From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Modules/DAQGate and the translation is 100% complete.

Other languages:
English • ‎российский • ‎українська
Модуль Ім'я Версія Ліцензія Джерело Мови Платформи Тип Автор Опис
DAQGate Шлюз джерел даних 2.2 GPL2 daq_DAQGate.so en,uk,ru,de x86,x86_64,ARM DAQ Роман Савоченко Дозволяє виконувати шлюзування джерел даних віддалених OpenSCADA станцій на локальну.

Основною функцією цього модуля є віддзеркалення даних підсистеми "Збір даних" віддалених OpenSCADA станцій на локальні. В своїй роботі модуль використовує Власний Протокол OpenSCADA та сервісні функції підсистеми "Збір даних".

Модулем реалізуються наступні функції:

 • Віддзеркалення структури параметрів підсистеми "Збір даних" віддаленої станції. Ця структура, при роботі, може періодично синхронізуватися.
 • Доступ до конфігурації параметрів. Конфігурація параметрів контролерів віддалених станцій прозоро віддзеркалюється, що дозволяє міняти її віддалено.
 • Доступ до поточних значень атрибутів параметрів та можливість їх модифікації. Значення атрибутів параметрів оновлюються з періодичністю виконання локального об'єкту контролера. Запити на модифікацію атрибутів транслюються на віддалену станцію.
 • Віддзеркалення архівів значень окремих атрибутів параметрів. Реалізовано віддзеркалення архівів двома способами. Перший спосіб передбачає створення локального архіву для атрибута та його синхронізацію з віддаленим, при цьому підтримується відновлення архіву на час недоступності віддаленої станції. Другий спосіб передбачає трансляцію запитів локального архіву до архіву віддаленої станції.
 • Віддзеркалення повідомлень обраних джерел даних віддаленої станції в локальному архіві повідомлень з префіксом "{Станція}:", включаючи й порушення (повідомлення з негативним рівнем).
 • Надання реалізації механізму вертикального резервування, а саме можливість відображення даних з декількох станцій одного рівня.
 • Реалізація функції горизонтального резервування, а саме спільної роботи з віддаленою станцією цього ж рівня.

Використання доступних схем резервування наочно представлено на рисунку 1.

Рис.1. Горизонтальне та вертикальне резервування.

1 Об'єкт контролеру

Для додання джерела даних створюється та конфігурується об'єкт контролеру OpenSCADA. Приклад вкладки конфігурації об'єкту контролера даного типу зображено на рисунку 2.

Рис.2. Вкладка конфігурації об'єкту контролера.

За допомогою цієї вкладки можна встановити:

 • Стан об'єкту контролера, а саме: статус, "Ввімкнено", "Виконується" та ім'я БД, яка містить конфігурацію.
 • Ідентифікатор, ім'я та опис контролеру.
 • Стан "Ввімкнено" та "Виконується", в який переводити об'єкт контролеру при запуску.
 • Таблиця зберігання кешу параметрів, які створюються навіть при недоступності джерела даних.
 • Політика планування та пріоритет задачі збору даних.
 • Інтервал часу повторення спроби відновлення зв'язку із втраченою станцією, в секундах.
 • Максимальна глибина даних архіву значень та повідомлень для їх відновлення при запуску, в годинах. Нуль для вимкнення доступу до віддаленого архіву.
 • Рівень запитуваних повідомлень джерел даних.
 • Період синхронізації з віддаленою станцією, в секундах. Нуль для вимкнення періодичної синхронізації.
 • Перелік віддалених станцій що віддзеркалюються. Декілька станцій у переліку включають механізм вертикального резервування.
 • Перелік віддалених об'єктів контролеру та параметрів, що віддзеркалюються. У переліку можна вказувати як тільки об'єкти контролерів, для відображення всіх їх параметрів, так і окремо взяті параметри.
 • Команда переходу до конфігурації переліку віддалених станцій OpenSCADA.
 • Здійснювати автоматичне видалення параметрів та атрибутів для актуалізації до поточного стану.
 • Розташування різних контролерів до окремих віртуальних параметрів.
At.png У виробничому режимі краще цю опцію вимикати!

2 Параметри

Модуль хоча й надає можливість створення параметрів вручну, однак це позбавлено сенсу, оскільки такий параметр, при відсутності його на віддаленій станції, буде порожнім. Всі параметри створюються автоматично з урахуванням переліку об'єктів контролерів та параметрів віддзеркалення. Параметри можуть бути збережені в кеш для наступного їх створення навіть при відсутності зв'язку із віддаленою станцією. Приклад віддзеркаленого параметру наведено на рисунку 3.

Рис.3. Вкладка конфігурації віддзеркалюваного параметру.

3 Зауваження

У роботі з цим модулем, загалом, рекомендується наступний порядок:

 • На час активної розробки, а відтак і зміни структури параметрів віддаленої станції, треба увімкнути синхронізацію з періодичністю секунд 60 та дозволити видалення параметрів та атрибутів.
 • Перед запуском у виробництво треба: вимкнути синхронізацію, періодичністю 0, заборонити видалення параметрів та атрибутів та зберегти поточну структуру параметрів, збереженням об'єкту контролеру. Це потрібно для мінімізації трафіку та навантаження віддаленої станції обміном, що особливо важливо для високо-навантажених ПЛК, оскільки синхронізація хоча й розподіляє синхронізацію окремих параметрів за тактами циклу обміну, та все-ж є ресурсомісткою функцію.
 • Виконання сервісних змін структури треба здійснювати наступним чином:
  • змінюється структура параметрів віддаленої станції;
  • вмикається синхронізація, встановлення її періоду у 10 секунд;
  • очікується ці 10 секунд для синхронізації та перевіряється її виконання, наявністю змін;
  • вимикається синхронізація, встановленням її періоду у 0 секунд;
  • зберігається структура віддзеркалених параметрів, збереженням об'єкту контролеру шлюзу.

4 Посилання