From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search

Далі конфігурацію треба виокремити у уніфікуючі або експортні бібліотеки, якщо вона не може бути прямо збережена у БД. Окремі шаблони параметрів або параметри контролерів збору даних, візуальні елементи бібліотек віджетів та інше можна виокремити шляхом створення бібліотеки експорту або уніфікації відповідного елементу. Для наново створеної бібліотеки, у якості БД, треба вказати раніш створену уніфікуючу або експортну БД. Далі здійснюється копіювання потрібних елементів з початкової бібліотеки до уніфікуючої-експортної, за посередництвом стандартної функції копіювання. Після копіювання уніфікуючу-експортну бібліотеку треба зберегти.