From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search

Джерела даних характеризуються великим розмаїттям, яке можна умовно поділити на три групи:

  • Джерела "сирих" даних, які надають код АЦП або рівні дискретних сигналів, а також які включають простішу обробку. Зазвичай, це модулі розосередженого ПУО або простіші промислові програмовані логічні контролери (ПЛК).
  • Потужні промислові ПЛК, що мають значні обчислювальні потужністю та можливості формування складних параметрів з різною структурою.
  • Локальні або супутні джерела даних. Наприклад, ПУО у вигляді плат розширення, а також дані апаратного та програмного оточення в якому функціонує система.