From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search

Режим "Дані"

Режим використовується для відображення даних OpenSCADA на масиви регістрів та бітів ModBus. Загальна конфігурація вузла здійснюється у вкладці "Вузол" (рис.2) параметрами:

  • Стан вузла, а саме: статус, "Ввімкнено" та ім'я БД, яка містить конфігурацію, з відстеженням наявності даних у різних сховищах та наданням послідовного видалення дублікатів.
  • Ідентифікатор, ім'я та опис вузла.
  • Стан "Ввімкнено", у який переводити вузол при завантажені.
  • Адреса вузла мережі ModBus від 1 до 247.
  • Вхідний транспорт, до мережі якого належить вузол. Обирається із переліку вхідних транспортів підсистеми "Транспорти" OpenSCADA. Вказання символу "*" у якості транспорту робить цей вузол учасником будь якої мережі ModBus з обробкою запитів від будь якого транспорту.
  • Варіант протоколу ModBus, запити у якому має обробляти вузол, із переліку: Всі, RTU, ASCII, TCP/IP.
  • Вибір режиму, у даному випадку це режим "Дані".
  • Період обчислення даних у секундах. Вказує період обробки даних, які формуються для запитів, а саме: таблиці даних ModBus, програми обчислення даних та обслуговування посилання на дані OpenSCADA.
  • DAQ шаблон або мова прямої процедури. Передбачає обрання шаблону або мови прямої процедури для формування та обчислення таблиць даних ModBus, а також для обслуговування зовнішніх посилань на модель даних підсистеми "Збір Даних".