From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search

Низькорівневе копіювання вмісту БД

Для переносу можна використати вибіркове копіювання таблиць БД з конфігурацією, шляхом: обрання об'єктів таблиць у об'єкті БД, виклику команди копіювання, обрання об'єкту нової БД та виклику команди вставки, про що читайте детальніше. Однак для цього треба знати структуру БД, про яку викладено за цим посиланням.