From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search

Для додання повідомлень рівня налагодження, або інших рівнів, до своєї процедури Ви можете використовувати наступні функції:

  • Загальне: SYS.message(), SYS.mess{Debug,Info,Note,Warning,Err,Crit,Alert,Emerg}() — для формування загальних повідомлень з довільною категорією, які переважно доступні для спостереження із загального інтерфейсу архівації та спостереження повідомлень (Рис. 4).
  • Загальне: SYS.*.messSys() — для формування системних повідомлень програми зі шляхом вузла у якості категорії та з читабельним шляхом перед повідомленням. Повідомлення будуть доступні для спостереження у відповідному інтерфейсі діагностики частини OpenSCADA (Рис. 5, 6, 7).
  • СВУ: this.mess{Debug,Info,Note,Warning,Err,Crit,Alert,Emerg}() — для формування системних повідомлень програми з категорією, як шлях віджету. Повідомлення будуть доступні для спостереження з інтерфейсу діагностики СВУ (Рис. 6, 7).