From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search

У випадку з підсистемою "Збір Даних", резервування даних (рис.12) виконує функції:

  • Резервування механізму збору даних. Зазвичай ця функція реалізується без особливих механізмів, шляхом простого запуску паралельних резервних станцій з однаковою конфігурацією та працюючих незалежно. Однак, у випадку виконання станцією функції ПЛК, така поведінка недозволена з причини одночасної видачі керуючих дій та відсутності синхронізації даних обчислювачів.
  • Компенсація втрати даних на час недоступності вузла за рахунок архіву резервного. Передбачено два механізми компенсації. Перший та основний механізм здійснює завантаження ділянок архіву з резервної станції під час запуску станції загалом або окремих об'єктів контролерів. Ділянка архіву запитується з моменту останнього запису у локальному архіві та по поточний час. Глибина запиту, при цьому, обмежується визначенням граничного часу в конфігурації резервування. Другий, доповнюючий механізм, здійснює заповнення "дірок" у архіві значень, під час фактичного запиту користувача до цих даних. Такий підхід, з одного боку, дозволяє здійснити прогнозовану за часом синхронізацію при старті, а з іншого боку, фактично виключає втрату даних при умові роботи хоча б однієї станції на протязі всього робочого часу.
  • Розподіл навантаження по збору даних між вузлами. При створені складних розподілених систем може виявитися важливим питання прогнозування та оптимізації загальної продуктивності системи. Враховуючи такі завдання, механізм резервування передбачає виконання завдань збору даних окремих джерел (об'єктів контролерів OpenSCADA) тільки на одній станції. При цьому, завдання решти станцій переходять в режим синхронізації даних зі станцією, що виконується. У випадку втрати зв'язку зі станцією, що виконується, запускається завдання локального збору даних. Передбачено, також, можливість оптимального розподілу навантаження виконання задач збору даних групи об'єктів контролерів, між станціями.
  • Оптимізація навантаження на зовнішні джерела даних за рахунок запиту (обміну) даних у зовнішнього джерела тільки одним вузлом. На практиці часто зустрічаються високо-навантажені джерела даних, або інтерфейси доступу до джерел даних, для яких навіть збір даних однією станцією може бути проблемою і вимагатиме зниження періодичності збору, тобто якості даних. Механізм резервування, крім розподілу навантаження між станціями за описаною вище схемою, дозволяє зняти додаткове навантаження на джерело даних та його інтерфейси, тим самим підвищивши якість даних. Запис до атрибуту резервного об'єкту контролеру призводить до відправки запиту модифікації на основний, тобто — через основний.
  • Запобігання деякої різниці даних на різних вузлах, пов'язане з незбігом моментів часу при незалежному зборі даних окремими вузлами, здійснюється шляхом отримання даних зі станції з активним об'єктом контролера. У системах високої звітності з резервуванням має бути виключено, або зведено до мінімуму, розходження у даних на різних станціях, що передбачає реальний збір даних однією станцією та синхронізацію з цими даними інших станцій.