From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Documents/Terms and the translation is 100% complete.

Other languages:
English • ‎российский • ‎українська

1 Терміни та визначення

 • Qt — інструментарій розробки ПЗ, за допомогою якого, зокрема, створено модулі QTStarter (пускач модулів OpenSCADA на бібліотеці Qt), QTCfg (графічний конфігуратор OpenSCADA) та Vision (редактор та виконавець робочих користувацьких інтерфейсів СВУ). Може зустрічатися у вигляді QT, що є раннім записом, використаною розробниками OpenSCADA для бібліотеки Qt.
 • Блокування — умовна границя технологічного параметру по подоланню якої здійснюються передбачені алгоритмом дії із запобігання аварії. У деяких режимах ТП (пуск), у відповідності з регламентом, може знадобитися відключення блокування — деблокування.
 • Віджет СВУ — елемент візуалізації СВУ.
 • Деблокування — процес вимкнення блокування на час роботи ТП у режимах для яких у регламенті передбачена дана операція. Деблокування технологічних параметрів є суворо звітною операцією та має відбуватися оперативним персоналом у відповідному порядку!
 • Кадр СВУ — похідний елемент візуалізації, який складається із базових елементів та спроможний виконувати функції сторінки проекту СВУ.
 • Квітація (від quietance) — процес підтвердження факту того, що оперативний персонал звернув увагу на порушення у роботі ТП. Зазвичай цей процес передбачає вживання заходів оператором для усунення порушення та натискання відповідної кнопки припинення сигналізації.
 • Комплексний параметр-тег або об'єкт-тег сигналу — деталізований сигнал джерела даних як вичерпний параметр-тег, що для аналогового зазвичай містить:
  • значення сигналу у інженерній-реальній одиниці виміру;
  • назва одиниці виміру;
  • шкала-діапазон фізичної зміни значення сигналу — мінімальна та максимальна границі;
  • шкали границь сигналізації — зазвичай це верхня та нижня границі для попереджувальної та аварійної сигналізації;
  • параметри фільтру;
  • параметри особливостей шкали, визначення достовірності, формату представлення та інше.
 • Модель даних — організація та структурування даних технологічного процесу (ТП) або іншого об'єкту автоматизації у шарі джерела даних SCADA, протоколу обміну або ПЛК. По замовченню мається на увазі шар джерела даних OpenSCADA зі структурою "Об'єкт контролеру" -> "Параметр, рівень 1" -> ... "Параметр, рівень N" -> "Атрибут значення - сигнал".
 • Проект — даний термін має багато значень та, залежно від контексту, може матися на увазі:
  • Проект (програма) OpenSCADA — вільне програмне забезпечення, документацію якого Ви наразі читаєте.
  • Визначений набір-тека з конфігурацією та даними, які створюються користувачем OpenSCADA, де конфігурація зберігається у конфігураційному файлі (обов'язково) та одному або декількох файлах БД (необов'язково та може бути у мережі). Наприклад — демонстраційний проект, модель ТП "АГЛКС". Тобто, автором проекту виступає користувач програми — інженер-розробник або програміст SCADA системи.
  • Проект СВУ — складова середовища візуалізації та управління (СВУ), створювана у модулі UI.VCAEngine через UI.Vision та що містить набір кадрів СВУ.
 • Сигнал (стосовно джерела даних) — елемент джерела даних у вигляді виміряного, або вирахуваного, значення технологічного параметра або сенсору. Представляє із себе скаляр дискретного, цілого або реального типів, який часто кодується, масштабуванням шкали параметру у розмірність цілого. Сигнал, для ідентифікації, часто просто індексується або кодується за адресою його значення у карті протоколу обміну, а осмислену назву він набуває у моделі даних SCADA.
 • Сигналізація — процес повідомлення оперативного персоналу про порушення технологічного процесу або роботи обладнання автоматизації. Способи сигналізації можуть бути різних типів впливу на органи відчуттів людини, з метою привернення уваги. Часто передбачаються наступні типи сигналізації:
  • Світлова сигналізація — зазвичай здійснюється за посередництвом зміни кольору графічного об'єкта (блимання) для подій що виникли та встановленням статичних аварійних кольорів (червоний та жовтий) для сквітованих-підтверджених повідомлень.
  • Звукова — здійснюється видачею звукового сигналу на момент виникнення події. Тип звукового сигналу може бути як монотонним, так і синтезованим мовним повідомленням із інформацією про порушення.
 • Уставка сигналізації — умовна границя значення технологічного параметру, подолання якої вважається нештатною ситуацією. Зазвичай передбачаються наступні границі:
  • Верхня та нижня аварійні границі — границі аварійних значень технологічного параметру.
  • Верхня та нижня попереджувальні границі — границі попередження, регламентні границі, про вихід технологічного параметру за робочий діапазон.
  • Відмова — ознака виходу значення параметру за апаратні границі технологічного обладнання. Зазвичай характеризує відмову давача, обрив каналу зв'язку з давачем або ПЛК.

2 Вживані скорочення

 • API (англ. Application Programming Interface) — інтерфейс програмування додатків (модулів OpenSCADA) або розширень на внутрішній мові OpenSCADA — API користувача.
 • AWP (англ. Automated Work Place) — див. АРМ.
 • MOD (англ. Matching to Object Device) — див. ПУО.
 • DAQ (англ. Data Acquisition) — збір даних.
 • DB (англ. Data Base) — див. БД.
 • DCON — найменування одного з комунікаційних протоколів, який використовується у промисловості.
 • GPL (англ. General Public License) — відкрита ліцензійна угода (ліцензія), за умовами якого розповсюджується та може використовуватися OpenSCADA.
 • GUI (англ. Graphical User Interface) — графічний інтерфейс користувача.
 • HMI (англ. Human-machine Interface) — людино-машинний інтерфейс.
 • HTTP (англ. HyperText Transfer Protocol — "протокол передачі гіпертексту") — протокол прикладного рівня передачі даних, частіш за все у вигляді гіпертекстових документів.
 • ModBus — Modicon BUS це послідовний комунікаційний протокол, в варіантах RTU та ASCII, початково опублікований Modicon у 1979 для використання з власними ПЛК. Пізніше розширений для роботи поверх TCP-IP та цей варіант отримав назву ModBus/TCP.
 • PLC (англ. Programmable Logic Controller) — див. ПЛК.
 • QT — див. QT у переліку термінів, не є скороченням.
 • SCADA (англ. Supervisory Control And Data Acquisition) — диспетчерський контроль та збір даних.
 • TP (англ. Technological Process) — див. ТП.
 • TUI (англ. Terminal(Text) User Interface) — термінальний (текстовий) інтерфейс користувача.
 • UI (англ. User Interface) — інтерфейс користувача.
 • VCA (англ. Visual Control Area) — див. СВУ.


 • АРМ — Автоматизоване Робоче Місце. Зазвичай представляє собою системний блок обчислювальної системи, дисплей, маніпулятор "миші" інколи з клавіатурою, та інше периферійне обладнання, яке слугує для візуального представлення даних технологічного процесу, а також видачі керуючих дій на ТП.
 • БД — База Даних.
 • ОС — Операційна Система.
 • ПЛК — Програмований Логічний Контролер.
 • ПЗ — Програмне Забезпечення.
 • СО — Об'єкт Сигналізації (літери у абревіатурі переставлено щоб не плутати із скорочення ОС (див. вище)).
 • СВУ — Середовище Візуалізації та Управління.
 • ТП — Технологічний Процес. Весь комплекс технологічного обладнання виробничого процесу.
 • ПУО — Пристрій Узгодження з Об'єктом. Низка пристроїв або модулів ПЛК, до яких безпосередньо підключаються сигнали з давачів ТП для подальшого перетворення з аналогового у цифровий вигляд та назад. Перетворення здійснюється з метою подальшої обробки значень технологічних параметрів у ПЛК.
 • ФС — файлова система.