From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search

У той же час, фірми, які займаються впровадженням АСУ ТП, зацікавлені у повному контролі над SCADA системою яку вони впроваджують на об'єктах замовника. Ця зацікавленість пов'язана зі специфікою роботи з Замовником. Замовник становить останню ланку у ланцюзі створення програми. Від якості взаємодії Замовника з розробником прямо пропорційно залежить задоволеність Замовника, а також швидкість удосконалення програми. Виходячи з вищесказаного, пропорційно залежить і імідж фірми, яка запроваджує АСУ ТП. Застосування завершених комерційних SCADA систем, як правило, приводить до погіршення або повної відсутності взаємодії Замовника з розробником.