From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search

Збір даних SCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)-системи є її невід'ємною частиною, яка займається отриманням даних із джерел різноманітного походження. Природа даних, з якими працює SCADA, характеризується сигналами базових типів значень (цілі, реальні, логічні та рядок). Сигнали змінюються у часі та мають історією — життя. У теорії управління технологічними процесами (ТП), під сигналом мається на увазі значення давача установки ТП у коді АЦП — "сирий" сигнал, або у реальному значені — інженерний. Сигнали можуть поєднуватися у групи за смисловим навантаженням, які часто називаються параметрами або комплексним тегом. Наприклад, розвинуті джерела даних можуть надавати структури параметрів із визначеним набором пов'язаних сигналів. Крім безпосередньо збору даних, до функції цього механізму також входить і передача дій на виконавчі пристрої управління ТП, зазвичай це: засувки, насоси та регулюючі клапани. Сукупно, це обладнання отримало назву — Пристрій Узгодження із Об'єктом (ПУО).