From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search

Резервування джерел даних

Резервування загалом, та джерел даних зокрема, слугує для підвищення загального рівня відмовостійкості рішення шляхом включення дублювальних вузлів до спільної роботи з основним вузлом. У випадку відмови основного вузла відбувається підхоплення функцій основного вузла резервним. Часто, схема резервування може працювати і у режимі розподілу навантаження між вузлами, що спільно працюють.