From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search

У конструкторі кореневого об'єкту модуля, успадкованого від TModule, потрібно встановити основну інформацію модуля викликом функції void modInfoMainSet({Ім'я}, {Тип}, {Версія}, {Автори}, {Опис}, {Ліцензія}, {Джерело}), після ініціалізації швидкого посилання "mod" на кореневий об'єкт цього модуля.