From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Modules/System and the translation is 100% complete.

Other languages:
English • ‎российский • ‎українська
Модуль Ім'я Версія Ліцензія Джерело Мови Платформи Тип Автор Опис
System Збір даних ОС 2.3 GPL2 daq_System.so en,uk,ru,de x86,x86_64,ARM DAQ Роман Савоченко Надає збір даних із ОС. Підтримуються джерела даних ОС Linux: HDDTemp, Sensors, Uptime, Memory, CPU, ДБЖ та інше.

Модуль є своєрідним шлюзом між OpenSCADA та ОС(операційною системою). Модуль отримує дані із різних джерел даних ОС та дозволяє керувати компонентами ОС.

Модуль надає можливість автоматичного пошуку підтримуваних та активних джерел даних із створенням параметрів для доступу до них, а також реалізацію функції горизонтального резервування, а саме спільної роботи з віддаленою станцією цього-ж рівня.

1 Об'єкт контролера даних

Для додання джерела даних ОС створюється та конфігурується об'єкт контролера у OpenSCADA. Приклад вкладки конфігурації об'єкта контролера цього типу зображено на рис.1.

Рис.1. Вкладка конфігурації об'єкту контролеру.

За допомогою цієї вкладки можна встановити:

 • Стан об'єкту контролеру, а саме: Статус, "Включений", Запущений" та ім'я БД, яка містить конфігурацію.
 • Ідентифікатор, ім'я та опис контролеру.
 • Стан, у який переводити об'єкт контролеру при завантажені: "Включений" та "Запущений".
 • Автоматичний пошук активних джерел даних та створення параметрів для них, для режимів: "Ручний", "Швидкі джерела", "Повільні джерела", "Всі джерела".
 • Ім'я таблиці для зберігання конфігурації параметрів об'єкту контролеру.
 • Політика планування та пріоритет задачі збору даних.

2 Параметри

Модуль System надає тільки один тип параметрів — "Всі параметри". Додатковими конфігураційними полями параметрів цього модуля (рис.2) є:

 • частина системи;
 • додатковий (залежить від джерела даних).
Рис.2. Вкладка конфігурації параметру.

В таблиці нижче наведено перелік підтримуваних джерел даних ОС, значення додаткового конфігураційного поля та атрибути параметрів.

Джерело даних Значення додаткового конфігугаційного поля Атрибути параметру Вимоги
Процесор (CPU) Ім'я/номер процесору. Може містити значення номеру процесору або бути "Взагалі" за всіма процесорами <gen>.
 • [real] load: Завантаження (%)
 • [real] sys: Система (%)
 • [real] user: Користувач (%)
 • [real] idle: Бездія (%)
Пам'ять (MEM) Не використовується
 • [dec] free: Вільно (кБ);
 • [dec] total: Усього (кБ);
 • [dec] use: Використано (кБ);
 • [dec] buff: Буфера (кБ);
 • [dec] cache: Кеш (кБ);
 • [dec] sw_free: Своп вільно (кБ);
 • [dec] sw_total: Своп усього (кБ);
 • [dec] sw_use: Своп використано (кБ).
Сенсори (sensors) Не використовується Атрибути визначаються сенсорами, доступними на материнській платі. Для кожного сенсору створюється окремий атрибут. Для роботи використовується бібліотека libsensors або програма mbmon. Більш пріоритетною у використанні є бібліотека libsensors, оскільки mbmon має проблеми на багатоядерних архітектурах.
Температура HDD (hddtemp) Диск. Доступні у системі диски.
 • [string] disk: Ім'я;
 • [string] ed: Одиниця виміру;
 • [real] t: Температура.
Має бути встановлена, сконфігурована та запущена як сервіс програма hddtemp.
Час роботи (uptime) Час роботи:
 • Система;
 • Станція.
 • [dec] full: Секунди повністю;
 • [dec] sec: Секунди;
 • [dec] min: Хвилини;
 • [dec] hour: Години;
 • [dec] day: Дні.
HDD Smart (hddsmart), повільний Диск. Доступні в системі диски. Атрибути визначаються SMART-полями, доступними для визначеного диску. Для кожного поля створюється окремий атрибут. Має бути встановлена та доступна утиліта smartctl.
Статистика HDD (hddstat) Диск або розділ. Доступні в системі диски та розділи.
 • [real] rd: Прочитано (Б), скид на значенні 2.212;
 • [real] rdSp: Швидкість читання (Б/с);
 • [real] wr: Записано (Б), скид на значенні 2.212;
 • [real] wrSp: Швидкість запису (Б/с).
Статистика мережі (netstat) Мережевий інтерфейс. Мережеві інтерфейси доступні у системі.
 • [real] rcv: Прийнято (Б), скид на значенні 4.39;
 • [real] rcvSp: Швидкість отримання (Б/c);
 • [real] trns: Передано (Б), Скид на значенні 4.39;
 • [real] trnsSp: Швидкість передачі (Б/c).
ДБЖ (NUT) (ups), повільний ДБЖ. Доступні в системі та мережі ДБЖ. Атрибути визначаються доступними у ДБЖ властивостями. Для кожної властивості створюється окремий атрибут. У системі або мережі (не виявляється автоматично та адресу треба визначати прямо) має бути доступним демон NUT "upsd".
Файлова система (FS) Файлові Системи. Підключені файлові системи.
 • [real] total: Разом (ГБ);
 • [real] used: Використано (ГБ);
 • [real] free: Вільно (ГБ);
 • [dec] totalN: Разом файлових вузлів;
 • [dec] usedN: Використано файлових вузлів;
 • [dec] freeN: Вільно файлових вузлів.
Сенсори Qt (QSensor) Тип сенсора з переліку, який визначається джерелом та у якому може бути: QAccelerometer, QAmbientLightSensor, QCompass, QIRProximitySensor, QLightSensor, QMagnetometer, QOrientationSensor, QProximitySensor, QRotationSensor, QTapSensor.
 • [string] st: Стан;
 • [bool|dec|real|string] pr{N}: Властивість {N}.