From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search

Виокремлення потрібної конфігурації

У випадку якщо потрібна конфігурація міститься у загальній БД або БД стандартних бібліотек то попередньо треба здійснити виокремлення її у окрему БД. Виокремити конфігурацію можна або у окрему БД з Вашими бібліотеками або у експортну БД. Експортна БД, на різницю від бібліотечної, слугує тільки для переносу конфігурації та буде надалі видалена. У будь якому випаду, треба створити нову БД для потрібного типу БД, подібно до процедури підключення вище. Для переносу треба використати тип БД, який планується використати у новому проекті. Типово, для переносу краще використовувати тип БД SQLite, через просту процедуру копіювання. Однак, якщо використовувати мережеву СУБД, ця процедура може перетворитися у просте підключення бібліотечної або експортної БД у новому проекті.