From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Documents/Release 0.9/Update5 and the translation is 100% complete.

Other languages:
English • ‎mRussian • ‎Українська

Це оновлення релізу 0.9 LTS виправляє біля 50 помилок та додає БАГАТО удосконалень із декількома значними-концептуальними, з якими цілком можна ознайомитися у протоколі змін оновлення.

At.png Важливі дії розробника модулів OpenSCADA за оновленням

 • FIX:SYS.TMess: Тип labStor(), labSecCRON(), labSecCRONsel(), labTaskPrior(), labMessCat() змінено у "string".
=> обов'язково переглянути використання функцій міток, оскільки компілятор може не повідомляти про помилки у функціях на кшталт printf(), TSYS::strMess(), але цей модуль буде аварійно завершуватися.

Linux Дистрибутив Автоматизації проєкту OpenSCADA

 • додання Debian 11 у якості бази дистрибутиву;
 • перенесення складання Debian 10,9 основи у оточення Debian 11, відтак розширення варіантів встановлювача;
 • оновлення TDE до 14.0.11 та наступного 14.0.12;
 • виправлення проблем із plymouth, відтак встановлення наразі безпечні та "/var/boot.log" не зростає;
 • виправлення Digikam, TDEPim, KArm та kdiff3, відтак доповнення колекції дистрибутиву новими латаними пакетами "tdepim-trinity", "digikam-trinity" та kdiff3-trinity.

Основні WWW-ресурси проєкту — Сайт

 • значні зміни у загальному інтерфейсі Сайту:
  • виклик Wiki-сторінок у IFRAME доповнено екраном очікування та анімованим зображенням репрезентації очікування завантаження; вертикальний розмір відкриваних сторінок було також точно підлаштовано у три спроби;
  • горизонтальний розмір вікна вмісту обмежено 1000 пікселями;
  • переміщено вертикальне підменю основного меню зі статичної позиції ліворуч до виклику кнопкою опцій ліворуч від головного меню;
  • переміщення нагору праворуч щодо сервісної панелі із кнопками обрання мови, виклику варіанту для друку та поля панелі пошуку Google;
  • зображення логотипу нагорі поділено навпіл;
  • поле пошуку Google: розширено у ширини, переміщено нагору та приховано за іконкою пошуку.
 • зміна умов реєстрації та правил сайту OpenSCADA;
 • модуль реєстрації завершено у перекладі Українською та увімкнено підтвердження адміністратором сайту щодо реєстрації нових користувачів.

Нові та значно оновлені частини

 • Ядро OpenSCADA: 3:11:0 => 3:12:0
(Загальна Концепція Зберігання Даних, Переклад Повідомлень, Підрівні Повідомлень {Main}[0...9] та Уніфікація Передачі Повідомлень Користувача)
 • Підсистеми "БД", "Збір Даних" OpenSCADA: 14 => 15, 13 => 14
(Значна Уніфікація Загального SQL-коду у Ядрі OpenSCADA)
 • DAQ.DAQGate: 2.5 => 2.9
(резервування та транспортування повідомлень, імплементація асинхронного режиму запису)
 • DAQ.JavaLikeCalc: 5.1 => 5.4
 • DAQ.Siemens: 4.2 => 4.4
 • {DAQ,Protocol}.ModBus: 3.3 => 3.4, 2.8 => 2.9
 • {DAQ,Protocol}.OPC_UA: 2.5 => 2.6, 2.1 => 2.2
 • Archive.FSArch: 3.6 => 3.7
 • Archive.DBArch: 3.0 => 3.1
 • Transport.SSL: 3.3 => 3.4
(вказання сертифікатів та ключа безпосередньо із зовнішнього файлу із перезапуском вхідних транспортів за його зміни)
 • Protocol.HTTP: 3.6 => 3.8
 • Protocol.UserProtocol: 1.4 => 1.5
 • BD.DBGate: 1.0 => 1.1
 • BD.SQLite: 3.0 => 4.0
 • BD.MySQL: 3.5 => 4.0
 • BD.PostgreSQL: 2.5 => 3.0
 • BD.FireBird: 2.5 => 3.0
 • UI.QTStarter: 5.10 => 5.12
 • UI.QTCfg: 5.6 => 5.9
 • UI.WebCfg: 1.8 => 2.0
 • UI.WebCfgD: 2.1 => 2.3
 • UI.VCAEngine: 7.1 => 7.8
(завершення реалізації отримання змін у режимі виконання за циклами тактування)
 • UI.Vision: 7.14 => 8.0
(раннє відкриття відновлених та визначених сторінок у процедурі ініціалізації)
 • UI.WebUser: 1.4 => 1.5
 • UI.WebVision: 6.2 => 6.6
 • LibsDB.OscadaLibs.base.anUnif: 2.1 => 2.4
 • LibsDB.OscadaLibs.base.anUnifSt: 1.2 => 1.3
 • LibsDB.OscadaLibs.base.digAlarm: 1.2 => 1.3
 • LibsDB.OscadaLibs.base.codeState: 1.3 => 1.4
 • LibsDB.OscadaLibs.servProc.docOffLine: 1.2 => 1.3
 • LibsDB.OscadaLibs.Controller.test: 1.1 => 1.2
 • LibsDB.vcaBase.Main
  • alarmsAct: 1.1 => 1.3
  • alarmsSt: 1.2 => 1.4
  • RootPgSo: 2.4 => 2.5
  • ElCadr: 1.1 => 1.2
  • TextLab,ImgLab: 1.0 => 1.1
  • graphSelPrm: 1.4 => 1.5
  • objProps: 1.1 => 1.2
  • cntrRegul: 1.1 => 1.2
  • storeHouse: 1.0 => 1.1
 • LibsDB.vcaBase.mnEls.El_Kran_Sh,Compressor: 1.0 => 1.1
 • LibsDB.vcaBase.doc
  • docAlarmsRep: 1.5 => 1.6
  • docUsersSet: 1.5 => 1.7

КОНЦЕПТУАЛЬНЕ > Загальна Концепція Зберігання Даних

 • Концепцію загалом уніфіковано специфікацією прямого сховку та визначенням Загального Сховку "*.*", як комбінація Конфігураційного Файлу та робочої Бази Даних, коли Конфігураційний Файл є пріоритетним у доступі до наявних даних, а База Даних для нових даних;
 • TBDS::{dataSeek,dataGet,dataSet,dataDel,genDBGet,genDBSet}() переведено на бітові прапорці TBDS::ReqGenFlg;
 • the TBDS::dbList() переведено на бітові прапорці TBDS::DBLsFlg;
 • TCntrNode доповнено функціями storage() та setStorage() для відстеження наявності даних вузла у різних сховках і надання черги сховків для механізму послідовного видалення дублікатів, а також їх використання у функціях об'єкту DB(), fullDB(), setDB();
 • об'єкти адаптовано до відстеження багатьох сховків та доповнено послідовним видаленням дублікатів: Security.{User,Group}, Transport.{Input,Output}, DAQ.{Controller,TemplateLib}, Archives.{VArchive,VArchiver,MArchiver}, DAQ.JavaLikeCalc.Lib, Protocol.{ModBus,OPC_UA,UserProtocol}.*, UI.WebUser.Page, UI.{VCAEngine,Vision}.{WdgLib,Proj};
 • функції доступу до загальних параметрів TBDS::genDBGet() та TBDS::genPrmSet() переведено під нову концепцію сховків через використання TBDS::dataGet() та TBDS::dataSet() відповідно, та перейменовано всюди у genPrmGet() та genPrmSet();
 • на використання нової функції dataDelTbl() переведено об'єкти: DAQ.{TController,TPrmTmplLib,JavaLikeCalc,LogicLev,BlockCalc,ModBus,Siemens,OPC_UA}, Archive.DBArch, UI.{VCAEngine,Vision}.{WdgLib,Proj};
 • переведено на статичні та всюди використано функції: TBDS::{dbList,dataSeek,dataGet,dataSet,dataDel,dataDelTbl}();
 • надлишкові адреси сховків із таблицями скорочено до стандартних адрес сховку із уніфікацією назви таблиці, де попередні нестандартні назви залишено для редагування до релізу 1.0, для об'єктів: SYS, DAQ.{TemplateLib,JavaLikeCalc.Lib}, UI.{VCAEngine,Vision}.{WdgLib,Proj};
 • перемкнуто до обрання лише БД: Archive.DBArch, Protocol.HTTP;
 • кореневий об'єкт підсистеми БД TTypeBD доповнено основою пріоритету БД [0...9] у загальному переліку сховків та об'єкт Бази Даних TBD доповнено конфігураційним полем "Пріоритет у переліку" для контролю порядку баз даних із TBDS::dbList(), чим контролюючи порядок завантаження;
 • зміну конфігураційного поля "Робоча БД" вимкнено щодо позначення всіх вузлів до модифікації;

КОНФІГУРАЦІЙНИЙ ФАЙЛ

 • реалізація конфігураційних параметрів та таблиць у загальному контексті функцій TBDS::data{Seek,Get,Set}();

ПЕРЕРОБЛЕННЯ ПРАПОРЦІВ TCntrNode

 • TCntrNode::{chldDel,nodeDis}() переведено на пряме використання TCntrNode::EnDisFlag;
 • прапорці TCntrNode::{NodeRemove,NodeRemoveOnlyStor} всюди використано для перевірки у функції postDisable() та виклику chldDel().

КОНЦЕПТУАЛЬНЕ > Значна Уніфікація Загального SQL-коду у Ядрі OpenSCADA

 • уніфікація контролю структури таблиці елементом об'єкту структури TTable::TStrIt;
 • перероблення, початково у SQLite, формування переліків запиту окремими змінними переліку;
 • переміщення SQL-коду до функцій: fieldSQLSeek(), fieldSQLGet(), fieldSQLSet(), fieldSQLDel();
 • декларація у ядрі щодо сервісних визначень, методів та функцій до загального SQL-коду: SEEK_PRELOAD_LIM, tblStrct, seekSess, connRes, fieldFix(), getSQLVal(), setSQLVal();
 • fieldFix() доповнено аргументом "langLs" визначення потрібних мов замість аргументу "trPresent";
 • розповсюдження таким чином останнього коду підтримки БАГАТОМОВНОСТІ у DB.SQLite.

КОНЦЕПТУАЛЬНЕ > Переклад Повідомлень
Об'єкт TFunction::IO доповнено прапорцем IO::TransltText прямого маркування перекладуваного ВВ Рядку:

 • типи "Рядок (переклад)" та "Текст (переклад)" додано у: об'єкті шаблону DAQ-Параметру, об'єкті TFunction DAQ.JavaLikeCalc, UI-Атрибутів UI.VCAEngine;
 • прапорець TFld::TransltText використано у: отриманні значення TValue of DAQ-Атрибутів, перекладі DAQ-Атрибутів DAQ.{LogicLev,ModBus,OPC_UA,Siemens}, перекладі UI-Атрибутів UI.VCAEngine;
 • встановлено типу "Рядок (переклад)" для: поля "colDscrCustNames" wlb_Main.{alarmsAct,alarmsSt}.

Розширення мовою оточення виконання користувацьких функцій об'єкту OpenSCADA, для функцій на кшталт strftime():

 • об'єкт TCntrNodeObj, функція TCntrNode::objFuncCall() та TConfig::objFunc() розширено перейменуванням аргументу "user" у "user_lang" із вказанням мови у другому рядку;
 • DAQ.JavaLikeCalc: виконання TCntrNodeObj доповнено мовою;
 • SYS.strftime() доповнено виконанням від вказаної мови-локалі.

TUIS,UI.{QTCfg,Vision}: docGet() розширено мовою у другому рядку.
FIX: Розширення вкладки "Переклади" та виправлення щодо:

 • опцію "перевірка на невідповідність (TrChkUnMatch)" перейменовано у "перевірка/виправлення (TrChkAndFix)" та розширено функціями виправлення перекладу щодо: розповсюдження перекладів на порожні джерела, очищення перекладів-дублікатів до бази, поєднання базових повідомлень до перекладів;
 • інформацію невідповідності доповнено другим текстом повідомлення;
 • менеджер перекладу доповнено користувацькими функціями "Розділити" та "Видалити із Trs";
 • статус перекладу доповнено короткими мітками "ОДНОМОВНИЙ", "БАГАТОМОВНИЙ", "БАГАТОМОВНИЙ-ДИНАМІЧНИЙ"; індексом повідомлень; розміром кешу та контексту;
 • поле конфігурації базової мови режимів БАГАТОМОВНОСТІ розширено переліком локалей проєкту, поділених ";".

FIX: Розширення Перекладу Повідомлень Даних у трьох режимах: ОДНОМОВНИЙ, БАГАТОМОВНИЙ та БАГАТОМОВНИЙ-ДИНАМІЧНИЙ:

 • отримання мови користувача уніфіковано у функції lang2Code(), розширеній аргументами "user" та "onlyUser";
 • функцію lang2CodeBase() поділено на загальну langBase() та доповнено функцією langToLocale(), отримання повної локалі за мовою із langBase();
 • поле мови об'єктів TSYS, TUser доповнено переліком обрання із langBase();
 • FIX: замок TMess::mRes перейменовано у TMess::trMessIdxRes та обмежено у використанні лише для TMess::trMessIdx;
 • значне розширення та уніфікація кешу перекладів:
  • новими функціями об'єкту TMess — translCacheGet(), translCacheSet(), translCacheLimits() та власним замком trMessCacheRes;
  • розширено категорію повідомлень щодо кешування системних перекладів та користувачів;
  • обмеження кешу також доповнено змінною обмеження за часом "limCacheIts_TM" щодо чого він перевіряється у сервісному завданні.
 • доповнено контекстом перекладу за новою функцією TMess::trCtx() та об'єктом TrCtxAlloc для утримання реєстрації контексту як прив'язка користувача та мови до потоку виклику:
  • TCntrNode::cntrCmd(), Protocol.HTTP, UI.{Vision,WebVision,WebUser,WebCfg,WebCfgD} підключено до використання контексту перекладу.
 • синхронізовано системні передзбережені повідомлення та встановлення повідомлень динамічних-даних;
 • об'єкти типу-модуля БД доповнено специфічним інформаційним полем "Властивості" для визначення властивостей підтримуваних БД;
 • FIX: цілковите вимкнення перекладу та реєстрації у індексі повідомлень під час завантаження загальних TConfig вузлів із текстом JavaLikeCalc процедури і застарілим прапорцем увімкнення перекладу процедури в цілому;
 • UI.QTCfg: для оновлення кореневої сторінки увімкнено оновлення дерева через перепідключення та оновлення дерева за зміни користувача; увімкнено використання системної мови у ОДНОМОВНОМУ режимі перекладу для віддалених підключень;
 • FIX:UI.VCAEngine: стилі проєкту перенесено до нової таблиці зберігання "{DB_TBL}_stls" та структурою із перекладом;
 • UI.{WebCfg,WebCfgD}: Загалом адаптовано до динамічного перекладу у режимі БАГАТОМОВНИЙ-ДИНАМІЧНИЙ, використовуючи HTTP-змінну "lang", мову користувача та мову оглядача;
 • створено документ Як "Створити багатомовний проєкт".
ПЕРВИННІ ОБ'ЄКТИ ПРОЄКТУ
 • реалізація маркування базового повідомлення та його перекладів як неточне - "<!>" у кінці тексту за зміною, та попередження щодо видалення перекладу;
 • доступ до динамічного перекладу перенесено під функції trD()->TMess::translGet() та trDSet()->TMess::translSet(): TArchives,TDAQ,TTypeDAQ,TController,TParamContr,TFunction,TPrmTmpl,TTransports,DAQ.{BlockCalc,JavaLikeCalc};
 • додано до динамічного перекладу:
  • післяпереклад назви-опису DAQ-атрибутів після системного перекладу та переклад у контекстній допомозі;
  • переклад DAQ-атрибутів у функціях Користувацького API: get(), set(), descr();
  • DAQ.JavaLikeCalc: частину встановлення назв форми виконання перенесено собі;
  • Protocol;{ModBus,OPC_UA,UserProtocol},UI.{VCAEngine,WebUser}.
 • адаптовано загалом до нової концепції зміни у режимі БАГАТОМОВНИЙ-ДИНАМІЧНИЙ через "{base}\000{lang}\000{mess}";
 • доповнено та використано нову функцією translIdxCacheUpd() щодо оновлення індексу та кешу оперативних перекладів повідомлень у режимі БАГАТОМОВНИЙ-ДИНАМІЧНИЙ для команди SET;
 • доповнено копіюванням перекладу у команді SQL INSERT та для режиму БАГАТОМОВНИЙ-ДИНАМІЧНИЙ;
 • конфігураційний файл доповнено підтримкою режиму БАГАТОМОВНИЙ-ДИНАМІЧНИЙ.
ОКРЕМІ ПОВІДОМЛЕННЯ - "Trs"
 • UI.VCAEngine: доповнено зміною сховку одразу після компіляції процедури віджету для розміщення динамічного перекладу повідомлень у сховку проєкту;
 • транзитивний динамічний переклад попереджено щодо доповнення таблиці "Trs" повідомленнями наявними у інших джерелах, тож попередньою перевіркою індексу повідомлень;
 • доповнено фільтруванням повідомлень щодо можливості їх перекладу перед реєстрацією.
 • LibsDB.vcaBase:
  • wlb_Main.ElViewGraph: увімкнено до транзитивного динамічного перекладу опису параметру у підказці;
  • wlb_Main.objProps: увімкнено до транзитивного динамічного перекладу;
  • wlb_Main.storeHouse: значним чином розширено щодо специфічних полів, впорядкування стовпців, доповнення правилами підсвітлення для значень стовпців із фільтром індексу або переліку, та виправлено загальну роботу.
СИСТЕМНІ ПОВІДОМЛЕННЯ
 • імплементовано функцію перекладу системних повідомлень trS() через попереднє збереження, де базове повідомлення просто повертається із інформацією про каталог, як то "{base}\000{cat}" та що реально перекладається викликом _() — у фоні використано Mess->I18N(), але для специфічного коду мови mess_PreSave="<PSV>";
 • функцію системного перекладу TMess::I18N() підключено до кешу повідомлень;
 • об'єкти TFld та IO розширено роботою із попередньо збереженими системними повідомленнями;
 • інформаційні поля модуля адаптовано до режиму БАГАТОМОВНИЙ-ДИНАМІЧНИЙ;
 • адаптація до післяперекладу для функції Користувацького API TConfig::cfg() у перекладуваних рядках;
 • UI.{QTCfg,Vision}: адаптовано до отримання елементів контролю у мові користувача та оновлення мови інтерфейсу головного вікна за його зміни;
  • UI.Vision: доповнено оновленням панелей інструментів за зміни користувача, що також адаптовано до динамічного перекладу; всі діалоги розробки адаптовано до динамічного перекладу.
 • UI.{QTStarter,QTCfg,Vision}: доповнено перекладом системних Qt-повідомлень відповідно до мови обраного користувача, через загальну властивість додатку "lang" для перевизначеної функції Qt-перекладу QTranslator::translate(), тож мова загалом перемикається останнім інтерфейсом та для всіх відкритих; Меню Пускачу встановлено у динамічний переклад та оновлення.

КОНЦЕПТУАЛЬНЕ > Підрівні Повідомлень {Main}[0...9] та Уніфікація Передачі Повідомлень Користувача

 • загальна адаптація до підрівнів {Main}[0...9] основних рівнів повідомлень [0...7];
 • DAQ,DAQ.DAQGate: додано функцію TController::messSet() транспортування повідомлень із гори до низу, тож опускання їх, роблячи функцію віртуальною та перевизначаючи її у DAQGate, та також додано визначення нового сервісного запиту контролю OpenSCADA "set:/serv/mess" до об'єкту TController;
 • DAQ: визначено повідомлення DAQ-транспортування із категорією у формі "{TP}{ModId}:{CntrId}[.{prm}][:{spec}]", доповнено функцію TController::messSet() для створення таких повідомлень, а також функції Користувацького API SYS.DAQ["Modul"]["Controller"].messSet(), SYS.DAQ["Modul"]["Controller"]["Parameter"].messSet();
 • LibsDB.vcaBase:
  • wlb_Main.{ElCadr,TextLab,ImgLab,cntrRegul},mnEls.{El_Kran_Sh,Compressor}: доповнено щодо повідомлень дій користувача, які формуються новою DAQ-функцією messSet() із уніфікованою структурою категорії для транспортування між OpenSCADA станціями різного рівня;
  • wlb_Main.{alarmsAct,alarmsSt}: адаптовано для опрацювання підрівнів основних рівнів із підсвітленням всіх рівнів; розширено новим користувацьким полем "Тип", як назва рівня порушення із нового конфігураційного атрибуту "types";
  • wlb_doc.{docUsersSet,docAlarmsRep}: доповнено цілковитим скануванням DAQGate джерела щодо повної ієрархії транспортування;
  • wlb_Main.alarmsSt,wlb_doc.{docMessRep,docAlarmsRep}: адаптовано до транспортування повідомлень у DAQGate;
  • wlb_Main.{alarmsSt,alarmsAct},wlb_doc.docMessRep: покращено щодо цілковитого скануванням DAQGate джерела до повної ієрархії транспортування, також до дій користувача (OP);
  • wlb_Main.TextLab: увімкнено опціонально щодо транзитивного перекладу тексту статусу, який часто приходить із якогось DAQ-джерела.

OpenSCADA бібліотеки та проєкти

 • FIX:LibsDB.{OscadaLibs,vcaBase,vcaTest},{AGLKS,Boiler}.*: Доповнено, очищено та виправлено щодо багатомовних повідомлень через застосування нових механізмів виправлення перекладу.
 • LibsDB.vcaBase,AGLKS.vca,Boiler.St: Всі стилі проєкту перенесено до нової таблиці зберігання та її структури із перекладом.
 • FIX:LibsDB.vcaBase:
  • FIX:wlb_Main.{alarmsAct,alarmsSt}: Типове сортування за полем часу сигналу повернуте у "1", як нетиповий низхідний порядок. wlb_Main.alarmsAct: Доповнено полем "messCat" визначення категорій порушень.
  • wlb_Main.{ElViewGraph,graphSelPrm}: Адаптовано до скидання кольору елементу тренду до типового стильового, встановленням його у порожнє; доповнено опрацюванням порожніх кольорів як типове також отримане зі стилю.
  • FIX:wlb_Main.RootPgSo: Доповнено повним оновленням за зміни користувача, оскільки мова також може змінитися, та мови.
 • LibsDB.OscadaLibs: Вміст поля "DB" та базовий ІД таблиці UserFuncLibs.{techApp,servProc,Controller} перейменовано у стандартний "flb_techApp", "flb_servProc", "flb_Controller" відповідно.
  • tmplib_base.{anUnif,anUnifSt,digAlarm,codeState}: Адаптовано до вбудування підсвітлення синтаксису у процедуру опрацювання входу.
  • tmplib_base.digAlarm: Розширено загальним використанням атрибуту DESCR для перевизначення специфічних параметрів у нових полях "CustomFlds".
  • tmplib_base.anUnif: Розширено загальним використанням атрибуту DESCR для перевизначення специфічних параметрів у нових полях "CustomFlds" та "CustomAlarms". Доповнено опцією процедури користувача "toSave" для примусового збереження об'єкту при виході.
 • flb_servProc.docOffLine: Розширено доступом до індексної сторінки із будь якої іншої.

API
!!!!:Зміни:

 • SYS: TCntrNode::{chldDel,nodeDis}() переведено на пряме використання TCntrNode::EnDisFlag: NodeNoFlg, NodeRemove, NodeRemoveOnlyStor; та проміжок після > 0x100(TCntrNode::NodeSpecific) зарезервовано для специфічних вузлів, де TParamContr::EnDisFlag встановлено лише у NodeRemove_NoArch та Widget::EnDisFlag встановлено лише у Widget::{NodeRemove_NoDelMark,NoContainer}. Елементи TCntrNode::Flag перейменовано щодо SelfModify->Modified, SelfModifyS->ModifiedS, SelfSaveForceOnChild->SaveForceOnChild.
  • Функції сховку об'єкту DB(), fullDB() та setDB() розширено аргументом "qTop".
  • Назву підсистеми перенесено до виклику функції subName() та яку встановлено у "virtual" та "constant", так само як subVer() і subId().
  • Тип поля опису об'єкту TFld та поля назви об'єкту IO змінено у "string".
  • Результат TCntrNode::nodeNameSYSM() змінено у "string".
  • TMess: Функцію lang2CodeBase() поділено на загальну langBase() та доповнено функцією langToLocale(), отримання повної локалі за мовою із langBase().
   • Функцію lang2Code() розширено аргументами "user" та "onlyUser".
   • I18N() змінено у аргументах щодо "const string &mess" перший та mLang перенесено до другого, результат змінено у "string", також для TModule::I18N(), та оновлено всі визначення _().
   • Функції перекладу даних (короткі визначення) перейменовано у trD_L(), trD_U(), trD_LU(), trDSet_L(), trDSet_U(), trDSet_LU().
   • Видалено I18Ns().
   • labStorGen() поєднано із labStor() та тип міток labStor(), labSecCRON(), labSecCRONsel(), labTaskPrior(), labMessCat() змінено у "string"; доповнено міткою labStorGen().
   • lang2Code() та lang2CodeBase() перейменовано у langCode() та langCodeBase() відповідно для початку адаптації коду мови більш за 2 символи.
  • Безпека: Статичний метод "pHashMagic" перенесено до визначення SEC_HASH_MAGIC.
 • БД: Функції TBDS::{open,close}() перейменовано у TBDS::{tblOpen,tblClose}() та встановлено статичними.
  • TBDS::{dataSeek,dataGet,dataSet,dataDel,genDBGet,genDBSet}() переведено на бітові прапорці TBDS::ReqGenFlg (перейменовано із TBDS::ReqGen): NoFlg, NoException, OnlyCfg, UseTranslation (перейменовано із ReqGen::UseTranslation), UseCache, UseAllKeys.
  • TBDS::dbList() переведено на бітові прапорці TBDS::DBLsFlg: LsNoFlg, LsCheckSel, LsInclGenFirst.
  • Функції переведено у статичні: TBDS::{dbList,dataSeek,dataGet,dataSet,dataDel,dataDelTbl}(), TBDS::{fullDBSYS,fullDB}().
  • Функції доступу до загальних параметрів TBDS::genDBGet() та TBDS::genPrmSet() всюди перейменовано у genPrmGet() та genPrmSet().
 • DAQ: TTypeDAQ::compileFuncSynthHighl() перейменовано у TTypeDAQ::compileFuncSnthHgl() в процесі уніфікації назви.
 • Архіви-Історія: Визначення архіво-специфічних назв перейменовано для BUF_ARCH_NM, ALRM_ARCH_NM, ALRM_ARCH_CH_NM у ARCH_BUF, ARCH_ALRM, ARCH_ALRM_CH; та доповнено щодо ARCH_NOALRM ("<noalarms>").

Доповнення:

 • SYS: Глобальні короткі функції доповнено s2l() та s2u().
  • Доповнено новою функцією strParseEnd() розбору рядків за роздільником із кінця.
  • Функцію pathLev() доповнено новим аргументом позиціювання зміщення на початок наступного елементу та що також доповнено у функції користувацького API parsePath() від DAQ.JavaLikeCalc.
  • TCntrNode доповнено функціями storage() та setStorage() для відстеження наявності даних вузла. TCntrNode::Flag доповнено елементом LoadForcibly. TCntrNode::modif() та TCntrNode::modifG() доповнено новим аргументом "forceLoad".
  • Додано змінну обмеження за часом "limCacheIts_TM" для обмеження кешу повідомлень.
  • Загальну функцію кодування strEncode() та відповідник API користувача доповнено варіантом "ShieldBin" захисту-екранування бінарних символів [\x0-\x8\xB-\xC\x0E-\x1F].
  • TMess: Доповнено функцією перевірки повідомлень щодо їх перекладуваності — isMessTranslable().
   • Доповнено функціями контролю кешу перекладу: translCacheGet(), translCacheSet(), translCacheLimits() та власним замком trMessCacheRes. Доповнено функцією translIdxCacheUpd() оновлення індексу та кешу оперативних перекладів повідомлень, і функціями translItSplit(), translItRemTrs() розділення елементів та видалення із Trs.
   • Доповнено щодо контексту перекладу новою функцією trCtx() та об'єктом TrCtxAlloc для утримання.
   • Доповнено для перекладу даних trD()->translGet() та trDSet()->translSet().
   • Доповнено перекладом системних повідомлень через передзбереження trS(), як ще одне посилання на I18N().
   • Доповнено функцією messLevelTest().
   • Структуру TMess::Type доповнено елементом "MaxLev" для визначення максимуму типів/рівнів повідомлень.
   • Визначення TMess доповнено mess_PreSave="<PSV>" та mess_TrModifMark="<!>".
  • XMLNode: Доповнено новою опцією зберігання BinShield(0x400) для контрольованого захисту-екранування бінарних символів [\x0-\x8\xB-\xC\x0E-\x1F].
  • TConfig,TCfg: Розширено новими параметрами TConfig::{trcSet,setTrcSet}(), TCfg::{isSet,setIsSet}() виявлення зміни конфігураційних полів та використання у частковому завантажені БД замість toDefault(); та TConfig::{noTransl,setNoTransl}() для глобального встановлення типового перекладу структури. Функцію TCfg::setExtVal() доповнено аргументом "toOne".
  • TError: Коди доповнено: DB_TrRemoved (22) для маркування видалення перекладу у БД, DB_ReadOnly (23) впроваджено у SQLite в процесі уніфікації, Core_NoNode (5) відсутності TCntrNode, Tr_ErrTransport (12) для маркування помилок транспорту, Tr_ErrResponse (13) та Tr_ErrDevice (14) для збільшення специфічних до транспорту помилок.
 • БД: TBDS::realDBName() доповнено аргументом зворотного перетворення.
  • Статичні методи TBDS доповнено новою функцією dbPart() отримання частин адреси сховища та доповнено новою функцією dataDelTbl() загального видалення таблиць, також у Конфігураційному Файлі.
  • Доповнено об'єктом елементу структури TTable::TStrIt.
  • Загальний SQL-код перенесено до нових функцій: TTable::fieldSQLSeek(), TTable::fieldSQLGet(), TTable::fieldSQLSet(), TTable::fieldSQLDel(); із прапорцями TTable::SQLReqFlag: SQLNoFlg, SQLOrderForSeek, SQLFirstSkipForSeek.
  • Декларація у ядрі щодо сервісних визначень, методів та функцій до загального SQL-коду: SEEK_PRELOAD_LIM, tblStrct, seekSess, connRes, fieldFix(), getSQLVal(), setSQLVal().
  • Доповнено функцією визначення пріоритету у переліку TBD::lsPr(), TBD::setLsPr() та віртуальною TTypeBD::lsPr().
  • Доповнено віртуальною функцією визначення властивостей БД — TTypeBD::features().
 • DAQ: Структуру IO::IOFlgs об'єкту TFunction::IO доповнено прапорцем IO::TransltText прямого маркування ВВ Рядку до перекладу.
  • Функцію {TController,TParameter}::messSet() доповнено транспортуванням повідомлень з гори до низу, а також функції Користувацького API SYS.DAQ["Modul"]["Controller"].messSet(), SYS.DAQ["Modul"]["Controller"]["Parameter"].messSet().
  • TCntrNodeObj доповнено функцією lang(), отриманою із другого рядка загального методу mUserLang.
  • Функції API Користувача доповнено funcSnthHgl() у об'єкті модуля Збору Даних і для отримання правил підсвітлення синтаксису модуля та мови.
 • Архіви-Історія: Доповнено варіантом функції "void TArchives::messPut( const TMess::SRec &rec, const string &arch = "" )".
 • Транспорти: Доповнено новою функцією extHostSeek().
 • UI: Доповнено параметром Конфігураційного Файлу "FontSnthHglCode" та відповідними функціями TUIS::fontSnthHglCode() і TUIS::setFontSnthHglCode().
  • VCAEngine:
   • Функції Користувацького API mime() та mimeSet() доповнено коректними еквівалентами resource() та resourceSet().
   • Об'єкт Проєкту доповнено сервісним запитом Інтерфейсу Контролю "read:/serv/access" щодо перевірки доступу читання.
   • Сервісний запит Інтерфейсу Контролю "get:/prm/cfg/prj" доповнено параметром "noName" для запобігання запиту назви проєкту.

Система

 • FIX:Складання: configure.ac: Версію бібліотеки ядра збільшено до 3:12:0 та версію програми збільшено до 0.9.5.
  • Модульну версію підсистеми "БД" збільшено до 15, підсистеми "Збір Даних" збільшено до 14.
  • Додано кореневі файлові системи Debian 11 (chroots) для складання OpenSCADA; додано до складання для Ubuntu 22.04 LTS та Debian 11 ARM64; та Maemo 5 (Nokia N900) видалено через аварійне завершення компілятору у декількох місцях.
  • data/*.xml: Видалено Загальний Параметр TBDS — "SYSStPref".
  • SYS,data/ModelsDB/{AGLKS/oscada_AGLKS.xml,Boiler/oscada_Boiler.xml}: Конфігураційний параметр "Lang2CodeBase" перейменовано у "LangBase" із підтримкою "Lang2CodeBase" до релізу 1.0.
 • Повідомлення вихідного тексту та документація програми:
 • .,DAQ.DAQGate: Резервування повідомлень та їх транспортування у DAQ.DAQGate обмежено у глибині запиту повідомлень на час відновлення або одну годину.
  • Резервування архіваторів та DAQ.DAQGate переключено у запиті ініціюючих повідомлень:
   • запит активних порушень;
   • запит архіву у глиб та по час запиту порушень, без активації порушень;
   • ординарний-періодичний запит останніх повідомлень, без активації порушень.
 • Protocol.HTTP,UI.{WebCfg,WebCfgD,WebUser,WebVision}: Доповнено виявленням попереднього користувача для позначення цих дій до HTTP-модулів із перенесенням закриття попереднього сеансу автентифікації користувача на після вдалу нову.
  • Всі HTTP-модулі адаптовано до поля користувача у HTTP-функціях із попереднім користувачем у другому рядку.
  • FIX:WebVision: Попереднього користувача наразі використано у виявлені зміни користувача між звичайними користувачами та для одного сеансу, чим попереджаючи створення нових сеансів.
 • Розширення захисту-екранування бінарних символів [\x0-\x8\xB-\xC\x0E-\x1F]:
  • XMLNode: Додано нову опцію збереження BinShield(0x400) для контрольованого захисту-екранування бінарних символів [\x0-\x8\xB-\xC\x0E-\x1F], що є значним для WebОглядачів.
  • UI.{WebCfgD,WebVision}: Доповнено кодуванням XML трафіку щодо захисту-екранування бінарних символів через використання нової опції "BinShield".
 • FIX: strParse() переписано та перевірено у опрацюванні поєднання групи символів при скануванні; та strParse(), strLine(), pathLev() у позиціюванні зміщення на початку наступного елементу та обмеженні по низу в 0; та pathLevEnd() у позиціюванні зміщення на кінці наступного елементу та обмеженні по верху в розмір. TModSchedul::chkAllowMod(),UI.QTCfg,Protocol.HTTP: переключено на використання TSYS::pathLevEnd() та TSYS::pathLev() у новій поведінці.
 • Примусове завантаження доповнено придушенням помилок для вузлів, які немодифіковані перед цією операцією.
 • .,DB,DAQ: Механізм глобального копіювання конфігураційного контексту (між станціями) доповнено маркуванням посилання на об'єкт останньої операції встановлення, для спрощення після-маркованого встановлення.
  • DAQ: Як після-маркування для збереженого об'єкту DAQ-параметру додано атрибут "prmTp" із типом параметру, який надалі використовується у коректному виявлені зміни типу параметру при подальшому завантажені.
 • .,UI.{QTCfg,WebCfgD}: Інтерфейс Контролю OpenSCADA розширено користувацькими командами до Таблиць.

БД

 • FIX: Об'єкт TBD доповнено внутрішнім прапорцем "mIsFirst" контролю першого увімкнення об'єкту та що використано для запобігання реєстрації таблиці "Trs" за кожного увімкнення-підключення-перепідключення.
 • FIX: TBDS::dataDel() виправлено-доповнено видаленням багатьох елементів та доповнено видаленням порожніх вузлів таблиць Конфігураційного Файлу.

Збір Даних

 • FIX: Ручний запуск об'єктів контролерів визначено щодо деяких специфічних гарячих дій увімкнення об'єкту, коли ця дія запобігаться від подвійного здійснення за нормального запуску:
  • DAQGate: повторна синхронізація віддалених даних джерела за періоду синхронізації >= 0;
  • ModBus: примусове переформування блоків опитування;
  • OPC_UA: примусове переформування переліку елементів моніторингу;
  • Siemens: примусове переформування блоків опитування.
 • Тип ВВ "Повернення" об'єкту TFunction встановлено в ЛишеЧитання у вкладці ручного виконання.
 • FIX:DAQGate: Доповнено імплементацією асинхронного режиму запису. Конфігураційне поле обрання віддаленої станції переведено на простий комбобокс. Статус об'єкту контролеру доповнено лічильником читання/архівних/запису значень, читання повідомлень та статусу буферу запису.
  • FIX: Виправлено у повторному використанні параметрів із порожніми адресами для включених та доповнено очищенням адрес при копіюванні параметрів.
  • FIX: Уніфіковано загалом у синхронізації та виправлено синхронізацію атрибутів, із запобіганням постійній синхронізації відсутніх параметрів на віддаленому хості.
 • FIX:JavaLikeCalc: Попереджено блокуванню деяких ресурсів бібліотечної функції при зміні програми, коли здійснювалося компіляцію програми для вимкненої функції.
 • Siemens: Доповнено новою опцією "Максимальний розмір блоку запиту, байти" із визначенням максимуму запитаного блоку.

Транспорти

 • Станції "рівня підняття на гору (UpRiseLev)" розщеплено щодо транспорту запиту за першим хостом адреси "reforwardHost", чим попереджено підвисання загального підключення на довгих підключеннях до відсутніх дуже далеких станціях переспрямування.
 • SSL: Вхідну та вихідну частину доповнено можливістю вказання сертифікатів та ключа безпосередньо із зовнішнього файлу. Доповнено перевантаженням файлу сертифікатів вхідного транспорту за його зміни, шляхом перепідключення транспорту.

Транспортні Протоколи

 • FIX:HTTP: Виправлено у читанні HTTP-змінної "accept-language" лише як двосимвольний код мови, тож загальний інтерфейс перекладається тепер на FireFox, який надсилає тут також код країни.
 • FIX:SelfSystem: У вхідній частині переключено на завантаження усього вхідного повідомлення до перевірки автентифікації, чим запобігаючи дивному повідомленню про помилку "Помилка формату команди." до хвосту повідомлень.

Інтерфейс Користувача

 • VCAEngine,Vision,WebVision: Запит контролю "openlist:/serv/pg" доповнено атрибутом "pgGrp" (група) відкритої сторінки для виявлення відкриття декількох сторінок у одному контейнері, відтак відкривати останню та закривати попередні, переважно попереджаючи закриттю всіх вкладених сторінок та дозволяючи вказати-перевизначити відкриття потрібних сторінок.
  • Vision: Переопрацьовано також щодо раннього відкриття відновлених та визначених сторінок у процедурі ініціалізації.
 • QTStarter,WebVision,WebCfgD: Qt частина, у загальній Qt Бібліотеці, та Web доповнено прийняттям редагування тексту таблиці за Enter та нового рядка за Ctrl+Enter.
 • FIX:QTCfg,Vision: Попереджено зависанням при зупинці за сигналом переривання, переважно із консолі, через блокування основного потоку Qt у modStop() без qApp->processEvents().
 • QTCfg: Текстові поля доповнено перевіркою та активацією вбудованих правил підсвітлення синтаксису із XML-тегу "SnthHgl". Таблиці доповнено пошуком вказаного рядка.
 • VCAEngine:
  • Завершено реалізацію отримання змін у режимі виконання за циклами тактування, після спостереження гонки за станом на змінах атрибутів, що призводить до невиконання оновлення значення візуалізаторами:
   • переписано механізму контролю модифікацій;
   • визначення циклів формування та фіксації;
   • зменшення основного лічильника обрахунку до uint16;
   • поділ значення лічильника зміни атрибутів та віджету загалом на формування (uint16) та фіксації (uint16) = uint32;
   • опрацювання значення лічильника зміни при модифікації та читанні-перевірці;
   • підтримка перевантаження основного лічильника обчислення та очищення старих значень лічильника зміни;
   • запобігання порожнім циклам при загальному запиті віджетів;
   • видалено коду попереднього ковзного механізму маркування поточного щодо виявлення зміни атрибутів із дублюванням.
  • Операцію копіювання Віджету доповнено копіюванням використаних віджетом ресурсів (наразі лише типу Зображення).
  • FIX: Встановлення позначки "<deleted>" до видалених успадкованих включених віджетів перенесено до функції збереження контейнерного віджету, оскільки він втрачається при операціях копіювання та зараз ви можете просто відкатити/накатити видалення таких віджетів.
  • FIX: Виправлено копіювання mime даних при копіюванні бібліотек віджетів та проєктів, переміщенням цього копіювання до збереження копії, із розширенням mime операцій роботою з цілком визначеними БазамиДаних.
  • FIX: Запобігання спадкуванню значень атрибутів для вихідних зв'язків, тож не записувати до Збору Даних вочевидь помилкових значень при гарячому редагуванні виконуваних проєктів та їх елементів.
 • FIX:Vision: Виправлено, або завершено імплементацію, щодо ВІДКАТУ/НАКАТУ операцій видалення успадкованих Віджетів Сторінок Проєктів.
  • Підлаштовано у політиці фокусування у спосіб UI.WebVision та доповнено примусовим очищенням фокусу при втраті, щоб запобігти поверненню фокусу при активації вікна, тож ви можете наразі використовувати подію "ws_FocusIn" для відкриття зовнішніх підвікон.
  • Уніфіковано концепцію обрання дочірніх віджетів за візуального редагування режиму розробки та зафіксовано це у новому розділі "Візуальне редагування" документації модуля UI.Vision.
  • Запит значень атрибутів розроблюваного віджету перенесено до одного великого запиту, чим віддалена розробка стала значно швидшою.
 • FIX:WebVision: Методи сеансу mUser та mUserOrig перенесено під mutex замок даних, оскільки тут може бути аварійне завершення за активної маніпуляції користувачами.
  • FIX: Вигляд "Комбо" типу "Рядок" та типи "Перелік" і "Комбо" доповнено створенням елементів значення відсутніх у переліку обрання.
  • FIX: Вигулькні вікна календаря та редагованого комбо доповнено перевіркою геометрії чим запобігаючи переповненню головного вікна; та закриття вигулькних вікон переведено цілком на натиск мишею поза вікна, разом із рештою вигулькних вікон.
  • FIX: Покращено та виправлено щодо користування виглядом Таблиця примітиву FormEl та переважно у редагуванні тексту: правильне підлаштування ширини та мінімальну висоту встановлено у 40 пікселів, FIX: виправлено у визначені значення сортування стовпчика "0" як висхідне-типове та "1" як низхідне із гори, як поведінка у UI.Vision та сортування-порівняння номерів (ціле,реальне) імплементовано окремо.
  • Доповнено відображенням статусу ПередньогоПлану у полі статусу сеансу із його запитом-плануванням при відображені поля.

Сервісні оновлення