From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search

Етапи збірки:

1. Створення теки для збірки програми:
$ mkdir ~/build; cd ~/build
2. Завантаження пакету з вихідними текстами. Може бути виконано у два способи:
  • завантаження тарболу з ftp/http-сервера проекту http://ftp.oscada.org/OpenSCADA та розпакування, наприклад так:
$ wget http://ftp.oscada.org/OpenSCADA/Work/openscada-0.9+r2537.tar.xz
$ wget http://ftp.oscada.org/OpenSCADA/Work/openscada-res-0.9+r2537.tar.xz
$ tar -xvf openscada-0.9+r2537.tar.xz
$ cd openscada-0.9+r2537
$ tar -xvf ../openscada-res-0.9+r2537.tar.xz
  • отримання дерева вихідних текстів із SVN-репозиторія проекту:
$ svn co http://oscada.org/svn/trunk/OpenSCADA/
$ cd OpenSCADA
3. Обрання типу збірки:
  • бінарні файли в одному пакеті:
$ ln -s data/debian debian
  • бінарні файли модулів в окремих пакетах:
$ ln -s data/debian_mod debian
4. Задоволення залежностей проекту OpenSCADA для складання, відповідно до вимог. Аргументи команди "configure" можна вказати у файлі "debian/rules".
5. Збірка:
  • збірка з початку:
$ dpkg-buildpackage -rfakeroot
  • пропустити збірку та переупакувати, зручно під час налаштування "debian/rules":
$ fakeroot debian/rules binary
$ fakeroot debian/rules build
6. Пакети готові та доступні у теці рівнем вище.