From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search

Фізичний та логічний-віртуальний збір даних

Q: Де і як виконувати додаткову логічну обробку атрибутів параметрів, включаючи логічне зв'язування у одному об'єкті?
Re: Будь яка математична обробка атрибутів параметрів може виконуватися у обчислювальних об'єктах контролеру (модулях підсистемі "Збір даних"), наприклад, у блоковому обчислювальному контролері (DAQ.BlockCalc) та об'єкті контролеру ґрунтованому на Java-подібній мові (DAQ.JavaLikeCalc). Крім того, обробка може здійснюватися на логічному рівні параметрів (DAQ.LogicLev) у модулях підсистеми "Збір даних", спеціально для цього передбачених (які працюють за шаблонами параметрів) або які містять вбудовану реалізацію механізму шаблонів параметрів. Тобто користувач може формувати параметри з потрібною структурою та алгоритмом після-обробки, формуючи логічно пов'язані об'єкти. Частина обробки може виконуватися безпосередньо при візуалізації (UI.VCAEngine). Щодо збору даних в цілому дивіться у документі.