From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search

За потреби переносу об'єкту, з окремою властивістю БД або цілих бібліотек, операцію створення проміжної бібліотеки та подальше копіювання можна опустити. Достатньо у полі БД вказати раніш створену уніфікуючу або експортну БД та зберегти елемент.