From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search

Завантаження

Для завантаження з отриманого "живого диску" треба перевантажити комп'ютер та на самому початку завантаження до стаціонарної ОС натиснути клавішу входу до меню завантаження BIOS та обрати там наш носій (рис.1). На різних комп'ютерах клавіша входу до меню завантаження може відрізнятися та бути однією з: "F8", "F9", "F10", "F11" або "F12". На деяких комп'ютерах змінити порядок завантаження можна тільки у самому BIOS.