From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search

Простий перенос БД з бібліотеками та конфігурацією

Якщо Ви врахували вищенаведені рекомендації та всі Ваші уніфіковані напрацювання містяться у окремій БД, то весь процес переносу буде полягати у копіюванні та підключені БД у новому проекті або у простому підключені цієї БД, для мережевих СУБД.