From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search

At.png У процесі виконання встановлення можуть виникнути помилки, пов'язані з незадоволеними залежностями. При ручному встановлені із пакетів задовольняти їх треба буде вручну, подібно до встановлення пакетів OpenSCADA, або через менеджер пакетів дистрибутиву Linux. Випадки наявності проблем залежності можуть бути навіть при встановлені через пакетний менеджер, якщо використовується репозиторій OpenSCADA, який не відповідає дистрибутиву Linux або його версії, або-ж не підключено основні репозиторії пакетів самого дистрибутиву. У пакетному менеджері APT, для автоматичного розв'язання проблем зовнішніх залежностей, які виникли при ручному встановлені OpenSCADA, можна використовувати команду:

$ apt-get install -f