From OpenSCADAWiki
Jump to: navigation, search

At.png Динамічна модель компресорної станції на 6 газових компресорів, яка лежить у основі демонстраційної БД, потребує значних обчислювальних ресурсів, а саме процесору з частотою більш 1 ГГц (x86). Дані ресурси потрібні безпосередньо для динамічної моделі та не є загальним показником ресурсоємності програми у кінцевих задачах!