From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 3 translations.

NameCurrent message text
 h English (en)Modules of OpenSCADA are stored in the dynamic libraries. Each dynamic library can contain several modules of the various types. Filling of the dynamic libraries by the modules is defined by functional connectivity of the modules. Dynamic libraries suppose hot replacement, that allows you to make updating of the modules during work. The method of storage of the modules code in dynamic libraries is common one for OpenSCADA as it is supported practically by all modern OS. What does not exclude an opportunity of development of other storage modules code methods and most of the modules can be build in to the OpenSCADA core library excluding external files of the modules at all.
 h Russian (ru)Модули OpenSCADA хранятся в динамических библиотеках. Каждая динамическая библиотека может содержать несколько модулей различных типов. Наполнение динамических библиотек модулями определяется функциональной связностью самих модулей. Динамические библиотеки допускают горячую замену, что позволяет, в процессе работы, производить обновление модулей. Метод хранения кода модулей в динамических библиотеках является основным для OpenSCADA, поскольку поддерживается практически всеми современными ОС. Что не исключает возможности разработки других методов хранения кода модулей и большинство модулей могут быть встроены в библиотеку ядра OpenSCADA, исключая внешние файлы этих модулей вообще.
 h Ukrainian (uk)Модулі OpenSCADA зберігаються в динамічних бібліотеках. Кожна динамічна бібліотека може містити декілька модулів різноманітних типів. Наповнення динамічних бібліотек модулями визначається функціональною зв'язаністю самих модулів. Динамічні бібліотеки допускають гарячу заміну, що дозволяє, у процесі роботи, виконувати поновлення модулів. Метод збереження коду модулів в динамічних бібліотеках є основним для OpenSCADA оскільки підтримується практично всіма сучасними ОС. Що не виключає можливості розробки інших методів збереження коду модулів та більшість модулів може бути вбудовано до бібліотеки ядра OpenSCADA, виключивши зовнішні файли цих модулів взагалі.