From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search

Цілі проекту — дійсність

Основними цілями, які переслідує проект, є:

  • відкритість — переважно GPL v.2;
  • масштабованість, гнучкість, розширюваність — модульність, багатопотоковість та внутрішня динамічність;
  • виконавча надмірність — резервування;
  • доступність — відкриті вихідні тексти; багатомовність; динамічна багатомовність; автоматичне складання архівів, пакетів, живих дисків, ...; складання та виконання на Linux оточеннях у широкому віковому діапазоні, від 2002 року по сучасні;
  • надійність — практичні застосування, швидке вирішення проблем;
  • безпечність — розподіл прав, SSL;
  • багато-платформеність — x86_32, x86_64, ARM, Web, Android, QNX;
  • єдиний, уніфікований, зручний, динамічний та розвинутий інтерфейс користувача — Qt, Web, прозоре та багаторівневе віддалене динамічне керування;
  • широке коло джерел даних — уніфіковані, плати збору даних та низькорівневі шини, створені у оточені OpenSCADA.