From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Modules/Sockets and the translation is 95% complete.

Other languages:
English • ‎российский • ‎українська
Модуль Ім'я Версія Ліцензія Джерело Мови Платформи Тип Автор Опис
Sockets Сокети 3.2 GPL2 tr_Sockets.so en,uk,ru,de x86,x86_64,ARM Транспорт Роман Савоченко, Максим Кочетков Надає транспорт заснований на сокетах. Підтримуються мережеві та UNIX сокети. Мережевий сокет підтримує TCP, UDP та RAWCAN протоколи.

Модуль надає до програми підтримку транспортів, заснованих на сокетах. Підтримуються вхідні та вихідні транспорти, основані на мережевих сокетах TCP, UDP, UNIX та RAWCAN.

Додати нові вхідні та вихідні сокети можна за посередництвом конфігурації транспортної підсистеми у будь якому конфігураторі OpenSCADA.

1 Вхідні транспорти

Сконфігурований та запущений вхідний транспорт відкриває серверний сокет для очікування підключення клієнтів, крім ініціативного підключення. У випадку з UNIX сокетом створюється файл UNIX сокету. Сокети TCP та UNIX є багатопотоковими, тобто при підключені клієнту до сокетів цих типів створюється клієнтський сокет та новий потік, у якому відбувається обслуговування клієнту. Серверний сокет, на цей час, переходить до очікування запитів від нового клієнту. Таким чином досягається паралельне обслуговування клієнтів. RAWCAN сокет здійснює прийом CAN кадрів з інтерфейсу згідно до налаштованому фільтру.

Кожний вхідний транспорт пов'язується з одним з доступних транспортних протоколів, якому передаються вхідні повідомлення. Разом з транспортним протоколом підтримується механізм об'єднання шматків розрізнених при передачі запитів.

Діалог конфігурації вхідного сокету зображено на рисунку 1.

Рис.1. Діалог конфігурації вхідного сокету.

This dialog allows you to set:

 • State of the transport, that is: status, "Running", name of the database (containing the configuration) and information about the active connections.
 • Identifier, name and description of the transport.
 • Address of the transport. The format of the address is listed in the table below.
 • Selecting of the transport protocols.
At.png Empty value of the protocols selection switches the transport mode to creating the associated output transports for each connection to that input.
The associated output transports mode for the input transport demands for presence some external for the transport procedure, which serve as the protocol and which must go through all the associated output transports and do requests to read or write-read.
At.png The procedure missing will necessarily come to growing the associated output transports by miss an essence, which stops transports with closed connections and the ability to next remove the stopped output transports by this input.
 • State "Running", in which the transport must be switched at start up.
 • Priority of the transport tasks .
 • Maximum segment size (MSS), for limit the transmitted packages size (segments TCP) on bad link channels. Set to 0 for disabling the user limit for size.
 • Input buffer size, Queue length of the sockets, Maximum number of clients and Maximum number of clients per host.
 • Keep alive requests — closing the connection after specified number of the requests. Zero value for disabling — never closes.
 • Keep alive timeout, seconds — closing the connection after missing requests within a specified time. Zero value for disabling — never closes.
At.png Disabling this feature is not recommended because the TCP/IP network property does not guarantee the server notification about the disconnection, say in the event of a power failure on the client. As a result, the opened client connections can remain forever, and when the limit is reached the server will stop accepting new ones!

Особливості формування адреси вхідних сокетів приведено у таблиці нижче:

Тип сокету Адреса
TCP

[TCP:]{addr}:{port}:{mode}
де:

 • addr — адреса відкриття сокету, порожня або "*" адреса відкриває сокет на всіх інтерфейсах. Допускаються як символьне, так й IPv4 "127.0.0.1" або IPv6 "[::1]" представлення адреси.
 • port — мережевий порт на якому відкривається сокет, можливе вказання символьного ім'я порту відповідно до /etc/services.
 • mode — режим роботи вхідного сокету:
  • 0 — примусово розривати з'єднання після сеансу прийом-відповідь.
  • 1(типово) — не розривати з'єднання, тільки з урахуванням параметрів KeepAlive.
  • 2 — ініціативне підключення. Включає режим ініціативи підключення цього вхідного транспорту до віддаленого хосту (адреса замість локального) та перехід у режим очікування запитів від цього хосту. Значення "Keep alive час очікування" використовується як таймаут перепідключення даного транспорту за відсутності активності з метою відновлення можливо втраченого підключення.

Приклад: "TCP::10001:1" — TCP-сокет доступний на всіх інтерфейсах, відкритий на порту 10001 та з'єднання не розриває.

UDP

UDP:{addr}:{port}
де:

 • addr — теж що й у TCP;
 • port — теж що й у TCP.

Приклад: "UDP:localhost:10001" — UDP-сокет доступний тільки на інтерфейсі "localhost" та відкритий на порту 10001.

RAWCAN

RAWCAN:{if}:{mask}:{id}
де:

 • if — ім'я CAN інтерфейсу;
 • mask, id — маска та ідентифікатор фільтрації CAN кадрів.

Приклад: "RAWCAN:can0:0:0" — приймати всі CAN кадри на інтерфейсі "can0".

UNIX

UNIX:{name}:{mode}
де:

 • name — ім'я файлу UNIX сокету;
 • mode — те саме, що у TCP.

Приклад: "UNIX:/tmp/oscada:1" — UNIX-сокет доступний через файл "/tmp/oscada" та з'єднання не розриває.

RAWCAN має деякі особливості у формуванні посилки, а саме:

 • ідентифікатор отриманого CAN фрейму розташовується у відправнику (sender), а дані у полі запиту (request);
 • ознакою розширеного ідентифікатору-відправника є наявність старшого біту (0x80000000).

2 Вихідні транспорти

Сконфігурований та запущений вихідний транспорт відкриває з'єднання з вказаним сервером. При розриві з'єднання вихідний транспорт зупиняється. Для відновлення з'єднання транспорт треба знову запустити, що всі протоколи роблять автоматично.

Транспорт підтримує пряме визначення декількох адрес серверу та опрацювання всіх IP-адрес у які резолвиться символьна адреса, що дозволяє будувати вертикальне резервування безпосередньо транспортом, який буде автоматично підключатися до першого доступного серверу.

Головну вкладка сторінки конфігурації вихідного сокету зображено на рисунку 2.

Рис.2. Головна вкладка сторінки конфігурації вихідного сокету.

За допомогою цього діалогу можна встановити:

 • Стан транспорту, а саме: статус, "Виконується" та ім'я БД, яка містить конфігурацію.
 • Ідентифікатор, ім'я та опис транспорту.
 • Адреса транспорту. Формат адреси описано у таблиці нижче.
 • Стан "Виконується", у який переводити транспорт при запуску.
 • Максимальний розмір сегменту (MSS) для обмеження розміру пакетів що відправляються (сегментів TCP) на поганих каналах зв'язку. Встановити у 0 для зняття користувацького обмеження розміру.
 • Інтервали часу підключення у форматі "{conn}:{next}[:{rep}]", де:
  • conn — максимальний час очікування відповіді підключення, у секундах;
  • next — максимальний час очікування продовження відповіді, у секундах;
  • rep — мінімальний час затримки наступного запиту, в секундах.
Може бути пріоритетно визначено другим глобальним аргументом поля адреси, на кшталт "localhost:123||5:1".
 • Спроб запиту транспортом та протоколом, для повних запитів.
Може бути пріоритетно визначено третім глобальним аргументом поля адреси, на кшталт "localhost:123||5:1||3".

Адреса вихідних сокетів різного типу формуються наступним чином:

Тип сокету Адреса
TCP/UDP

[TCP:]{addr}[,{addrN}]:{port}
UDP:{addr}[,{addrN}]:{port}
де:

 • addr — адреса до якої здійснюється підключення. Допускається як символьне так й IPv4 "127.0.0.1" або IPv6 "[::1]" представлення адреси.
 • port — мережевий порт до якого здійснюється підключення. Можливе вказання символьного ім'я порту відповідно до /etc/services.

Приклад: "TCP:127.0.0.1:7634" — підключення з портом 7634 на хості 127.0.0.1.

RAWCAN

RAWCAN:{if}:{mask}:{id}
де:

 • if — ім'я CAN інтерфейсу;
 • mask, id — маска та ідентифікатор CAN кадрів.

Приклад: "RAWCAN:can0:0:0" — приймати всі CAN кадри на інтерфейсі "can0".

UNIX

UNIX:{name}
де:

 • name — ім'я файлу UNIX сокета.

Приклад: "UNIX:/tmp/oscada" — з'єднатися з UNIX-сокетом через файл "/tmp/oscada".

RAWCAN має деякі особливості у формуванні посилки, а саме:

 • надсилання CAN фреймів (прозоро) до транспорту здійснюється у вигляді структури struct can_frame. Розмір структури 16 байт, де: 4 байти — ідентифікатор, 4 байти — довжина, 8 байтів — дані. Наприклад, посилка: 15 CD 5B 07 08 00 00 00 11 12 13 14 15 16 17 18. Де:
  • ідентифікатор: 123456789 (0x75BCD15) => 15 CD 5B 07, додати 0x80 у останньому байті якщо потрібен розширений;
  • довжина: 08 00 00 00 (вісім байтів);
  • дані: 11 12 13 14 15 16 17 18.