From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search

Логіку роботи логічного рівня параметрів можна записати наступним чином:

  • Параметр зв'язується з шаблоном, із якого отримується структура атрибутів, відповідно до функції шаблону.
  • Виконується зв'язування об'єкту функції параметру з функцією із шаблону.
  • Формується структура зв'язків відповідно до шаблону функції. Виходячи із структури зв'язків формується форма зв'язування параметру та користувачем встановлюються зв'язки.
  • При доступі до атрибутів отриманого параметра здійснюється перевірка на наявність прямого зв'язку. У випадку наявності прямого зв'язку, запит переспрямовується за цим зв'язком, інакше, значення береться із об'єкту функції параметру.
  • Паралельно працює обчислювання функції шаблону за об'єктом функції параметрів. При цьому, перед обчисленням здійснюється читання значень за зв'язками, а після обчислення запис змін за цими зв'язками.