From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Modules/MySQL and the translation is 100% complete.

Other languages:
English • ‎российский • ‎українська
Модуль Ім'я Версія Ліцензія Джерело Мови Платформи Тип Автор Опис
MySQL БД MySQL 3.5 GPL2 bd_MySQL.so en,uk,ru,de x86,x86_64,ARM БД Роман Савоченко Модуль БД. Надає підтримку СУБД MySQL.

Модуль надає до OpenSCADA підтримку СУБД MySQL, яка є потужною реляційною та багатоплатформеною Системою Управління БД, доступною за вільною ліцензією. Чинним розробником СУБД MySQL є Корпорація Oracle. Повністю вільною реалізацією MySQL є проект MariaDB. Модуль засновано на бібліотеці API СУБД MySQL, на мові "С". Модуль дозволяє виконувати дії над базами даних, таблицями та вмістом таблиць.

1 Операції над БД

Підтримуються операції відкриття та закриття БД, з можливістю створення нової БД при відкритті та видалення існуючої при закритті. У термінах підсистеми "БД" OpenSCADA, відкриттям БД є її реєстрація для наступного використання програмою. Також, підтримується операція запиту переліку таблиць у БД.

СУБД MySQL адресується рядком наступного типу: "{host};{user};{pass};{db};{port}[;{u_sock}[;{charset-collation}[;{tms}]]]". Де:

 • host — ім'я хосту на якому працює сервер СУБД MySQL;
 • user — ім'я користувача БД;
 • pass — пароль користувача для доступу до БД;
 • bd — ім'я БД;
 • port — порт, який слухає сервер БД (по замовченню 3306);
 • u_sock — ім'я UNIX-сокету, у випадку локального доступу до СУБД (/var/lib/mysql/mysql.sock);
 • charset-collation-engineтаблиця символів, режим порівняння та рушій сховища БД для "CREATE DATABASE" та "SET";
 • tms — таймаути MySQL у форматі "{connect},{read},{write}" та секундах, значення по замовченню "10,5,5".

У випадку локального доступу до СУБД, у межах одного хосту, треба використовувати UNIX сокет, наприклад: ";user;password;OpenSCADA;;/var/lib/mysql/mysql.sock;utf8-utf8_general_ci-MyISAM;5,2,2"

У випадку віддаленого доступу до СУБД треба використовувати ім'я хосту та порт серверу СУБД, наприклад: "server.nm.org;user;password;OpenSCADA;3306"

2 Операції над таблицею

Підтримуються операції відкриття, закриття таблиці, з можливістю створення нової таблиці при відкритті та видалення існуючої при закриті, а також запит структури таблиці.

3 Операції над вмістом таблиці

 • сканування записів таблиці;
 • запит значень визначених записів;
 • встановлення значень визначених записів;
 • видалення записів.

API підсистеми "БД" передбачає доступ до вмісту таблиці за значенням ключового(их) полів. Так, операція запиту запису передбачає попереднє встановлення ключових стовпчиків об'єкту TConfig, за яким буде здійснено запит. Створення нового запису(рядка) здійснюється операцією встановлення значень запису, який відсутній.

Модуль дозволяє динамічно міняти структуру таблиць БД MySQL. Так, у випадку невідповідності структури таблиці та структури запису що встановлюється, структуру таблиці буде приведено до потрібної структури запису. У випадку запиту значень запису та невідповідності структур запису і таблиці, буде отримано тільки значення загальних елементів запису та таблиці. Модуль не відстежує послідовності розташування елементів запису та структури таблиці!

Модулем реалізується механізм підтримки багатомовних текстових змінних. Для полів із багатомовною текстовою змінною створюються стовпчики окремих мов у форматі "{lang}#{FldID}" (en#NAME). При цьому, базовий стовпчик містить значення для базової мови. Стовпчики окремих мов створюються за потреби, у момент збереження до БД та при виконанні OpenSCADA у відповідній локалі. У випадку відсутності значень для конкретної мови буде використано значення для базової мови.

Типи елементів БД MySQL наступним чином відповідають типам елементів OpenSCADA:

Типи полів OpenSCADA Типи полів СУБД MySQL
TFld::String char(n), text, mediumtext
TFld::Integer int(n), DATETIME [для полів з ознакою TFld::DateTimeDec]
TFld::Real double(n,m)
TFld::Boolean tinyint(1)

4 Доступ до БД

СУБД MySQL містить потужний механізм розподілу доступу, який полягає у вибірковому зазначені доступу користувача БД до окремих SQL-команд. У таблиці нижче перелічено операції над БД та потрібний доступ до команд цих операцій.

Операція SQL-команди
Створення БД та таблиць CREATE
Видалення БД та таблиць DROP
Додання записів INSERT
Видалення записів DELETE
Отримання значень записів SELECT
Встановлення значень записів UPDATE
Маніпуляція структурою таблиці ALTER

Коротко розглянемо процедуру первинного налаштування серверу MySQL з метою підключення до нього за допомогою цього модуля:

 • Встановлення серверу СУБД MySQL у вигляді пакету або збірки.
 • Запуск серверу СУБД, якщо не запустився одразу:
$ service mysqld start
 • Встановлення потрібного пароля для системного користувача "root":
$ mysqladmin -u root password '123456'
 • Підключення до серверу СУБД локально та за допомогою даного модуля, ввівши адресу БД "localhost;root;123456;test;;;utf8"
 • Дозвіл зовнішнього доступу:
 • my.cnf: Змінюємо значення "bind-address" на "0.0.0.0" для доступу з усіх інтерфейсів.
 • Підключаємося до СУБД локально, для управління користувачами:
$ mysql -u root -p
 • Отримання переліку користувачів: "SELECT Host,User,Password FROM mysql.user;"
 • Додання користувача: "CREATE USER 'newuser'@'%' IDENTIFIED BY 'password';"
 • Видалення користувача: "DROP USER 'newuser'@'%’;"
 • Змінна паролю: "UPDATE mysql.user SET Password=PASSWORD('newpass') WHERE User='newuser';"
 • Встановлення користувачу всіх прав: "GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'newuser'@'%';"
 • Застосування привілеїв: "FLUSH PRIVILEGES;"

5 Продуктивність СУБД

Вимірювання продуктивності СУБД здійснювалося тестом "БД" модуля тестів "SystemTests", шляхом виконання операцій над записами структурою: "name char (20), descr char (50), val double (10.2), id int (7), stat bool, reqKey string, reqVal string".

Operations for 1000 records, seconds Nokia N800, MySQL 5.0.89 MyISAM WLAN

AMD Turion L625 1.6, 2G, MySQL
[5.0.51 MyISAM 100Base-TX; WLAN];
[5.1.62 MyISAM local; 100Base-TX];
[5.5.41 MyISAM local; InnoDB; MyISAM 100Base-TX; InnoDB]

Intel(R) Core(TM) i3 CPU 1.33GHz, 3G, HDD
[5.5.49 MyISAM 100Base-TX; InnoDB]

Creating: 4.53 [1.1; 3.6]; [0.7; 1.00]; [0.57; 0.73; 2.1; 2.0] [1.68; 1.56]
Updating: 4.2 [1.12; 3.8]; [0.7; 1.07]; [0.6; 0.66; 2.0; 2.0] [1.75; 1.87]
Getting: 2.88 [0.8; 2.1]; [0.38; 0.69]; [0.38; 0.4; 1.3; 1.4] [1.056; 1.12]
Seeking: - - [1.89; 2.23]
Seeking in preload: - - [0.03; 0.03]
Deleting: 1.47 [0.43; 1.7]; [0.27; 0.42]; [0.23; 0.2; 0.79; 0.6] [0.66; 0.67]