From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search

Властивості зв'язування та конфігурації

Ідентифікатор Ім'я Тип Опис
messCat Категорія повідомлень Рядок Категорія опрацьовуваних повідомлень, типово "al*:*".
messLim Обмеження повідомлень, кількість Цілий Максимальна кількість повідомлень у таблиці, типово 1000.
alArch Архіватор сигналів, "{ArhMod}.{Arh}" Рядок Архіватор з якого брати порушення, порожньо для всіх.
alarms.active Активний Логічний Вимкнути якщо виключено підтвердження, розширення за отримання фокусу та редагування взагалі — суто відображення.
hHdrVis Показувати заголовок: горизонтальний Логічний
vHdrVis Показувати заголовок: вертикальний Логічний
formDtTm Формат дати та часу (%Y-%m-%d %H.%M.%S[.%MS,%US]) Рядок Формат відображення часу порушення та підтвердження.
colms Стовпчики, за ',' (atm,qttm,nrmtm,lev,cat,mess,prm,dscr,dscrCust{N},alrm,cmnt) Рядок Визначити у потрібну послідовність та наповнення полів.
highLght Правила підсвітлення, {lev}{quitt}{act}:{color}:{font}:{fontColor} Текст Правила підсвітлення, де:
  • lev — рівень повідомлення [0...7];
  • quitt — ознака підтвердження (квітації) повідомлення [0|1];
  • act — ознака активності повідомлення [0|1];
  • color — колір фону рядка з повідомленням;
  • font — шрифт тексту рядка з повідомленням;
  • fontColor — колір тексту рядка з повідомленням.

Наприклад:

501:gray
401:red
101:yellow
511:gray:Arial 11 0 1
411:red:Arial 11 0 1
111:yellow:Arial 11 0 1
colDscrCustNames Перелік назв користувацьких полів, поділених ';' Рядок За підтримки користувацьких полів, та їх видимістю, тут наводяться їх назви.