From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search

Окремо взятий об'єкт контролеру може містити параметри визначених модулем типів. Наприклад, параметри аналогового типу, основною інформацією яких є значення цілого або реального типу. Структурно параметр представляє собою перелік атрибутів, які й містять дані. Атрибути можуть бути п'яти базових типів: логічний, цілий, реальний, символьний рядок(текст) та об'єкт. Структури об'єктів контролерів, параметрів та їх типів містяться у підсистемі "Збір даних", а об'єкти модулів здійснюють їх заповнення згідно зі власною специфікою.