From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search

Другий спосіб засновано на абсолютному часі, тобто у циклі здійснюється порівняння з поточним часом, наприклад, у OpenSCADA це реалізується таким чином:

if(SYS.time() > tm_to)
{
    tm_to = SYS.time()+10; //Встановлення порогу очікування у 10 секунд більше за поточний час
    //Виконання інших дій з періодичністю 10 секунд
}