From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search

Згідно до діаграми вище, ми отримуємо наступну поведінку пасивного механізму:

  • об'єкт джерела даних здійснює періодичні сеанси зв'язку із атрибутом параметру DAQParamAttributeArch::setVal() для передачі своїх даних та отримання команд дій;
  • об'єкт SCADA-системи надсилає запит останнього значення атрибуту параметра DAQParamAttribute::getVal() та отримує збережене локально значення попереднього сеансу зв'язку джерела даних.