From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search

Порушення — активне (alarmsAct)

1.1 GPLv2 * en, uk, ru Роман Савоченко

Елемент на рисунку 1.5 слугує для динамічного відображення активних порушень у табличному вигляді та із виділенням їх за кольором та текстом. Порушення отримуються із буферу поточних-активних порушень OpenSCADA. Фактично елемент реалізує функції примітиву "Протокол" для порушень та із розширенням можливостей.