From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search
1. Створення оверлею "portage" зводиться до опису шляху для оверлейного дерева, тобто, у "/etc/make.conf" потрібно прописати рядок:
PORTDIR_OVERLAY="/usr/local/portage"
2. Створити теку "/usr/local/portage/dev-util/openscada/", потім завантажити файл архіву ebuild з офіційного сайту та розпакувати його у створеній теці.
$ cd /usr/local/portage/dev-util/openscada
$ wget http://ftp.oscada.org/OpenSCADA/Work/Gentoo/openscada.0.9-ebuild.tar.gz
$ tar -xzf openscada.0.9-ebuild.tar.gz
3. Потрібно вказати portage, що OpenSCADA дозволена для збірки на Вашій платформі. Для цього потрібно внести наступний рядок до файлу "/etc/portage/package.keywords":
dev-util/openscada
4. Перевірка: