From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Documents/Release 0.8.0/Update18 and the translation is 100% complete.

Other languages:
English • ‎российский • ‎українська

Це оновлення релізу 0.8 LTS виправляє біля 30 помилок та додає деякі удосконалення, які цілком ви можете почитати у протоколі змін оновлення.

API
!!!!:Зміни:

 • SYS:
  • XMLNode: Функції save() та saveNode() встановлено як постійні.
  • XMLNodeObj: Функцію API користувача text() розширено аргументом "full" для комбінування тексту дочірніх вузлів.
  • ModSchedule: Функції ScanDir() та CheckFile() перейменовано відповідно у dirScan() та fileCheck().
 • Transport.out: Функцію API користувача messIO() розширено для повернення всюди строкового типу.
 • Special.FLibSYS: Функцію API користувача dbReqSQL() приведено до властивостей функції SYS.BD["TypeDB"]["DB"].SQLReq().

Доповнення:

 • SYS: Функцію TMess::getUTF8() додано та використано для визначення символів UTF-8 у XMLNode::encode(). TCntrNode: Розширено функцією API користувача "messSys".
 • Archive.Value: Функції API користувача доповнені setVal().

SYS

 • Виправлено багато оригінальних повідомлень.
 • ModSchedule: Закриття модулів при виході змінено у первинне закриття модулів, а вже потім відключення бібліотек. Процедуру сканування модулів розширено шаблоном ім'я модуля у кінці шляху.
 • Значні зміни у складальній системі.
 • XMLNode: Серіалізацію було розширено правильною перевіркою UTF-8 символів та опрацюванням " " у функції encode() та парсері, для сутності " ".
 • Protocol.HTTP,UI.{WebUser,WebVision}: Додано підтримку ACL для контролю за доступом та видимістю елементів індексаторів Web ресурсів.
 • Додано опцію командного рядка "lang".

Збір даних

 • ModBus: Виправлено опрацювання дублювальних атрибутів стандартних параметрів.
 • DAQGate: Виправлено запити до іншої станції після видалення попередньої. Розширено на предмет можливості запису у атрибути "NAME" та "DESCR".

Архів

 • Виправлено на предмет визначення потрібного архіватору за його періодичністю, дозволяє коректно обирати архіватор за періодичністю більш ніж у одну хвилину при побудові графіків.
 • FSArch:
  • Виправлено функцію перевірки архіваторів на предмет коректного опрацювання обмеження ємності архівації значень шляхом видалення його архівованих файлів за максимальною кількістю.
  • Виправлено читання дуже довгих повідомлень та попереджено читання помилкових повідомлень взагалі.
  • Розширено для збереження INFO файлів до стандартного файлу БД SQLite у теці цього архіватору.

Транспорт

 • SSL:
  • Виправлено звільнення, у клієнтській частині, які призводили до падінь та блокувань, на предмет відсутності SSL_free() та звільнення змінних "ctx", "ssl", "conn" при повторному запуску, у вихідній частині. Широко протестовано на браузерах Chrome, Firefox; на предмет звільнення описувачів файлів та у Valgrind.
  • Метод "SSLv2" було остаточно видалено через його небезпечність та повне видалення із OpenSSL 1.1.
  • Функції SSLv3_server_method() та SSLv3_client_method() встановлено для вимкнення за визначенням OPENSSL_NO_SSL3.

Протокол

 • OPC_UA{*.libOPC_UA}: До об'єкту серверу додано ресурс "mtxData", який використано для доступу до контейнеру каналів безпеки.

Інтерфейс Користувача

 • {VCAEngine,Vision,WebVision}: Додано атрибут "mult" до вигляду "Перелік" примітиву "FormEl" для можливості обрання декількох елементів.
 • QTStarter: Повністю оновлено із Робочої гілки.
 • QTCfg: Завершено реалізацію правильного влаштування масштабованих вертикально елементів: тексти, таблиці та переліки. Виправлено опрацювання sizeHint() та minimumSizeHint() для елементів "Текст" та "Перелік".
 • VCAEngine: До механізму динамічного зв'язування додано перевірку зв'язків на активність.
 • Vision:
  • Додано очищення зображень примітиву "Медіа" за встановленням порожнього рядку.
  • До кодування у сховища за TSYS::base64 встановлено роздільник "\n".
  • Виправлено розмір віджетів, які відкриваються до редагування, на великих екранах, це підстроювання зроблено умовним від відсутності відкритого активного та максимізованого віджету через проблеми тут Qt.
  • FormEl.Table: Виправлено на предмет властивостей стовпчиків. ** Розширено властивість "width" приховуванням цього стовпчика при значені 0. Використано масштаб за X у кінцевій ширині стовпчика.
 • WebCfgD:
  • Дещо покращено опрацювання елементу "Таблиця" для великого вмісту та виправлено редагування ключових елементів.
  • Підстроювання до наявного простору масштабованих вертикально елементів: тексти, таблиці, переліки.
  • Бібліотеку GD було замінено фільтрами CSS та зроблено опційною, за --enable-LibGD.
  • Дещо покращено формування дерева навігації та діалогів, падаючою тінню та прозорим фоном для попередження доступу до загального простору.
  • Розширено копіювання елементів копіюванням їх до свого кореню та через себе.
  • Загальні вдосконалення.
 • WebVision:
  • Виправлено ширину вікна контекстного меню.
  • Виправлено поводження примітиву "Медіа" у не режиму "Вписувати" для попередження проблем масштабування шляхом повного видалення тегу <img>. До зображень цього примітиву додано вертикальне вирівнювання.
  • Виправлено та покращено формування діалогів, малих вбудованих вікон, шрифт заголовку встановлено у 12pt.
  • Подавлено системне контекстне меню для активних віджетів.
  • Виправлено опрацювання границь та прозорого фону. Опрацювання фону примітивів узагальнено та здійснюється після опрацювання самих примітивів та додано саме опрацювання прозорості-непрозорості фону у окремому блоці (div), який створюється за рівнем непрозорості.
  • Примітив "Текст": опрацювання пробілу встановлено у "white-space: pre-wrap", додано підтримку властивості "wordWrap".
  • Вигляд "Кнопка" примітиву "FormEl": виправлено на предмет перенесення слів на браузері Chrome, переключено на використання фільтрів у відображені неактивних зображень.
  • Реалізовано вигляди "Панель прокрутки", "Панель прогортання", "Таблиця", "Дерево". Вигляд "Панель прокрутки" зараз такий як "Панель прокрутки".
  • Вигляд "Рядок" примітиву "FormEl" розширено календарем для варіантів за датою.
  • Додано підтримку специфічних до візуалізатору атрибутів через їх активацію.
  • Додано підстроювання розміру головної сторінки до наявного простору вікна браузеру, тільки у бік збільшення та із контролем пропорційності.
  • XHTML частину сторінки винесено до окремого файлу подібно до частини JavaScript. Все основне у CSS правилах перенесено до XHTML файлу.
  • Загальні вдосконалення.