From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search

На рисунку 9 наведено зображення вкладки конфігурації шаблону параметрів підсистеми "Збір Даних" у вигляді таблиці з конфігурацією входів/виходів та тексту програми користувацького програмування.