From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search

Модуль підсистеми "Збір даних (DAQ)"

Модуль цього типу призначено для отримання даних реального часу зовнішніх систем або їх формування, у обчислювачах, які реалізуються модулем.