From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Modules/DBArch and the translation is 100% complete.

Other languages:
English • ‎российский • ‎українська
Модуль Ім'я Версія Ліцензія Джерело Мови Платформи Тип Автор Опис
DBArch Архіватор до БД 3.0 GPL2 arh_DBArch.so en,uk,ru,de x86,x86_64,ARM Архів Роман Савоченко Модуль архіватору. Надає функції архівації повідомлень та значень до БД.
 • Загальна працемісткість: > 5 ЛД[!]
 • Спонсорування, імплементації групових таблиць на 3.5 ЛД[!]: Устьянцев Михайло

Модуль призначено для архівування повідомлень та значень OpenSCADA на одну із баз даних, підтримуваних OpenSCADA.

Будь яка SCADA система надає можливість архівування зібраних даних, тобто формування історії змін (динаміки) процесів. Архіви умовно можна поділити на два типи: архіви повідомлень та архіви значень.

Особливістю архівів повідомлень є те, що архівуються так звані повідомлення. Характерною ознакою повідомлення є час його виникнення. Архіви повідомлень за звичай використовуються для архівування повідомлень програми, тобто ведення логів та протоколів. Залежно від джерела, повідомлення можуть класифікуватися за різними критеріями. Наприклад, це можуть бути: протоколи аварійних ситуацій, протоколи дій операторів, протоколи збоїв зв'язку та інше.

Особливістю архівів значень є їх періодичність, яка визначається проміжком часу між двома суміжними значеннями. Архіви значень застосовуються для архівування історії безперервних процесів. Оскільки процес безперервний то й архівувати його можна тільки шляхом введення поняття квантування часу опитування, оскільки інакше ми отримуємо архіви нескінченних розмірів через неперервність самої природи процесу. Крім того, практично ми можемо отримати значення з періодом, обмеженим самими джерелами даних. Наприклад, доволі якісні джерела даних у промисловості рідко дозволяють отримувати дані з частотою більшою за 1кГц. І це без врахування самих давачів, які мають ще менш якісні характеристики.

Для ведення архівів у OpenSCADA передбачено підсистему "Архіви-Історія". Ця підсистема, відповідно до типів архівів, складається із двох частин: архів повідомлень та архіви значень. Підсистема, загалом, є модульною, що дозволяє створювати архіви, основані на різній природі та способах зберігання даних. Цей модуль надає механізм архівування на файлову систему як для потоку повідомлень, так і для потоку значень.

1 Архіватор повідомлень

Архіви повідомлень формуються архіваторами, яких може бути багато та з індивідуальними налаштуваннями, що дозволяє відокремлювати архівування різних класів повідомлень.

Архіватор повідомлень цього модуля зберігає дані у таблиці БД, яка називається "DBAMsg_{ArchID}", де:

 • ArchID — ідентифікатор архіватору повідомлень.

Модулем надаються додаткові параметри налаштування процесу архівування, рисунок 1.

Рис.1. Додаткові параметри налаштування процесу архівування повідомлень.

До числа додаткових параметрів входять:

 • Розмір архіву, днів — визначає розмір архіву за часом. Після перевищення ліміту старі записи почнуть видалятися! Встановити у 0 для вимкнення обмеження та деякого підвищення продуктивності.
 • Формувати час як рядок — зберігати час повідомлення у читабельному вигляді. Тільки для БД які підтримують таке за посередництвом специфічних типів даних на кшталт "datetime" у MySQL. At.png Ця опція несумісна, тобто при її зміні Ви втратите чинні архіви.
 • Унікальні та недублюючі повідомлення лише за часом та категорією — у первинному ключі використовуються поля MIN, TM, TMU та CATEG; інакше поле повідомлення включається до первинного ключа та його обмежено 255 символами.

Таблиця БД архіватору повідомлень має структуру {MIN, TM, TMU, CATEG, MESS, LEV}, де:

 • MIN — UTC час, у хвилинах, використовується для прискорення при читанні хвилинами.
 • TM — UTC час повідомлення, секунди від епохи (01.01.1970). Тут може використовуватися спеціалізований тип для параметру "Формувати час як рядок", якщо він підтримується БД.
 • TMU — мікросекунди часу.
 • CATEG — категорія повідомлення.
 • MESS — текст повідомлення.
 • LEV — рівень повідомлення.

2 Архіватор значень

Архіви значень, по замовченню, формуються архіваторами значень індивідуально для кожного зареєстрованого архіву. Архіваторів може бути багато та з індивідуальними налаштуваннями, що дозволяє поділити архіви за різними параметрами, наприклад, за точністю та глибиною. Архіви параметрів одного архіватору можуть поєднуватися за групами — одна таблиця, із вказаним обмеженням кількості параметрів у групі. Групування дозволяє значно підвищити продуктивність архівації за рахунок надсилання до БД одного запиту із значеннями параметрів у групі.

Архів значень є незалежним компонентом, який включає буфер, що обробляється архіваторами. Основним параметром архіву значень є джерело даних. У ролі джерела даних можуть виступати атрибути параметрів підсистеми "Збір даних", а також інші зовнішні джерела даних (пасивний режим). Іншими джерелами даних можуть бути: мережеві архіватори віддалених OpenSCADA станцій, середовище програмування OpenSCADA та інше. Не менш важливими параметрами архіву є параметри його буферу. Від параметрів буферу залежить можливість роботи архіваторів. At.png Так, періодичність значень у буфері має бути не більше за періодичність самого швидкого архіватору, а розмір буферу не менш подвійного розміру для самого повільного архіватору. Інакше можливі втрати даних.

Загальну схему архівування значень наочно зображено на рисунку 2.

Рис.2. Загальна схема процесу архівування значень.

Архіватор значень цього модуля зберігає дані у таблиці БД, яка називається "DBAVl_{ArchivatorID}_{ArchiveID}", для одиночного режиму, та "DBAVl_{ArchivatorID}_<GRP>{N}", для групового режиму, де:

 • ArchivatorID — ідентифікатор архіватору значень;
 • ArchiveID — ідентифікатор архіву значень;
 • N — номер групи, опущено для першої.

Модулем надаються додаткові параметри налаштування процесу архівування, рисунок 3.

Рис.3. Додаткові параметри налаштування процесу архівування значень.

До числа додаткових параметрів входять:

 • Розмір архіву, днів — визначає розмір архіву за часом. Після перевищення ліміту старі записи почнуть видалятися! Встановити у 0 для вимкнення обмеження та деякого підвищення продуктивності.
 • Формувати час як рядок — зберігати час повідомлення у читабельному вигляді. Тільки для БД які підтримують таке за посередництвом специфічних типів даних на кшталт "datetime" у MySQL. At.png Ця опція несумісна, тобто при її зміні Ви втратите чинні архіви.
 • Обмеження групування параметрів — ненульове значення включає групове архівування та визначає обмеження на кількість параметрів у групі/таблиці.

Таблиця БД архіватору значень має структуру {MARK, TM, VAL}, для одиночного режиму, та {MARK, TM, {PRM1}, {PRM2}, {PRMN}}, для групового, де:

 • MARK — мітка швидкого доступу/читання архіву, {TM}/(10*{period}).
 • TM — UTC час значення, секунди від епохи (01.01.1970). Тут може використовуватися спеціалізований тип для параметру "Формувати час як рядок", якщо він підтримується БД.
 • VAL — значення параметру у одиночному режимі, тип значення визначає тип цієї колонки (Ціле, Реальне, Рядок).
 • PRM1...PRMN — значення параметру з ідентифікатором у назві стовпчика, для групового режиму, тип значення визначає тип цієї колонки (Ціле, Реальне, Рядок).

3 Інформаційна таблиця архівних таблиць

Для зберігання початку, кінця та іншої службової інформації архівів у архівних таблицях, створюється інформаційна таблиця із назвою цього модуля "DBArch". Ця таблиця має структуру {TBL, BEGIN, END, PRM1, PRM2, PRM3}, де:

 • TBL — ім'я таблиці архіву.
 • BEGIN — початок даних у архіві. Секунди для повідомлень та мікросекунди для значень від епохи UNIX (01.01.1970).
 • END — кінець даних у архіві. Секунди для повідомлень та мікросекунди для значень від епохи UNIX (01.01.1970).
 • PRM1 — додатковий параметр 1: періодичність значень, у мікросекундах.
 • PRM2 — додатковий параметр 2: тип значень параметру, у одиночному режимі, або перелік параметрів у групі {Type}:{ArchiveId}, для групового режиму.
 • PRM3 — додатковий параметр 3.

Згідно інформації у вказаній таблиці, для архіваторів значень підтримується відновлення та створення об'єктів архіву.

4 Ефективність

При проектуванні та реалізації цього модуля особливих механізмів підвищення ефективності процесу архівування не закладалося через наявність об'єктивних обмежень самих баз даних та інтерфейсів доступу до них. Відповідно, ефективність архівації на БД переважно пов'язана із самою БД та інтерфейсом доступу до неї. З більш ефективних інтерфейсів та підходів до підвищення продуктивності треба відзначити наступні:

 • Читання з БД декількох записів не окремими/конкретними командами SELECT, а узагальнювальними SELECT запитами, що для всіх БД мінімум на порядок швидше. Для використання цієї особливості, прошарок доступу до БД у OpenSCADA, запитом "dataSeek()", було розширено на предмет підтримки предзавантаження всіх записів відповіді на запит у full. Цим модулем така особливість також тепер використовується, дозволяючи дані отримувати часто швидше ніж вони потім обробляються, хоча й поступаючись архівації на файлову систему.
 • Запис, до БД, окремого стовпчика також значно швидше ніж окремого запису таблиці. Даним модулем ця особливість використовується в частині архівації значень і у режимі групування, тобто значення окремих сигналів пишуться до однієї таблиці як окремий стовпчик.

Результати вимірювання продуктивності архівації зведені в таблиці нижче:

Тест / Оточення та БД Intel Core3 1.3GHz, Локальний PostgreSQL 9.3, SSD AMD A8 3.5GHz, Локальний PostgreSQL 9.3, HDD
Values archiving, 60 records, 1 signal (seconds) 53...63 13...14
Values archiving, 60 records, 10 signal (seconds) 65...67 16...19
Values archiving, 60 records, 100 signal (seconds) 154...163 52...60
Result: average time of the writing 60 values of the signal (millisecond),

estimated maximum number of the archiving signals in the 1 second periodicity

1, 60000 0.4, 150000

5 Посилання