From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Modules/SoundCard and the translation is 100% complete.

Other languages:
English • ‎российский • ‎українська
Модуль Ім'я Версія Ліцензія Джерело Мови Платформи Тип Автор Опис
SoundCard Звукова карта 0.8 GPL2 daq_SoundCard.so en,uk,ru,de x86,x86_64,ARM DAQ Роман Савоченко Надає доступ до звукової карти.

Цей модуль призначено для надання даних зі входів звукових карт системи. Модуль засновано на багатоплатформеній бібліотеці роботи зі звуком PortAudio (http://www.portaudio.com). Особливістю цієї бібліотеки є уніфіковане API, яке дозволяє легко адаптувати цей модуль для роботи на різних платформах та навіть з різними підсистемами звуку на одній платформі.

Структура модуля полягає у відображені об'єкту "Контролер" підсистеми "Збір даних" на окремий пристрій вводу звуку, доступний у системі. А об'єкт "Параметр" підсистеми "Збір даних" відображає окремий канал, доступний у пристрою вводу звуку, на атрибут "val". Більш функціональним є використання атрибуту "val" спільно із архівом або хоча-б його буфером. У випадку включення архівування дані каналу звукового вводу поміщаються до буферу архіву пакетами з частотою вибірки даних пристрою вводу, що дозволяє виконувати подальші операції над цими даними. Крім того, останнє значення пакету встановлюється як поточне значення атрибуту. У випадку відсутності архіву здійснюється тільки операція розташування останнього значення пакету як поточне значення атрибуту.

Також модулем реалізуються функції горизонтального резервування, а саме спільної роботи з віддаленою станцією цього-ж рівня.

1 Об'єкт контролеру даних

Для додання пристрою вводу звуку створюється та конфігурується об'єкт контролеру у OpenSCADA. Приклад вкладки конфігурації об'єкту контролеру цього типу зображено на рисунку 1.

Рис.1. Вкладка конфігурації об'єкту контролеру.

За допомогою цієї вкладки можна встановити:

 • Стан об'єкту контролеру, а саме: Статус, "Включений", "Запущений" та ім'я БД, яка містить конфігурацію.
 • Ідентифікатор, ім'я та опис контролеру.
 • Стан, у який переводити об'єкт контролеру при завантажені: "Включений" та "Запущений".
 • Ім'я таблиці БД, у якій зберігати параметри цього об'єкту контролеру.
 • Пристрій карти з переліку доступних.
 • Частота вибірки значень карти у Герцах.
 • Тип значення вибірки з переліку: "Реальний 32", "Цілий 32" та "Цілий 16".

2 Параметри

Для додання каналу пристрою вводу звуку створюється та конфігурується параметр об'єкту контролера у OpenSCADA. Приклад вкладки конфігурації параметру цього типу зображено на рисунку 2.

Рис.2. Вкладка конфігурації параметру.

За допомогою цієї вкладки можна встановити:

 • Тип параметру та вказати стан параметру "Включений".
 • Ідентифікатор, ім'я та опис параметру.
 • Стан, у який переводити параметр при завантажені: "Включений".
 • Канал пристрою вводу звука з переліку доступних каналів.

Вкладка атрибутів параметру має вигляд, представлений на рисунку 3, а вкладка значень архіву атрибуту "val" представлено на рисунку 4.

Рис.3. Вкладка атрибутів параметру.
Рис.4. Вкладка значень архіву атрибуту "val".