From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Libs/Technological apparatuses and the translation is 100% complete.

Other languages:
English • ‎российский • ‎українська
Назва Версія Ліцензія Джерело Мови Автор Опис
Бібліотека моделей апаратів технологічних процесів 2.0 GPLv2 OscadaLibs.db (SQL, GZip) > DAQ.JavaLikeCalc.techApp en, uk, ru Роман Савоченко
  Максим Лисенко (2007,2010), Ксенія Яшина (2007)
Бібліотека моделей технологічних апаратів для створення комплексних моделей технологічних процесів, блокових схем модуля DAQ.BlockCalc.

Бібліотека створюється для надання моделей апаратів технологічних процесів. Бібліотека не є статичною, а будується на основі модуля JavaLikeCalc, який дозволяє створювати обчислення на мові схожій на Java. Назви функцій та їх параметрів доступні на мовах: Англійська, Українська та Російська.

Для адресації до функцій цієї бібліотеки можна використати статичну адресу виклику DAQ.JavaLikeCalc.lib_techApp.{Func}() або динамічну SYS.DAQ.JavaLikeCalc["lib_techApp"]["{Func}"].call(), SYS.DAQ.JavaLikeCalc["lib_techApp"].{Func}(). Де {Func} — ідентифікатор функції у бібліотеці.

Для підключення бібліотеки до проекту станції OpenSCADA Ви можете отримати файл БД як:

 • такий що постачається з готовим та відповідним пакетом дистрибутиву Linux на кшталт "openscada-libdb-main", "openscada-LibDB.Main";
 • найбільш актуальний та безпосередньо отриманий з репозиторію subversion, перетворений у файл БД SQLite шляхом:
$ wget http://oscada.org/svn/trunk/OpenSCADA/data/LibsDB/OscadaLibs.sql
$ sqlite3 -init OscadaLibs.sql OscadaLibs.db .exit

Цей завантажений файл Ви надалі можете розмістити у теці проекту станції та створити об'єкт бази даних модуля БД "SQLite", зареєструвавши файл бази даних у конфігурації.

1 Концепція

У основі моделі кожного апарату лежить обчислення витрат на вході та тиску на виході, виходячи із тиску на вході та витрат на виході. Загалом, моделі апаратів технологічних процесів описуються різницевими рівняннями для дискретних машин.

На основі функцій цієї бібліотеки можна легко та швидко будувати моделі технологічних процесів у модулі BlockCalc шляхом поєднання блоків згідно до технологічної схеми. Приклад поєднання частини апаратів технологічної схеми наведено на рисунку 1.

Рис.1. Приклад блокової схеми технологічного процесу.

У основі моделі будь якого апарату ТП лежать дві основні формули, а саме формула витрат та тиску середовища. Канонічна формула витрат середовища для перетину труби або прохідного перетину звуження має вигляд (1).

TechApps flow1.png (1)

Де:

F — масові витрати (т/год).
S — поперечний перетин (м2).
Qr — реальна щільність середовища (кг/м3).
∆P — різниця тиску (ат).

Реальна щільність обчислюється за формулою (2).

TechApps dens.png (2)

Де:

Q0 — щільність середовища за нормальних умов (кг/м3).
Kpr — коефіцієнт стиснення середовища (0,001 — рідина; 0,95 — газ).
Pi — вхідний тиск (ат).

Будь яка труба становить потоку динамічний опір, який пов'язаний з тертям о стіни труби та який залежить від швидкості потоку. Динамічний опір труби відображається формулою (3). Загальні витрати середовища з урахуванням динамічного опору обчислюються за формулою (4).

TechApps flowR.png (3)

Де:

∆P — різниця тиску (ат), опір потоку середовища стінками трубопроводу.
Kr — коефіцієнт тертя стінок трубопроводу.
D — діаметр трубопроводу (м).
l — довжина трубопроводу (м).
v — швидкість потоку у трубопроводі (м3/год).

TechApps flow2.png (4)

Формула (1) описує ламінарний потік середовища у до критичних швидкостях. У випадку перевищення критичної швидкості обчислення витрат відбувається за формулою (5). Універсальна формула обчислення витрат на всіх швидкостях буде мати вигляд (6).

TechApps flowCrit.png (5)

Де:

Pi — тиск на початку труби.

TechApps flow3.png (6)

Де:

Po — тиск на кінці труби.

У динамічних системах зміна витрат на кінці труби не відбувається миттєво, а запізнюється на час переміщення ділянки середовища від початку трубопроводу до кінця. Цей час залежить від довжини труби та швидкості руху середовища у трубі. Затримку зміни витрат на кінці труби можна описати формулою (7). Результуюча формула розрахунку витрат у трубі, з урахуванням вказаних вище особливостей, записується у вигляді (8).

TechApps flowLag.png (7)

Де:

Fo — витрати на кінці труби.
t — час.
v — швидкість потоку середовища = F/(Qr*S).

TechApps flow4.png (8)

Тиск середовища у об'ємі за звичай обчислюється ідентично для всіх випадків, за формулою (9).

TechApps pressure.png (9)

2 Склад бібліотеки

У своєму складі бібліотека містить біля двох десятків моделей часто потрібних апаратів технологічних процесів та допоміжних елементів. Назви функцій та їх параметрів наявні на трьох мовах: Англійська, Українська та Російська.

2.1 Затримка (lag)

Модель затримки. Може використовуватися для імітації запізнення значень давачів.

Параметри

Ідентифікатор Параметр Тип Режим Прихований По замовченню
out Вихід Реальний Повернення false 0
in Вхід Реальний Вхід false 0
t_lg Час затримки, секунд Реальний Вхід false 10
f_frq Частота обчислення, Гц Реальний Вхід true 100

Програма

out -= (out-in)/(t_lg*f_frq);

2.2 Шум: 2 гармоніки + випадковий (noise)

Модель шуму. Містить три складові:

 • перша гармоніка;
 • друга гармоніка;
 • шум на основі генератору випадкових чисел.

Параметри

Ідентифікатор Параметр Тип Режим Прихований По замовченню
out Вихід Реальний Повернення false 0
off Загальний зсув Реальний Вхід false 1
a_g1 Амплітуда гармоніки 1 Реальний Вхід false 10
per_g1 Період гармоніки 1, секунд Реальний Вхід false 10
a_g2 Амплітуда гармоніки 2 Реальний Вхід false 5
per_g2 Період гармоніки 2, секунд Реальний Вхід false 0.1
a_rnd Амплітуда випадкових значень Реальний Вхід false 1
f_frq Частота обчислення, Гц Реальний Вхід true 100
tmp_g1 Лічильник гармоніки 1 Реальний Вхід true 0
tmp_g2 Лічильник гармоніки 2 Реальний Вхід true 0

Програма

tmp_g1 = (tmp_g1 > 6.28) ? 0 : tmp_g1+6.28/(per_g1*f_frq);
tmp_g2 = (tmp_g2 > 6.28) ? 0 : tmp_g2+6.28/(per_g2*f_frq);
out = off + a_g1*sin(tmp_g1) + a_g2*sin(tmp_g2) + a_rnd*(rand(2)-1);

2.3 Кульовий кран (ballCrane)

Модель кульового крану. Включає час ходу та час відриву.

Параметри

Ідентифікатор Параметр Тип Режим Прихований По замовченню
pos Положення, % Реальний Вихід false 0
com Команда Логічний Вхід false 0
st_open Стан "Відкрито" Логічний Вихід false 0
st_close Стан "Закрито" Логічний Вихід false 1
t_full Час ходу, секунд Реальний Вхід false 5
t_up Час відриву, секунд Реальний Вхід false 0.5
f_frq Частота обчислення, Гц Реальний Вхід true 100
tmp_up Лічильник відриву Реальний Вхід true 0
lst_com Остання команда Логічний Вхід true 0

Програма

if(!(st_close && !com) && !(st_open && com)) {
 tmp_up = (pos > 0 && pos < 100) ? 0 : (tmp_up>0&&lst_com==com)?tmp_up-1/f_frq:t_up;
 pos += (tmp_up > 0) ? 0 : (100*(com?1:-1))/(t_full*f_frq);
 pos = (pos > 100) ? 100 : (pos<0)?0:pos;
 st_open = (pos >= 100) ? true : false;
 st_close = (pos <= 0) ? true : false;
 lst_com = com;
}

2.4 Сепаратор (separator)

Модель сепаратору з двома фазами, рідинною та газовою.

Параметри

Ідентифікатор Параметр Тип Режим Прихований По замовченню
Fi Вхідні витрати, т/год Реальний Вихід false 0
Pi Вхідний тиск, ата Реальний Вхід false 1
Si Вхідний перетин, м2 Реальний Вхід false 0.2
Fo Вихідні витрати, т/год Реальний Вхід false 0
Po Вихідний тиск, ата Реальний Вихід false 1
So Вихідний перетин, м2 Реальний Вхід false 0.2
lo Вихідна довжина, м Реальний Вхід false 10
Fo_lq Вихідні витрати рідини, т/год Реальний Вхід false 0
Po_lq Вихідний тиск рідини, ата Реальний Вихід false 1
Llq Рівень рідини, % Реальний Вихід false 0
PercLq  % рідини Реальний Вхід false 0.01
Vap Об'єм апарату, м3 Реальний Вхід false 10
Q0 Нормальна щільність середовища, кг/м3 Реальний Вхід false 1
Qlq Щільність рідини, кг/м3 Реальний Вхід false 1000
f_frq Частота обчислення, Гц Реальний Вхід true 200

Програма

Flq = max(0, Fi*PercLq);
DAQ.JavaLikeCalc.lib_techApp.pipeBase(Fi, Pi, 293, Si, Fo+Flq, Po, 293, So, lo, Q0, 0.95, 0.01, f_frq);
Llq = max(0, min(100,Llq+0.27*(Flq-Fo_lq)/(Vap*Qlq*f_frq)));
Po_lq = Po + Llq*Vap/Qlq;

2.5 Клапан (valve)

Модель клапану яка враховує:

 • два клапани в одному;
 • надкритичне витікання;
 • зміна температури при дроселюванні;
 • робота тільки у одному напрямку, зворотний клапан;
 • керування швидкістю зміни положення;
 • нелінійність прохідного перетину від положення.

Параметри

Ідентифікатор Параметр Тип Режим Прихований По замовченню
Fi Вхідні витрати, т/год Реальний Вихід false 0
Pi Вхідний тиск, ата Реальний Вхід false 1
Ti Вхідна температура, К Реальний Вхід false 273
Fo Вихідні витрати, т/год Реальний Вхід false 0
Po Вихідний тиск, ата Реальний Вихід false 1
To Вихідна температура, К Реальний Вихід false 273
So Вихідний перетин труби, м2 Реальний Вхід false 0.2
lo Вихідна довжина труби, м Реальний Вхід false 10
S_v1 Перетин клапану 1, м2 Реальний Вхід false 0.1
l_v1 Положення клапану 1, % Реальний Вхід false 0
t_v1 Час відкриття клапану 1, секунди Реальний Вхід false 10
S_v2 Перетин клапану 2, м2 Реальний Вхід false 0.05
l_v2 Положення клапану 2, % Реальний Вхід false 0
t_v2 Час відкриття клапану 2, секунд Реальний Вхід false 5
Q0 Нормальна щільність середовища, кг/м3 Реальний Вхід false 1
Kln Коефіцієнт нелінійності Реальний Вхід false 1
Kpr Коефіцієнт стискання середовища [0...1] Реальний Вхід false 0.95
Ct Теплоємність середовища Реальний Вхід false 20
Riz Тепловий опір ізоляції Реальний Вхід false 20
noBack Зворотній клапан Логічний Вхід false 0
Fwind Швидкість повітря Реальний Вхід false 1
Twind Температура повітря, К Реальний Вхід false 273
f_frq Частота обчислення, Гц Реальний Вхід true 200
tmp_l1 Затримка положення 1 Реальний Вихід true 0
tmp_l2 Затримка положення 2 Реальний Вихід true 0

Програма

Qr = Q0+Q0*Kpr*(Pi-1);
tmp_l1 += (abs(l_kl1-tmp_l1) > 5) ? 100*sign(l_kl1-tmp_l1)/(t_kl1*f_frq) : (l_kl1-tmp_l1)/(t_kl1*f_frq);
tmp_l2 += (abs(l_kl2-tmp_l2) > 5) ? 100*sign(l_kl2-tmp_l2)/(t_kl2*f_frq) : (l_kl2-tmp_l2)/(t_kl2*f_frq);
Sr = (S_kl1*pow(tmp_l1,Kln)+S_kl2*pow(tmp_l2,Kln))/pow(100,Kln);

DAQ.JavaLikeCalc.lib_techApp.pipeBase(Fi, Pi, Ti, Sr, EVAL_REAL, Po, 293, So, lo, Q0, Kpr, 0.01, f_frq);
if(noBack) Fi = max(0, Fi);
Po = max(0, min(100,Po+0.27*(Fi-Fo)/(Q0*Kpr*So*lo*f_frq)));

To = max(0, min(2e3,To+(abs(Fi)*(Ti*pow(Po/Pi,0.02)-To)+(Fwind+1)*(Twind-To)/Riz)/(Ct*So*lo*Qr*f_frq)));

2.6 Затримка: чиста (lagClean)

Модель чистої(транспортної) затримки. Реалізується шляхом включення декількох ланок простої затримки. Призначено для імітації затримок у довгих трубопроводах.

Параметри

Ідентифікатор Параметр Тип Режим Прихований По замовченню
out Вихід Реальний Повернення false 0
in Вхід Реальний Вхід false 0
t_lg Час затримки, секунд Реальний Вхід false 10
f_frq Частота обчислення, Гц Реальний Вхід true 100
cl1 Ланка 1 Реальний Вхід true 0
cl2 Ланка 2 Реальний Вхід true 0
cl3 Ланка 3 Реальний Вхід true 0

Програма

cl1 -= (cl1-in)/(t_lg*f_frq/4);
cl2 -= (cl2-cl1)/(t_lg*f_frq/4);
cl3 -= (cl3-cl2)/(t_lg*f_frq/4);
out -= (out-cl3)/(t_lg*f_frq/4);

2.7 Котел: барабан (boilerBarrel)

Модель барабану котлоагрегату.

Параметри

Ідентифікатор Параметр Тип Режим Прихований По замовченню
Fi1 Вхідні витрати води, т/год Реальний Вихід false 22
Pi1 Вхідний тиск води, ата Реальний Вхід false 43
Ti1 Вхідна температура води, К Реальний Вхід false 523
Si1 Вхідний перетин труб з водою, м2 Реальний Вхід false 0.6
Fi2 Вхідні витрати димових газів, т/год Реальний Вихід false
Pi2 Вхідний тиск димових газів, ата Реальний Вхід false 1.3
Ti2 Вхідна температура димових газів, К Реальний Вхід false 1700
Si2 Вхідний перетин труби димових газів, м2 Реальний Вхід false 10
Vi1 Об'єм барабану, м3 Реальний Вхід false 3
Lo Рівень у барабані, % Реальний Вихід false 10
S Поверхня нагріву, м2 Реальний Вхід false 15
k Коефіцієнт тепловіддачі Реальний Вхід false 0.8
Fo Вихідні витрати пару, т/год Реальний Вхід false 20
Po1 Вихідний тиск пару, ата Реальний Вихід false 41.68
To1 Вихідна температура пару, К Реальний Вихід false 10
So1 Вихідний перетин труби пару, м2 Реальний Вхід false 0.5
lo1 Вихідна довжина труби пару, м Реальний Вхід false 5
Fo2 Вихідні витрати димових газів, т/год Реальний Вхід false 180
Po2 Вихідний тиск димових газів, ата Реальний Вихід false 1
To2 Вихідна температура димових газів, К Реальний Вхід false 0
Fstm Витрати пару у барабані, т/год Реальний Вихід false 0
Tv Температура води у барабані, K Реальний Вихід false 0
f_frq Частота обчислення, Гц Реальний Вхід false 200

Програма

// Water
DAQ.JavaLikeCalc.lib_techApp.pipeBase(Fi1, Pi1, 293, Si1, EVAL_REAL, Po1, 293, So1, lo1, 1e3, 0.001, 0.01, f_frq);
Fi1 = max(0, Fi1);

// Steam
Lo = max(0, min(100,Lo+(Fi1-Fstm)*100/(Vi1*1000*f_frq)));
To1 = (100*pow(Po1,0.241)+5) + 273;

if(Tv < To1) {
 Tv += (k*S*(Ti2-Tv)-Fi1*0.00418*(Tv-Ti1))/f_frq;
 Fstm = 0;
}
if(Tv >= To1) {
 Tv = To1;
 Lambda = 2750-0.00418*(Tv-273);
 Fstm = (5*S*Fi2*(Ti2-Tv)-Fi1*0.00418*(Tv-Ti1))/(Po1*Lambda);
}

To2 = Ti2-Tv/k;
Po1 = max(0, min(100,Po1+0.27*(Fstm-Fo)/(1.2*0.98*((1-Lo/100)*Vi1+So1*lo1)*f_frq)));

// Smoke gas
DAQ.JavaLikeCalc.lib_techApp.pipeBase(Fi2, Pi2, 293, Si2, Fo2, Po2, 293, Si2, 30, 1.2, 0.98, 0.01, f_frq);

2.8 Котел: топка (boilerBurner)

Модель топки котлоагрегату, який працює на трьох видах палива, початково це: доменний, коксовий та природний гази.

Параметри

Ідентифікатор Параметр Тип Режим Прихований По замовченню
Fi1 Вхідні витрати доменного газу, т/год Реальний Вихід false
Pi1 Вхідний тиск доменного газу, ата Реальний Вхід false
Ti1 Вхідна температура димових газів, К Реальний Вхід false 40
Si1 Вхідний перетин труби димових газів, м2 Реальний Вхід false
Fi2 Вхідні витрати природного газу, т/год Реальний Вихід false
Pi2 Вхідний тиск природного газу, ата Реальний Вхід false
Ti2 Вхідна температура природного газу, К Реальний Вхід false 20
Si2 Вхідний перетин труби природного газу, м2 Реальний Вхід false
Fi3 Вхідні витрати коксового газу, т/год Реальний Вихід false
Pi3 Вхідний тиск коксового газу, ата Реальний Вхід false
Ti3 Вхідна температура коксового газу, К Реальний Вхід false 0
Si3 Вхідний перетин труби коксового газу, м2 Реальний Вхід false
Fi4 Вхідні витрати повітря, т/год Реальний Вихід false
Pi4 Вхідний тиск повітря, ата Реальний Вхід false
Ti4 Вхідна температура повітря, К Реальний Вхід false 20
Si4 Вхідний перетин труби повітря, м2 Реальний Вхід false
Fo Вихідні витрати димових газів, т/год Реальний Вхід false
Po Вихідний тиск димових газів, ата Реальний Вихід false
To Вихідна температура димових газів, К Реальний Вихід false
So Вихідний перетин труби димових газів, м2 Реальний Вхід false 90
lo Вихідна довжина труби димових газів, м Реальний Вхід false
V Об'єм топки, м3 Реальний Вхід false 830
CO Відсоток вмісту CO у димових газах, % Реальний Вихід false
O2 Відсоток вмісту O2 у димових газах, % Реальний Вихід false
f_frq Частота обчислення, Гц Реальний Вхід false 200

Програма

using DAQ.JavaLikeCalc.lib_techApp;
pipeBase(Fi1, Pi1, Ti1, Si1, EVAL_REAL, Po, 293, So, lo, 1.2, 0.95, 0.01, f_frq); Fi1 = max(0, Fi1);
pipeBase(Fi2, Pi2, Ti2, Si2, EVAL_REAL, Po, 293, So, lo, 0.7, 0.95, 0.01, f_frq); Fi2 = max(0, Fi2);
pipeBase(Fi3, Pi3, Ti3, Si3, EVAL_REAL, Po, 293, So, lo, 1.33, 0.95, 0.01, f_frq); Fi3 = max(0, Fi3);
pipeBase(Fi4, Pi4, Ti4, Si4, EVAL_REAL, Po, 293, So, lo, 1.293, 0.95, 0.01, f_frq); Fi4 = max(0, Fi4);

Neobhod_vzd = Fi1 + 10*Fi2 + 4*Fi3;
F_DG = Fi1 + Fi2 + Fi3 + Fi4;
O2 = max(0, min(100,(Fi4-Neobhod_vzd)*100/F_DG));
CO = min(100, (O2<1) ? (1.2*abs(O2)) : 0);
koef = min(1, Fi4/Neobhod_vzd);
Q = koef*(8050*Fi2+3900*Fi3+930*Fi1);
delta_t = Q/(F_DG*1.047);
To = max(0, min(2000,(delta_t+(Ti4-273)+(Ti3-273)*(Fi3/Fi1)+(Ti2-273)*(Fi2/Fi1)+(Ti1-273)*(Fi1/Fi4))+273));

Po = max(0, min(10,Po+0.27*(F_DG-Fo)/(1.2*0.95*(So*lo+V)*f_frq)));

2.9 Мережа: навантаження (net)

Навантаження з фіксованим тиском мережі. Містить параметр для підключення шуму.

Параметри

Ідентифікатор Параметр Тип Режим Прихований По замовченню
Fi Вхідні витрати, т/год Реальний Вихід false 10
Pi Вхідний тиск, ата Реальний Вхід false 1
Po Завдання вихідного тиску, ата Реальний Вхід false 1
So Вихідний перетин труби, м2 Реальний Вхід false 0.1
Kpr Коефіцієнт стискання середовища [0...1] Реальний Вхід false 0.95
Noise Шум вхідних витрат Реальний Вхід false 1
Q0 Нормальна щільність середовища, кг/м3 Реальний Вхід false 1
f_frq Частота обчислення, Гц Реальний Вхід true 200

Програма

DAQ.JavaLikeCalc.lib_techApp.pipeBase(Fi, Pi, 293, So, EVAL_REAL, Po, 293, So, 10, Q0, Kpr, 0.01, f_frq);

2.10 Джерело: тиск (src_press)

Джерело з фіксованим тиском. Містить параметр для підключення шуму.

Параметри

Ідентифікатор Параметр Тип Режим Прихований По замовченню
Pi Завдання вхідного тиску, ата Реальний Вхід false 10
Fo Вихідні витрати, т/год Реальний Вхід false 0
Po Вихідний тиск, ата Реальний Вихід false 1
So Вихідний перетин труби, м2 Реальний Вхід false 0.1
lo Вихідна довжина труби, м Реальний Вхід false 100
Noise Шум вхідних витрат Реальний Вхід false 1
Q0 Нормальна щільність середовища, кг/м3 Реальний Вхід false 1
Kpr Коефіцієнт стискання середовища [0...1] Реальний Вхід false 0.95
f_frq Частота обчислення, Гц Реальний Вхід true 200
Fit Вхідні витрати, утримані Реальний Вихід true 0

Програма

DAQ.JavaLikeCalc.lib_techApp.pipeBase(Fit, Pi*Noise, 293, So, Fo, Po, 293, So, lo, Q0, Kpr, 0.01, f_frq);

2.11 Повітряний холодильник (cooler)

Модель повітряного охолоджувача газового потоку.

Параметри

Ідентифікатор Параметр Тип Режим Прихований По замовченню
Fi Вхідні витрати, т/год Реальний Вихід false 0
Pi Вхідний тиск, ата Реальний Вхід false 1
Ti Вхідна температура, К Реальний Вхід false 273
Si Перетин трубок, м2 Реальний Вхід false 0.05
li Загальна довжина трубок, м Реальний Вхід false 10
Fo Вихідні витрати, т/год Реальний Вхід false 0
Po Вихідний тиск, ата Реальний Вихід false 1
To Вихідна температура, К Реальний Вихід false 273
So Вихідний перетин труби, м2 Реальний Вхід false 0.2
lo Вихідна довжина труби, м Реальний Вхід false 10
Tair Температура охолодження повітря, К Реальний Вхід false 283
Wc Продуктивність холодильника Реальний Вхід false 200
Q0 Нормальна щільність середовища, кг/м3 Реальний Вхід false 1
Ct Теплоємність середовища Реальний Вхід false 100
Rt Тепловий опір Реальний Вхід false 1
f_frq Частота обчислення, Гц Реальний Вхід true 200

Програма

DAQ.JavaLikeCalc.lib_techApp.pipeBase(Fi, Pi, 293, Si, Fo, Po, 293, So, lo, Q0, 0.95, 0.01, f_frq);
Qr = Q0 + Q0*0.95*(Pi-1);
To += (Fi*(Ti-To)+Wc*(Tair-To)/Rt)/(Ct*(Si*li+So*lo)*Qr*f_frq);

2.12 Компресор газовий (compressor)

Модель газового компресора. Враховує ефект помпажу. Помпаж розраховується за газово-динамічною кривою, виходячи з якої розраховується коефіцієнт запасу за помпажем.

Параметри

Ідентифікатор Параметр Тип Режим Прихований По замовченню
Fi Вхідні витрати, т/год Реальний Вихід false 0
Pi Вхідний тиск, ата Реальний Вхід false 1
Ti Вхідна температура, К Реальний Вхід false 273
Fo Вихідні витрати, т/год Реальний Вхід false 0
Po Вихідний тиск, ата Реальний Вихід false 1
To Вихідна температура, К Реальний Вихід false 273
So Вихідний перетин труби, м2 Реальний Вхід false 0.2
lo Вихідна довжина труби, м Реальний Вхід false 2
Kmrg Коефіцієнт запасу за помпажем Реальний Вихід false 0.1
N Оберти компресору, тис. об./хвил Реальний Вхід false 0
V Об'єм компресору, м3 Реальний Вхід false 7
Kpmp Коефіцієнт помпажу, точка помпажу Реальний Вхід false 0.066
Kslp Коефіцієнт нахилу помпажної кривої Реальний Вхід false 0.08
Q0 Нормальна щільність середовища, кг/м3 Реальний Вхід false 1
Kpr Коефіцієнт стискання середовища [0...1] Реальний Вхід false 0.95
Ct Теплоємність середовища Реальний Вхід false 100
Riz Тепловий опір ізоляції Реальний Вхід false 100
Fwind Швидкість повітря Реальний Вхід false 1
Twind Температура повітря, К Реальний Вхід false 273
f_frq Частота обчислення, Гц Реальний Вхід true 200
Fit Вхідні витрати, утримані Реальний Вихід true 0

Програма

Pmax = max(Pi, Po);
Pmin = min(Pi, Po);
Qr = Q0 + Q0*Kpr*(Pi-1);
Qrf = Q0 + Q0*Kpr*(Pmax-1);
Ftmp = (N > 0.1) ? (1-10*(Po-Pi)/(Qr*(pow(N,3)+0.1)*Kpmp)) : 1;
Kmrg = 1-Ftmp; //The margin coefficient
Fi = V*N*Qr*sign(Ftmp)*pow(abs(Ftmp),Kslp)+
   0.3*(4*So*Qrf/(0.01*lo*1.7724+4*Qrf))*sign(Pi-Po)*pow(Qrf*(Pmax-max(Pmax*0.528,Pmin)),0.5);
Fit -= (Fit-Fi)/max(1,(lo*f_frq)/max(1e-4,abs(Fi/(Qrf*So))));
Po = max(0, min(100,Po+0.27*(Fi-Fo)/(Q0*Kpr*So*lo*f_frq)));

To += (abs(Fi)*(Ti*pow(Po/Pi,0.3)-To)+(Fwind+1)*(Twind-To)/Riz)/(Ct*(V+So*lo)*Qr*f_frq);

2.13 Джерело: витрати (src_flow)

Джерело з фіксованими витратами. Містить параметр для підключення шуму.

Параметри

Ідентифікатор Параметр Тип Режим Прихований По замовченню
Fi Завдання вхідних витрат, т/год Реальний Вхід false 10
Fo Вихідні витрати, т/год Реальний Вхід false 10
Po Вихідний тиск, ата Реальний Вихід false 1
So Вихідний перетин труби, м2 Реальний Вхід false 0.1
lo Вихідна довжина труби, м Реальний Вхід false 100
Noise Шум вхідних витрат Реальний Вхід false 1
Q0 Нормальна щільність середовища, кг/м3 Реальний Вхід false 1
Kpr Коефіцієнт стискання середовища [0...1] Реальний Вхід false 0.95
f_frq Частота обчислення, Гц Реальний Вхід true 100

Програма

Po = max(0, min(100,Po+0.27*(Noise*Fi-Fo)/(Q0*Kpr*So*lo*f_frq)));

2.14 Труба-база (pipeBase)

Реалізація базових основ моделі труби:

 • витрати у трубі з урахуванням: швидкості руху, різниці тиску, опору за рахунок тертя та критичної течі;
 • розрахунок тиску.
 • урахування щільності середовища та ступеня його стиснення як для газів, так і рідин.

Параметри

Ідентифікатор Параметр Тип Режим Прихований По замовченню
Fi Вхідні витрати, т/год Реальний Вихід false 0
Pi Вхідний тиск, ата Реальний Вхід false 1
Ti Вхідна температура, К Реальний Вхід false 293
Si Вхідний перетин, м2 Реальний Вхід false 0.2
Fo Вихідні витрати, т/год Реальний Вхід false 0
Po Вихідний тиск, ата Реальний Вихід false 1
To Вихідна температура, К Реальний Вихід false 293
So Вихідний перетин труби, м2 Реальний Вхід false 0.2
lo Вихідна довжина труби, м Реальний Вхід false 10
Q0 Нормальна щільність середовища, кг/м3 Реальний Вхід false 1
Kpr Коефіцієнт стискання середовища [0...1] Реальний Вхід false 0.98
Ktr Коефіцієнт тертя Реальний Вхід false 0.01
f_frq Частота обчислення, Гц Реальний Вхід false 100

Програма

Pmax = max(Pi, Po);
Pmin = min(Pi, Po);
Qr = Q0 + Q0*Kpr*(Pmax-1);
Fit = 630*(4*Si*So*Qr/(Ktr*lo*1.7724*Si+4*So*Qr))*sign(Pi-Po)*pow(Qr*(Pmax-max(Pmax*0.528,Pmin)),0.5);
Fi -= (Fi-Fit)/max(1,(lo*f_frq)/max(1,abs(Fit/(Qr*So))));
if(!Fo.isEVal()) Po = max(0, min(100,Po+0.27*(Fi-Fo)/(Q0*Kpr*So*lo*f_frq)));

2.15 Труба 1->1 (pipe1_1)

Модель вузла труб за схемою "1 -> 1".

Параметри

Ідентифікатор Параметр Тип Режим Прихований По замовченню
Fi Вхідні витрати, т/год Реальний Вихід false 0
Pi Вхідний тиск, ата Реальний Вхід false 1
Fo Вихідні витрати, т/год Реальний Вхід false 0
Po Вихідний тиск, ата Реальний Вихід false 1
So Вихідний перетин труби, м2 Реальний Вхід false 0.2
lo Вихідна довжина труби, м Реальний Вхід false 10
Q0 Нормальна щільність середовища, кг/м3 Реальний Вхід false 1
Kpr Коефіцієнт стискання середовища [0...1] Реальний Вхід false 0.95
f_frq Частота обчислення, Гц Реальний Вхід true 200
Pti Pti Реальний Вихід true 1
Fto Fto Реальний Вихід true 0
Pt1 Pt1 Реальний Вихід true 1
Ft1 Ft1 Реальний Вихід true 0

Програма

DAQ.JavaLikeCalc.lib_techApp.pipeBase(Fi, Pi, 293, So, Ft1, Pti, 293, So, 0.33*lo, Q0, Kpr, 0.01, f_frq);
DAQ.JavaLikeCalc.lib_techApp.pipeBase(Ft1, Pti, 293, So, Fto, Pt1, 293, So, 0.33*lo, Q0, Kpr, 0.01, f_frq);
DAQ.JavaLikeCalc.lib_techApp.pipeBase(Fto, Pt1, 293, So, Fo, Po, 293, So, 0.33*lo, Q0, Kpr, 0.01, f_frq);

2.16 Труба 2->1 (pipe2_1)

Модель вузла труб за схемою "2 -> 1".

Параметри

Ідентифікатор Параметр Тип Режим Прихований По замовченню
Fi1 Вхідні витрати 1, т/год Реальний Вихід false 0
Pi1 Вхідний тиск 1, ата Реальний Вхід false 1
Ti1 Вхідна температура 1, К Реальний Вхід false 273
Si1 Вхідний перетин 1, м2 Реальний Вхід false 0.2
Fi2 Вхідні витрати 2, т/год Реальний Вихід false 0
Pi2 Вхідний тиск 2, ата Реальний Вхід false 1
Ti2 Вхідна температура 2, К Реальний Вхід false 273
Si2 Вхідний перетин 2, м2 Реальний Вхід false 0.2
Fo Вихідні витрати, т/год Реальний Вхід false 0
Po Вихідний тиск, ата Реальний Вихід false 1
To Вихідна температура, К Реальний Вихід false 273
So Вихідний перетин труби, м2 Реальний Вхід false 0.2
lo Вихідна довжина труби, м Реальний Вхід false 10
Q0 Нормальна щільність середовища, кг/м3 Реальний Вхід false 1
Kpr Коефіцієнт стискання середовища [0...1] Реальний Вхід false 0.95
Ct Теплоємність середовища Реальний Вхід false 20
Riz Тепловий опір ізоляції Реальний Вхід false 20
Fwind Швидкість повітря Реальний Вхід false 1
Twind Температура повітря, К Реальний Вхід false 273
f_frq Частота обчислення, Гц Реальний Вхід true 100

Програма

DAQ.JavaLikeCalc.lib_techApp.pipeBase(Fi1, Pi1, 293, Si1, EVAL_REAL, Po, 293, So, lo, Q0, Kpr, 0.01, f_frq);
DAQ.JavaLikeCalc.lib_techApp.pipeBase(Fi2, Pi2, 293, Si2, EVAL_REAL, Po, 293, So, lo, Q0, Kpr, 0.01, f_frq);
Po = max(0, min(100,Po+0.27*(Fi1+Fi2-Fo)/(Q0*Kpr*So*lo*f_frq)));
To = max(0, To+(Fi1*(Ti1-To)+Fi2*(Ti2-To)+(Fwind+1)*(Twind-To)/Riz)/(Ct*So*lo*Q0*f_frq));

2.17 Труба 3->1 (pipe3_1)

Модель вузла труб за схемою "3 -> 1".

Параметри

Ідентифікатор Параметр Тип Режим Прихований По замовченню
Fi1 Вхідні витрати 1, т/год Реальний Вихід false 0
Pi1 Вхідний тиск 1, ата Реальний Вхід false 1
Ti1 Вхідна температура 1, К Реальний Вхід false 273
Si1 Вхідний перетин 1, м2 Реальний Вхід false 0.2
Fi2 Вхідні витрати 2, т/год Реальний Вихід false 0
Pi2 Вхідний тиск 2, ата Реальний Вхід false 1
Ti2 Вхідна температура 2, К Реальний Вхід false 273
Si2 Вхідний перетин 2, м2 Реальний Вхід false 0.2
Fi3 Вхідні витрати 3, т/год Реальний Вихід false 0
Pi3 Вхідний тиск 3, ата Реальний Вхід false 1
Ti3 Вхідна температура 3, К Реальний Вхід false 273
Si3 Вхідний перетин 3, м2 Реальний Вхід false 0.2
Fo Вихідні витрати, т/год Реальний Вхід false 0
Po Вихідний тиск, ата Реальний Вихід false 1
To Вихідна температура, К Реальний Вихід false 273
So Вихідний перетин труби, м2 Реальний Вхід false 0.2
lo Вихідна довжина труби, м Реальний Вхід false 10
Q0 Нормальна щільність середовища, кг/м3 Реальний Вхід false 1
Kpr Коефіцієнт стискання середовища [0...1] Реальний Вхід false 0.95
Ct Теплоємність середовища Реальний Вхід false 20
Riz Тепловий опір ізоляції Реальний Вхід false 20
Fwind Швидкість повітря Реальний Вхід false 1
Twind Температура повітря, К Реальний Вхід false 273
f_frq Частота обчислення, Гц Реальний Вхід true 100

Програма

DAQ.JavaLikeCalc.lib_techApp.pipeBase(Fi1, Pi1, 293, Si1, EVAL_REAL, Po, 293, So, lo, Q0, Kpr, 0.01, f_frq);
DAQ.JavaLikeCalc.lib_techApp.pipeBase(Fi2, Pi2, 293, Si2, EVAL_REAL, Po, 293, So, lo, Q0, Kpr, 0.01, f_frq);
DAQ.JavaLikeCalc.lib_techApp.pipeBase(Fi3, Pi3, 293, Si3, EVAL_REAL, Po, 293, So, lo, Q0, Kpr, 0.01, f_frq);
Po = max(0, min(100,Po+0.27*(Fi1+Fi2+Fi3-Fo)/(Q0*Kpr*So*lo*f_frq)));
To = max(0, To+(Fi1*(Ti1-To)+Fi2*(Ti2-To)+Fi3*(Ti3-To)+(Fwind+1)*(Twind-To)/Riz)/(Ct*So*lo*Q0*f_frq));

2.18 Труба 1->2 (pipe1_2)

Модель вузла труб за схемою "1 -> 2".

Параметри

Ідентифікатор Параметр Тип Режим Прихований По замовченню
Fi Вхідні витрати, т/год Реальний Вихід false 0
Pi Вхідний тиск, ата Реальний Вхід false 1
Fo1 Вихідні витрати 1, т/год Реальний Вхід false 0
Po1 Вихідний тиск 1, ата Реальний Вихід false 1
So1 Вихідний перетин труби 1, м2 Реальний Вхід false 0.2
lo1 Вихідна довжина труби 1, м Реальний Вхід false 10
Fo2 Вихідні витрати 2, т/год Реальний Вхід false 0
Po2 Вихідний тиск 2, ата Реальний Вихід false 1
So2 Вихідний перетин труби 2, м2 Реальний Вхід false 0.2
lo2 Вихідна довжина труби 2, м Реальний Вхід false 10
Q0 Нормальна щільність середовища, кг/м3 Реальний Вхід false 1
Kpr Коефіцієнт стискання середовища [0...1] Реальний Вхід false 0.95
f_frq Частота обчислення, Гц Реальний Вхід true 100
F1tmp Вхідні витрати утримані 1 Реальний Вихід true 0
F2tmp Вхідні витрати утримані 2 Реальний Вихід true 0
Pot1 Вихідний тиск утриманий 1 Реальний Вихід true 1
Pot2 Вихідний тиск утриманий 2 Реальний Вихід true 1

Програма

DAQ.JavaLikeCalc.lib_techApp.pipeBase(F1tmp, Pi, 293, So1, Fo1, Po1, 293, So1, lo1, Q0, Kpr, 0.01, f_frq);
DAQ.JavaLikeCalc.lib_techApp.pipeBase(F2tmp, Pi, 293, So2, Fo2, Po2, 293, So2, lo2, Q0, Kpr, 0.01, f_frq);
Fi = F1tmp + F2tmp;

2.19 Труба 1->3 (pipe1_3)

Модель вузла труб за схемою "1 -> 3".

Параметри

Ідентифікатор Параметр Тип Режим Прихований По замовченню
Fi Вхідні витрати, т/год Реальний Вихід false 0
Pi Вхідний тиск, ата Реальний Вхід false 1
Fo1 Вихідні витрати 1, т/год Реальний Вхід false 0
Po1 Вихідний тиск 1, ата Реальний Вихід false 1
So1 Вихідний перетин труби 1, м2 Реальний Вхід false 0.2
lo1 Вихідна довжина труби 1, м Реальний Вхід false 10
Fo2 Вихідні витрати 2, т/год Реальний Вхід false 0
Po2 Вихідний тиск 2, ата Реальний Вихід false 1
So2 Вихідний перетин труби 2, м2 Реальний Вхід false 0.2
lo2 Вихідна довжина труби 2, м Реальний Вхід false 10
Fo3 Вихідні витрати 3, т/год Реальний Вхід false 0
Po3 Вихідний тиск 3, ата Реальний Вихід false 1
So3 Вихідний перетин труби 3, м2 Реальний Вхід false 0.2
lo3 Вихідна довжина труби 3, м Реальний Вхід false 10
Q0 Нормальна щільність середовища, кг/м3 Реальний Вхід false 1
Kpr Коефіцієнт стискання середовища [0...1] Реальний Вхід false 0.95
f_frq Частота обчислення, Гц Реальний Вхід true 100
F1tmp Тимчасові витрати 1 Реальний Вихід true 0
F2tmp Тимчасові витрати 2 Реальний Вихід true 0
F3tmp Тимчасові витрати 3 Реальний Вихід true 0
Pot1 Тимчасовий тиск 1 Реальний Вихід true 1
Pot2 Тимчасовий тиск 2 Реальний Вихід true 1
Pot3 Тимчасовий тиск 3 Реальний Вихід true 1

Програма

DAQ.JavaLikeCalc.lib_techApp.pipeBase(F1tmp, Pi, 293, So1, Fo1, Po1, 293, So1, lo1, Q0, Kpr, 0.01, f_frq);
DAQ.JavaLikeCalc.lib_techApp.pipeBase(F2tmp, Pi, 293, So2, Fo2, Po2, 293, So2, lo2, Q0, Kpr, 0.01, f_frq);
DAQ.JavaLikeCalc.lib_techApp.pipeBase(F3tmp, Pi, 293, So3, Fo3, Po3, 293, So3, lo3, Q0, Kpr, 0.01, f_frq);
Fi = F1tmp + F2tmp + F3tmp;

2.20 Труба 1->4 (pipe1_4)

Модель вузла труб за схемою "1 -> 3".

Параметри

Ідентифікатор Параметр Тип Режим Прихований По замовченню
Fi Вхідні витрати, т/год Реальний Вихід false 0
Pi Вхідний тиск, ата Реальний Вхід false 1
Fo1 Вихідні витрати 1, т/год Реальний Вхід false 0
Po1 Вихідний тиск 1, ата Реальний Вихід false 1
So1 Вихідний перетин труби 1, м2 Реальний Вхід false 0.2
lo1 Вихідна довжина труби 1, м Реальний Вхід false 10
Fo2 Вихідні витрати 2, т/год Реальний Вхід false 0
Po2 Вихідний тиск 2, ата Реальний Вихід false 1
So2 Вихідний перетин труби 2, м2 Реальний Вхід false 0.2
lo2 Вихідна довжина труби 2, м Реальний Вхід false 10
Fo3 Вихідні витрати 3, т/год Реальний Вхід false 0
Po3 Вихідний тиск 3, ата Реальний Вихід false 1
So3 Вихідний перетин труби 3, м2 Реальний Вхід false 0.2
lo3 Вихідна довжина труби 3, м Реальний Вхід false 10
Fo4 Вихідні витрати 4, т/год Реальний Вхід false 0
Po4 Вихідний тиск 4, ата Реальний Вихід false 1
So4 Вихідний перетин труби 4, м2 Реальний Вхід false 0.2
lo4 Вихідна довжина труби 4, м Реальний Вхід false 10
Q0 Нормальна щільність середовища, кг/м3 Реальний Вхід false 1
Kpr Коефіцієнт стискання середовища [0...1] Реальний Вхід false 0.95
f_frq Частота обчислення, Гц Реальний Вхід true 100
F1tmp Тимчасові витрати 1 Реальний Вихід true 0
F2tmp Тимчасові витрати 2 Реальний Вихід true 0
F3tmp Тимчасові витрати 3 Реальний Вихід true 0
F4tmp Тимчасові витрати 4 Реальний Вихід true 0
Pot1 Тимчасовий тиск 1 Реальний Вихід true 1
Pot2 Тимчасовий тиск 2 Реальний Вихід true 1
Pot3 Тимчасовий тиск 3 Реальний Вихід true 1
Pot4 Тимчасовий тиск 4 Реальний Вихід true 1

Програма

DAQ.JavaLikeCalc.lib_techApp.pipeBase(F1tmp, Pi, 293, So1, Fo1, Po1, 293, So1, lo1, Q0, Kpr, 0.01, f_frq);
DAQ.JavaLikeCalc.lib_techApp.pipeBase(F2tmp, Pi, 293, So2, Fo2, Po2, 293, So2, lo2, Q0, Kpr, 0.01, f_frq);
DAQ.JavaLikeCalc.lib_techApp.pipeBase(F3tmp, Pi, 293, So3, Fo3, Po3, 293, So3, lo3, Q0, Kpr, 0.01, f_frq);
DAQ.JavaLikeCalc.lib_techApp.pipeBase(F4tmp, Pi, 293, So4, Fo4, Po4, 293, So4, lo4, Q0, Kpr, 0.01, f_frq);
Fi = F1tmp + F2tmp + F3tmp + F4tmp;

2.21 Клапан: виконавчий механізм (valveMech)

Модель виконавчого механізму клапана. Включає час ходу та час відриву.

Параметри

Ідентифікатор Параметр Тип Режим Прихований По замовченню
pos Положення, % Реальний Вихід false 0
pos_sensor Положення за давачем, % Реальний Вихід false 0
com Команда Реальний Вхід false 0
st_open Стан "Відкрито" Логічний Вихід false 0
st_close Стан "Закрито" Логічний Вихід false 1
t_full Час ходу, секунд Реальний Вхід false 3
t_up Час зриву, секунд Реальний Вхід false 1
t_sensor Час затримки сенсора, секунд Реальний Вхід false 1
f_frq Частота обчислення, Гц Реальний Вхід true 100
tmp_up Лічильник зриву Реальний Вихід false 0
lst_com Остання команда Реальний Вихід false 0

Програма

if((pos >= 99 && com >= 99) || (pos <= 1 && com <= 1)) { 
 tmp_up = t_up;
 if(pos >= 99) { pos = 100; st_open = true; }
 else { pos = 0; st_close = true; }
}
else if(tmp_up > 0) tmp_up -= 1/f_frq;
else {
 st_open = st_close = false;
 lst_com += (com-lst_com)/(0.5*t_full*f_frq);
 pos += (lst_com-pos)/(0.5*t_full*f_frq);
}
pos_sensor += (pos-pos_sensor)/(t_sensor*f_frq);

2.22 Діафрагма (diaphragm)

Модель діафрагми.

Параметри

Ідентифікатор Параметр Тип Режим Прихований По замовченню
Fi Вхідні витрати, т/год Реальний Вихід false 0
Pi Вхідний тиск, ата Реальний Вхід false 1
Fo Вихідні витрати, т/год Реальний Вхід false 0
Po Вихідний тиск, ата Реальний Вихід false 1
dP Перепад тиску, кПа Реальний Вихід false 0
Sdf Перетин діафрагми, м2 Реальний Вхід false 0.1
So Вихідний перетин труби, м2 Реальний Вхід false 0.2
lo Вихідна довжина труби, м Реальний Вхід false 10
Q0 Нормальна щільність середовища, кг/м3 Реальний Вхід false 1
Kpr Коефіцієнт стискання середовища [0...1] Реальний Вхід false 0.95
f_frq Частота обчислення функції, Гц Реальний Вхід true 100

Програма

DAQ.JavaLikeCalc.lib_techApp.pipeBase(Fi, Pi, 293, Sdf, Fo, Po, 293, So, lo, Q0, Kpr, 0.01, f_frq);
dP -= (dP-100*(Pi-Po))/f_frq;

2.23 Теплообмінник (heatExch)

Модель теплообміннику, що розраховує теплообмін двох потоків.

Параметри

Ідентифікатор Параметр Тип Режим Прихований По замовченню
Fi1 Вхідні витрати 1, т/год Реальний Вхід false 20
Pi1 Вхідний тиск 1, ата Реальний Вхід false 1
Ti1 Вхідна температура 1, К Реальний Вхід false 20
Si1 Вхідний перетин 1, м2 Реальний Вхід false 1
li1 Вхідна довжина 1, м2 Реальний Вхід false 10
Q0i1 Вхідна нормальна щільність 1, кг/м3 Реальний Вхід false 1
Kpr1 Вхідний коефіцієнт стискання середовища 1 [0...1] Реальний Вхід false 0.9
Ci1 Вхідна теплоємність 1 Реальний Вхід false 1
Fi2 Вхідні витрати 2, т/год Реальний Вхід false 20
Pi2 Вхідний тиск 2, ата Реальний Вхід false 1
Ti2 Вхідна температура 2, К Реальний Вхід false 40
Si2 Вхідний перетин 2, м2 Реальний Вхід false 1
li2 Вхідна довжина 2, м2 Реальний Вхід false 10
Q0i2 Вхідна нормальна щільність 2, кг/м3 Реальний Вхід false 1
Kpr2 Вхідний коефіцієнт стискання середовища 2 [0...1] Реальний Вхід false 0.9
Ci2 Вхідна теплоємність 2 Реальний Вхід false 1
ki Коефіцієнт тепловіддачі Реальний Вхід false 0.9
Fo1 Вихідні витрати 1, т/год Реальний Вхід false 0
Po1 Вихідний тиск 1, ата Реальний Вихід false 1
To1 Вихідна температура 1, К Реальний Вихід false 273
So1 Вихідний перетин труби 1, м2 Реальний Вихід false 1
lo1 Вихідна довжина труби 1, м Реальний Вихід false 10
Fo2 Вихідні витрати 2, т/год Реальний Вхід false 0
Po2 Вихідний тиск 2, ата Реальний Вихід false 1
To2 Вихідна температура 2, К Реальний Вихід false 273
So2 Вихідний перетин труби 2, м2 Реальний Вихід false 1
lo2 Вихідна довжина труби 2, м Реальний Вихід false 10
f_frq Частота обчислення, Гц Реальний Вхід false 200

Програма

DAQ.JavaLikeCalc.lib_techApp.pipeBase(Fi1, Pi1, Ti1, Si1, Fo1, Po1, 293, So1, lo1, Q0i1, Kpr1, 0.01, f_frq);
DAQ.JavaLikeCalc.lib_techApp.pipeBase(Fi2, Pi2, Ti2, Si2, Fo2, Po2, 293, So2, lo2, Q0i2, Kpr2, 0.01, f_frq);

To1 = max(0, min(1e4,(Fi1*Ti1*Ci1+ki*Fi2*Ti2*Ci2)/(Fi1*Ci1+ki*Fi2*Ci2)));
To2 = max(0, min(1e4,(ki*Fi1*Ti1*Ci1+Fi2*Ti2*Ci2)/(ki*Fi1*Ci1+Fi2*Ci2)));