From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search

Процедура створення нового зовнішнього модуля, на основі шаблону, багато в чому схожа на попередню процедуру та включає в себе кроки:

1. Отримання вихідних текстів проекту OpenSCADA. Для зовнішнього модуля у якості джерела шаблону можна використати будь-які файли OpenSCADA версії більш 0.9 оскільки із них потрібно скопіювати тільки теку "=Tmpl=" та декілька файлів для збірки.
2. Копіювання теки шаблону з ім'ям нового модуля "NewMod" (наприклад, для підсистеми "БД"). Створення та копіювання потрібних файлів для зовнішнього модуля. В подальшому інформаційні файли проекту "COPYING", "NEWS", "README", "AUTHORS" та "ChangeLog" потрібно заповнити згідно сутності нового модуля.
$ cp -r OpenSCADA/src/moduls/bd/=Tmpl= NewMod
$ touch NewMod/{NEWS,README,AUTHORS,ChangeLog}
$ cp OpenSCADA/I18N.mk NewMod/
3. Редагування інформації про модуль у файлі "module.cpp", аналогічно цьому пункту попереднього розділу.
4. Редагування конфігурації збірки модуля у файлі "Makefile.am", аналогічно цьому пункту попереднього розділу, окрім:
# Замість "db_NewMod_la_LDFLAGS = -module -avoid-version $(top_builddir)/src/liboscada.la"
db_NewMod_la_LDFLAGS = -module -avoid-version
# Замість "include ../../../../I18N.mk"
include I18N.mk
5. Редагування файлу конфігурації складальної системи "configure.ac":
"AC_INIT([DB.Tmpl],[0.0.1],[my@email.org])" — інформація про модуль: ім'я, версія та email проекту.
"AM_CONDITIONAL([TmplIncl],[test])" — AM_CONDITIONAL([NewModIncl],[test])
6. Встановлення пакету розробки OpenSCADA. У зв'язку з ти що модуль зовнішній та вихідні файли OpenSCADA потрібні тільки на першому етапі створення модуля то потрібно встановити пакет розробки OpenSCADA (openscada-devel), який містить заголовні файли та бібліотеки.
7. Тепер новий модуль можна скласти, після формування складальної системи:
$ autoreconf -if
$ ./configure
$ make