From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search

Потоковий контекст виконання процедур Збору Даних Ви можете спостерігати на відповідній сторінці об'єкту виконуваного контексту на кшталт: вкладка "Атрибути" логічного рівня параметрів (Рис. 1), вкладка "Обчислення" обчислювача заснованого на Java (Рис. 2) та подібне. Для додання деяких проміжних значень Ви можете тимчасово додати (або встановити режим атрибуту "Тільки для читання") та підключити деякі атрибути до шаблону або додати та прив'язати деякі ВВ до функції.