From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search

У якості політики розробки цієї програми обрано "open source" принципи. Вибір цієї політики визначається потребою створення відкритої, надійної та загальнодоступної SCADA системи. Така політика дозволяє залучити до розробки, тестування, розвитку, розповсюдженню та використанню програми значну кількість розробників, ентузіастів та інших зацікавлених осіб з мінімізацією та розподілом зусиль та фінансових витрат.