From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Modules/FLibMath and the translation is 100% complete.

Other languages:
English • ‎российский • ‎українська
Модуль Ім'я Версія Ліцензія Джерело Мови Платформи Тип Автор Опис
FLibMath Математичні функції 0.7 GPL2 spec_FLibMath.so en,uk,ru,de x86,x86_64,ARM Спеціальні Роман Савоченко Надає бібліотеку стандартних математичних функцій.

Модуль надає до OpenSCADA статичну бібліотеку стандартних математичних функцій.

Для адресації до функцій цієї бібліотеки можна використовувати статичну адресу виклику Special.FLibMath.{Func}() або динамічну SYS.Special.FLibMath["{Func}"].call(), SYS.Special.FLibMath.{Func}(). Де {Func} — ідентифікатор функції у бібліотеці.

1 Функції

У таблиці 1 наведено опис функцій бібліотеки.

Таблиця 1: Функції бібліотеки стандартних математичних функцій

Ідентифікатор Ім'я Опис
abs Модуль Математична функція модуля від числа.
acos Арккосинус Математична функція арккосинус.
asin Арксинус Математична функція арксинус.
atan Арктангенс Математична функція арктангенс.
ceil Найбільше Математична функція округлення до більшого цілого.
cos Косинус Математична функція косинус.
cosh Косинус гіперболічний Математична функція косинус гіперболічний.
exp Експонента Математична функція експонента.
floor Найменше Математична функція округлення до меншого цілого.
if Умова Якщо Функція типу 'якщо'-умова.
lg Десятковий логарифм Математична функція десятковий логарифм.
ln Натуральний логарифм Математична функція натуральний логарифм.
pow Ступінь Математична функція зведення у ступінь.
rand Випадкове число Математична функція генерації випадкових чисел.
sin Синус Математична функція синус.
sinh Синус гіперболічний Математична функція синус гіперболічний.
sqrt Корінь квадратний Математична функція корінь квадратний.
tan Тангенс Математична функція тангенс.
tanh Тангенс гіперболічний Математична функція тангенс гіперболічний.

2 API користувацького програмування

Модуль, як об'єкт, надає функції користувацького програмування.

Об'єкт "Бібліотека функцій" (SYS.Special.FLibMath)

  • ElTp {funcID}(ElTp prm1, ...) — виклик функції бібліотеки {funcID}. Повертає результат викликаної функції.

Об'єкт "Користувацька функція" (SYS.Special.FLibMath["funcID"])

  • ElTp call(ElTp prm1, ...) — виклик цієї функції з параметрами <prm{N}>. Повертає результат викликаної функції.