From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search

Виходячи із цього зображення видно, що параметри контролеру логічного рівня виконують функцію віддзеркалення інших параметрів підсистеми "Збір Даних" (на прикладі параметрів 1 та 4) та довільне формування параметрів на основі шаблонів 1, 2 та інших параметрів підсистеми "Збір Даних" (на прикладі параметрів 2, 3 та 5).