1 Порушення — звіт (alarmsStReport)

1.0 GPLv2 * en, uk, ru Роман Савоченко

Елемент-кадр, представлений на рисунку 3.6.1, реалізує діалог відображення звітного документу, побудованого із переліку отриманих порушень кадру повноформатного представлення історії порушень.

Основним призначенням та функцією цього кадру є надання можливості роздрукувати таблицю історії порушень та експортувати з неї дані.

 • Спонсорування: Устьянцев Михайло
Рис.3.6.1. Кадр "Порушення — звіт".

Використання — розробка
Цей кадр має бути розташовано у логічному контейнері панелей дерева проекту.

Використання — виконання
Виклик діалогу здійснюється за посередництвом характерної кнопки, нагорі праворуч, кадру повноформатного представлення історії порушень. Діалогом надається текст звітного документу та кнопка, унизу праворуч, для його закриття.


3.7 Менеджер користувачів (userManager)

1.4 GPLv2 * en, uk, ru Роман Савоченко

Елемент-кадр, представлений на рисунку 3.7, слугує для надання можливості контролю користувачів з інтерфейсу самого користувача. Тобто, типово ця функція надається програмісту SCADA на рівні конфігурації підсистеми "Безпека", але інколи виникає потреба надання такої можливості з інтерфейсу користувача та із низкою обмежень на контрольованих користувачів та їх групи, що цей кадр здійснює та загалом надає функції:

 • формування переліку підконтрольних користувачів;
 • можливість ознайомлення та зміни інформації користувачів, щодо: ім'я, повного ім'я, опису, паролю та груп;
 • додання нових та видалення діючих користувачів.
 • Спонсорування: Вінницька Птахофабрика
Рис.3.7a. Кадр "Менеджер користувачів" у режимі розробки.

Використання — розробка
Віджет призначено для виконання ролі сторінки, а, відповідно, він має безпосередньо розташовуватися у дерево проекту. Додатково, Ви маєте розташувати діалог прийняття до теки панелей проекту та треба здійснити деяку конфігурацію атрибутів, нижче, де жодних зв'язків не передбачено.

Використання — виконання
У режимі виконання формується перелік із доступними користувачами, за обранням яких праворуч надається інформація щодо них, та яку можна змінити. Користувача можна додати та видалити відповідними командами інтерфейсу під переліком користувачів.

На рисунку 3.7b представлено приклад цього елементу у режимі виконання.

Рис.3.7b. Кадр "Менеджер користувачів" у режимі виконання.

Властивості зв'язування та конфігурації

Ідентифікатор Ім'я Тип Опис
owner Власник Рядок Власник та група кадру, які мають до нього доступ, типово "root:Security" — для надання доступу до кадру треба користувача включити до групи "Security".
perm Доступ Вибір цілих чисел Правила доступу до кадру, типово "RWRW__" — кадр видимий та контрольований лише для користувача "root" та користувачів у групі "Security".
denyUsers Заборонене до контролю: користувачі, поділені ';' Рядок Перелік заборонених до контролю користувачів, типово "root;".
denyGroups Заборонене до контролю: групи, поділені ';' Рядок Перелік заборонених до контролю груп, типово "root;users;Archive;BD;DAQ;ModSched;Protocol;Security;Special;Transport;UI;".
newUseGrps Групи новоствореного користувача Рядок Групи до яких включати користувача автоматично після створення, типово "UI;Guest".
storeDB БД зберігання нових користувачів Рядок БД зберігання новостворених користувачів, типово — робоча.

4 Common panels

4.1 Element cadre (ElCadr)

Constr.png Waiting for the translation and actualizing ...

The element, shown in Fig. 3, is essentially a universal control panel of various devices:

 • analogue: indications, manual input values and regulators (analog and pulse);
 • discrete: valves, automatic shut off valves, motors, fans and switches.
Fig.3. The "Element cadr" widget in the development mode.

Using — Development
This widget is not intended for special placement and configuration of the user, as laid down in the "Signal groups" template and if the new project is created from this template, the call of the widget is done automatically, with its display in the control panel area when you select a widget of the parameter, which provides the parameter's control, for example, previously considered "anShow".

Using — Runtime
Figure 4 shows various examples of this element in the runtime mode.

Fig.4. The "Element cadr" widget in the runtime mode.

Modes:

 • Indications of the analog parameter. In this mode, there is no any control, and there are only units displaying, the value's histogram and the name of the parameter.
 • Manual input of an analog parameter. In addition to displaying indications of analog parameters the buttons to enter a new value are displayed. Enter of the value is displayed in the field at the top, in the white rectangle. To validate the input, press the left mouse button in the area of white rectangle. Without validation the typed value will be reset after a few seconds.
 • PID regulator's mode. To the value of a variable and its histogram are added values and histograms of set point and out of the PID regulator, the buttons to enter a new value of the set point or out, as well as the mode adjustment button and the field to display the current mode. Also, for the user with appropriate privileges it is available the button to go to the frame to set the coefficients of PID regulator. In the case of pulsed PID instead of histogram of the analog output it is displayed the status of pulse output with the help of triangles "Up" and "Down" and the manual entry of output leads to direct formation of pulse, respectively down or up.
 • Mode of a discrete device. In this mode the name of the parameter and the field of discrete building of the parameter are displayed. The field of discrete building contains the current state of discrete device on the left and the buttons of commands on the right. There are two states of the device: "Open", "Closed" and the three commands: "Open", "Close", "Stop". The names of states and commands can be adjusted during set up. Changing the state of the logic device is determined by pressing the corresponding command.

Every action on this panel (change of PID set point, state of the discrete parameter ...) is recorded in the actions log by the generation of appropriate messages.

For any displayed or controlled parameter the passport can be obtained in runtime mode by clicking the right mouse button on the contour field. The passport will present to all the properties of the parameter.

Linking attributes

ID Parameter Data type Config Config template Description
prmId Parameter:identifier String Input link Parameter|SHIFR Parameter's identifier is used to place the record the operator's actions to the report.
prmShifr Parameter:code String Input link Parameter|NAME Short name of the parameter, code. It is placed below the frame.
prmDescr Parameter:description String Input link Parameter|DESCR Description of the parameter is used to place the record the operator's actions to the report.
prmColor Parameter:border color String Input link Parameter|color Sets the border color of the contour.
Parameters of Analog Device
prmDemention Parameter:dimension variable String Input link Parameter|ed
prmPrec Precision Integer Input link Parameter|prec Number of decimal places in parameter, step change for the manual input of values, as well as set point and out of the PID regulator.
prmVar Parameter:variable Real Full link Parameter|var Directly to the analog value of the parameter.
max Parameter:maximum Real Input link Parameter|max Upper limit value of the parameter.
min Parameter:minimum Real Input link Parameter|min Minimum limit values of the parameter.
prmAMax Upper alarm border Real Input link Parameter|aMax
prmAMin Lower alarm border Real Input link Parameter|aMin
prmWMax Upper warning border Real Input link Parameter|wMax
prmWMin Lower warning border Real Input link Parameter|wMin
Manual Analog Input
prmVarIn Parameter:variable input Real Full link Parameter|varIn Output for manual input of an analog value of the parameter. The presence of this parameter is an indication that the parameter - is determined as "Manual analog input.
PID regulator
prmAnalog Parameter:analog regulator Boolean Input link Parameter|analog Sign of the analog regulator, in case of the absence of this parameter the regulator is an analog one.
prmAuto Parameter:automate Boolean Full link Parameter|auto Mode of the regulator, "Automatic".
prmCasc Parameter:Cascade Boolean Full link Parameter|casc Mode of the regulator, "Cascade".
prmSp Parameter:set point Real Full link Parameter|sp PID regulator's set point, it can be set by the user.
prmImpQdwnTm Parameter:imp. out down Boolean Input link Parameter|impQdwn Output "Down" for impulse regulator.
prmImpQupTm Parameter:imp. out up Boolean Input link Parameter|impQup Output "Up" for impulse regulator.
prmOut Parameter:output Real Full link Parameter|out Analog PID regulator output for display and manual input of the output value of PID in manual mode.
prmManIn Parameter:manual input Real Full link Parameter|manIn Manual input of the new output value of PID regulator in manual mode.
Parameters of discrete devices
prmCom Parameter: Command - "Open" Boolean Full link Parameter|com
prmClose Parameter: Command - "Close" Boolean Full link Parameter|close
prmStop Parameter: Command - "Stop" Boolean Full link Parameter|stop
prmOpenSt Parameter: State - "Opened" Boolean Input link Parameter|st_open
prmCloseSt Parameter: State - "Closed" Boolean Input link Parameter|st_close
digComs Parameter:digital commands String Input link Parameter|digComs Names and colors of buttons of commands in the format: {On}[-color]:{Off}[-color][:{Stop}[-color]]. Default colors are: green, red and yellow.
digStts Parameter:digital states String Input link Parameter|digStts Names and colors of labels of states in the format: {On}[-color]:{Off}[-color]. Default colors are: green and red.

4.2 Passport, extended (cntrPaspExt)

1.2 GPLv2 * en, uk, ru Roman Savochenko

Extended passport of the standard parameters with functions:

 • Table of attributes of the parameter with their edition for editable ones.
 • Trends for standard and key attributes: var, sp, out, auto, com, st_open, ...
 • Table of the current data.
 • Sponsored by: PAC HARTRON

Constr.png Waiting to form ...

4.3 Passport (cntrPasp)

Constr.png Waiting for the translation and actualizing ...

Element, shown in Figure 23, is provided for displaying the parameter's passport: detailed information, including code, description, units, alarm borders, etc. Document is generated entirely dynamically.

Using — Development
This element should be placed in a logical container of the project's tree. In development mode, the widget is a blank "Document", and therefore the only screen shot with this widget in the runtime mode of the project is provided. Linking with the parameter is made dynamically when you call "Passport" for the visual elements of the parameter.

Using — Runtime
Calling the passport is made from the visual elements of parameter, for example: by right click of the mouse on the element "analog parameter" (anShow) and on the field of the "element cadr" widget (ElCadr) . After a call the separate window of the widget-passport with a list of all properties and values of the parameter as a table is opened.

Fig.23. The "Passport" widget in the runtime mode.

Linking attributes

ID Parameter Data type Config Config template Description
pName Parameter's name Address Input link Parameter|NAME Address to the parameter's name to refer to the parameter entirely and get all of its properties

4.4 Graphics group panel (grph_panel)

Constr.png Waiting for the translation and actualizing ...

Element, shown in Figure 26, serves to control the "Diagram" widget, it allows you to view trends' history for the required period of time and the desired resolution, the scale, the selection of archiver for display and there are supported trends' presentation in a range of present frequencies or XY.

Fig.26. The "Graphics group panel" widget in the development and runtime modes (left to right).

Using — Development
This element should be placed in the logical container of the project's tree. Linking with the parameter is dynamic when called from a diagram element.

Using — Runtime
Calling the panel is made from the diagram elements. The panel provides the following tools:

 • the diagram graphics mode selection: "Graph", "Spectrum of frequencies", "XY";
 • time selection of the diagram formation;
 • navigation through the diagram for the one or five sizes;
 • adjustment of the diagram generation time to the current time;
 • information about the time or frequency in the current cursor's position;
 • selection of the trend's formation size;
 • selection of the archive, used for the trends' presentation;
 • control the vertical and horizontal scale of the presentation: zoom in and out the scale, shift the scale up and down, the scale returns to its original value;
 • switching of the scale mode by the window drawn by the mouse.

Linking attributes

ID Parameter Data type Config Config template Description
tSek Trend time DateTime Full link <page>|tSek
tSize Trend size Real Full link <page>|tSize Temporal size of the trend in the history from the time of the trend.
trcPer Trace period Integer Full link <page>|trcPer Renewal period of the trend.
type Type Integer Full link <page>|type Trend's type: "Graph", "Spectrum of frequencies", "XY".
valArch Archiver String Full link <page>|valArch
curSek Cursor DateTime Full link <page>|curSek Time of the cursor.
curUSek Cursor, usec Integer Full link <page>|curUSek Time of cursor, microseconds.
sclVer Vertical scale Real Full link <page>|sclVerScl The percentage of vertical scale.
sclVerOff Vertical scale offset Real Full link <page>|sclVerSclOff Percentage of the offset on the vertical scale.
sclHor Horizontal scale Real Full link <page>|sclHorScl The percentage of horizontal scale.
sclHorOff Horizontal scale offset Real Full link <page>|sclHorSclOff Percentage of the offset on the horizontal scale.
sclWin Scale by window Boolean Full link <page>|sclWin Switching to the scaling by window mode.
sclWinCtx Scale: by window save context Object Input link <page>|sclWinCtx The context of saving of the original scale parameters for return.

4.5 Document panel (doc_panel)

Constr.png Waiting for the translation and actualizing ...

Element, shown in Figure 24, is used to manage documents and navigate through their histories. The element supports dynamic and archival documents.

Fig.24. The "Document panel" widget in the development mode.

Using — Development
This element should be placed in a logical panels' container of the project's tree. Linking with the parameter is dynamic when called from the document's element.

Using — Runtime
Call of the panel is made from elements of the document. The panel provides tools that are somewhat different for dynamic and archival documents.

For dynamic document the following tools are provided:

 • selection the time of the document's formation;
 • selection the size of the document's formation;
 • navigation through the document for one or five sizes of it;
 • adjustment the time of generation of the document at the current time.

Archival document provides only navigation through documents in the archive by listing them, and display current and overall documents.

Figure 25 shows examples of this element in the runtime mode: dynamic (left) and archival (right).

Fig.25. The "Document panel" widget in the runtime mode.

Linking attributes

ID Parameter Data type Config Config template Description
Dynamic document
time Document time DateTime Full link <page>|time
bTime Document begin DateTime Full link <page>|bTime
doc Document String Full link <page>|doc
Archive document
n Archive size Integer Full link <page>|n
vCur View cursor Integer Full link <page>|vCur
aCur Archive cursor Integer Input link <page>|aCur
aSize Archive size Integer Input link <page>|aSize


4.6 Підтвердження (accept)

1.0 GPLv2 * en, uk, ru Роман Савоченко

Елемент-кадр на рисунку 4.6 реалізує простий діалог підтвердження операцій. Елемент містить повідомлення з питанням та дві кнопки "Прийняти" та "Скасувати". Цей діалог, наприклад, використано у кадрі Менеджер користувачів для підтвердження операції видалення.

Рис.4.6. Кадр "Підтвердження" у режимі розробки та виконання.

Використання — розробка
Цей кадр може бути використано розробником при створені кадрів динамічної взаємодії у операціях, що потребують підтвердження у користувача. Для використання потрібно додати цей елемент до логічного контейнеру панелей дереву проекту. Для взаємодії цей віджет відкривається кадром-ініціатором, у результаті чого відбувається динамічне зв'язування діалогу з атрибутами "event" та "mess" кадру-ініціатору. З атрибуту "mess" береться повідомлення питання, а у "event" передається сигнал "dlg_Apply", за підтвердження.

Використання — виконання
Виклик діалогу здійснюється із кадру ініціатору, а закриття відбувається за натиском будь-якої кнопки діалогу. У випадку натиску кнопки "Прийняти" кадру-ініціатору буде надіслано сигнал "dlg_Apply", за яким він може виконати потрібні дії.

Властивості зв'язування та конфігурації

Ідентифікатор Ім'я Тип Конфігурація Конфігураційний шаблон Опис
elEvent Елемент: подія Рядок Повний зв'язок <page>|event Використовується для надсилання повідомлення "dlg_Apply" у випадку підтвердження.
elMess Елемент: повідомлення Рядок Вхідний зв'язок <page>|mess Джерело повідомлення питання у діалозі.

4.7 Select item into tree (treeSelect)

1.0 GPLv2 * en, uk, ru Roman Savochenko

Constr.png Waiting to form ...

4.8 Terminator panel (terminator)

Constr.png Waiting for the translation and actualizing ...

Element, shown in Figure 27, serves to fill the empty place when no item is selected for control.

Fig.27. The "Terminator panel" widget.

Using — Development
This element should be placed in the logical container of the project's tree.

Using — Runtime
Calling the panel is made from root page "RootPgSo" by changing the signal object or presentation mode.