From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search

ВВ шаблону

Ідентифікатор Ім'я Тип Режим Атрибут Конфігурація Значення
io UserPrt: Вихідний ВВ Об'єкт Вхід Не атрибут Змінна
tr UserPrt: Транспорт Об'єкт Вхід Не атрибут Змінна
tmOut Максимальний таймаут сповіщення, секунд Цілий Вхід Не атрибут Константа 5
messLev Рівень сповіщень, негативний для порушень Цілий Вхід Не атрибут Константа 1
messCat Категорія сповіщень, шаблон або регулярний вираз Рядок Вхід Не атрибут Константа al*:*
emailState Поточний стан сповіщення Ел.поштою Рядок Вихід Тільки читання Змінна
emailTrAddr Вихідний транспорт SMTP підключень, порожньо для вимкнення Рядок Вхід Не атрибут Константа Sockets.out_SMTP
emailAuth Автентифікація, порожньо для вимкнення Рядок Вхід Не атрибут Константа user:pass
emailSender Відправник Рядок Вхід Не атрибут Константа noreply@oscada.org
emailReceiver Адреса призначення одержувача Рядок Вхід Не атрибут Константа test@oscada.org
emailTopic Тема Ел.пошти Рядок Вхід Не атрибут Константа Повідомлення
emailMess Повідомлення Ел.пошти Рядок Вхід Не атрибут Константа
SMSState Поточний стан повідомлення SMS Рядок Вихід Тільки читання Змінна
SMSTrAddr Послідовний транспорт SMS, порожньо для вимкнення Рядок Вхід Не атрибут Константа Serial.out_SMS
SMSPin Пін-код SMS, порожньо для вимкнення Рядок Вхід Не атрибут Константа 1111
SMSTel Адреса одержувача SMS, номер телефону Рядок Вхід Не атрибут Константа +380XXXXXXXXX
SMSTextMd SMS у текстовому режимі, інакше PDU Логічний Вхід Не атрибут Константа 0
f_frq Частота обчислення функції, Гц Реальний Вхід Не атрибут Змінна 1000
f_start Прапорець запуску функції Логічний Вхід Не атрибут Змінна 0
f_err Помилка функції Рядок Вхід Не атрибут Змінна 0
f_stop Прапорець зупинки функції Логічний Вхід Не атрибут Змінна 0