From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search

Етапи приготування дерева вихідних текстів до складання:

1. Створення директорії для складання проекту:
$ mkdir ~/projects; cd ~/projects
2. Завантаження пакету з вихідними текстами. Може бути виконано у два способи:
  • завантаження тарболу з ftp/http-сервера проекту http://ftp.oscada.org/OpenSCADA та розпакування, наприклад так:
$ wget http://ftp.oscada.org/OpenSCADA/Work/openscada-0.9+r2537.tar.xz
$ wget http://ftp.oscada.org/OpenSCADA/Work/openscada-res-0.9+r2537.tar.xz
$ tar -xvf openscada-0.9+r2537.tar.xz
$ cd openscada-0.9+r2537
$ tar -xvf ../openscada-res-0.9+r2537.tar.xz
  • отримання дерева вихідних текстів із SVN-репозиторія проекту:
$ svn co http://oscada.org/svn/trunk/OpenSCADA/
$ cd OpenSCADA
3. Задоволення залежностей проекту OpenSCADA для складання, відповідно до вимог.
4. Генерація складальної системи, при завантажені із SVN-репозиторія:
$ autoreconf -ivf